Social Engineering trong Kali Linux

Thuật ngữ “Social Engineering” có nguồn gốc từ các từ “Social” và “engineering”, trong đó “Social” đề cập đến cá nhân, nghề nghiệp và cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mặt khác, “engineering” liên quan đến các quy trình toàn diện để hoàn thành một công việc sao cho đạt được mục tiêu đã…

Continue reading Social Engineering trong Kali Linux

Các công cụ khai thác Post Exploitation trên kali

Các bài viết liên quan: DHCPig tạo ra một cuộc tấn công cạn kiệt DHCP nâng cao. DHCPig tiêu thụ tất cả các IP trên mạng LAN, điều này ngăn người dùng lấy IP. FunkLoad là một trình kiểm tra web tải và chức năng khởi chạy proxy TCPWatch và ghi lại các hoạt động…

Continue reading Các công cụ khai thác Post Exploitation trên kali

20+ Công cụ phân tích lỗ hổng bảo mật kali linux

Các bài viết liên quan: BBQSQL Đây là một công cụ khai thác SQL injection hữu ích khi tấn công các lỗ hổng SQL injection khó. Nó làm giảm bớt việc kích hoạt các phát hiện chèn SQL khó kích hoạt. BED Nó là viết tắt của Brute-force Exploit Detector. Nó là một trình làm…

Continue reading 20+ Công cụ phân tích lỗ hổng bảo mật kali linux

Classification và phân lớp trong R

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng việc Classification trong R. Chúng tôi cũng sẽ đề cập đến Cây quyết định, Máy Classification Naïve Bayes và Máy vectơ hỗ trợ. Để hiểu nó theo cách tốt nhất, chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh và ví dụ thời gian thực. Các…

Continue reading Classification và phân lớp trong R

Clustering- phân cụm trong R

Trước đây, chúng ta đã xem xét phân tích dữ liệu đồ họa trong R, bây giờ, đã đến lúc nghiên cứu phân tích cụm trong R. Trước tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về các nguyên tắc cơ bản của Clustering R, sau đó tiến hành khám phá các ứng dụng của nó, các…

Continue reading Clustering- phân cụm trong R