Cách đo lường lưu lượng truy cập trang web

Cho dù bạn có một doanh nghiệp nhỏ hay một doanh nghiệp lớn, việc đo lường lưu lượng truy cập trang web là điều bắt buộc phải hiểu khách truy cập và cách họ tương tác với trang web của bạn. Phân tích số liệu trang web hoặc KPI sẽ giúp bạn đánh giá hiệu…

Continue reading Cách đo lường lưu lượng truy cập trang web

Behavioral targeting là gì?

Nếu bạn là một nhà tiếp thị, bạn có thể đã sử dụng vị trí đặt quảng cáo và nhắm targeting để cải thiện hiệu suất quảng cáo của mình. Hai phương pháp này là những chiến lược tối ưu hóa được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới để nhắm targeting những người…

Continue reading Behavioral targeting là gì?

Display advertising? kiến thức cơ bản

Display advertising là một con đường tiếp thị thiết yếu cho các doanh nghiệp hiện đại. Ngay cả khi bạn không chắc chắn Display advertising hình ảnh chính xác là gì, bạn có thể đã thấy các ví dụ về Display advertising hình ảnh trong thực tế, khá nhiều bất cứ khi nào bạn sử…

Continue reading Display advertising? kiến thức cơ bản