Rate this post

Các bài viết liên quan

Trong HTML, có hai cách để xuống dòng:

  1. Sử dụng thẻ “br” (line break): Sử dụng thẻ “br” sẽ tạo ra một xuống dòng mới trong văn bản. Ví dụ:
<p>This is the first line <br> This is the second line</p>
  1. Sử dụng thẻ “p” (paragraph): Sử dụng thẻ “p” sẽ tạo ra một xuống dòng mới và tạo ra một khoảng trống giữa hai đoạn văn bản. Ví dụ:
<p>This is the first line</p>
<p>This is the second line</p>

Lưu ý rằng, sử dụng thẻ “br” chỉ xuống dòng trong văn bản, nếu bạn muốn xuống dòng trong các thành phần khác nhau như hình ảnh, video, bạn cần sử dụng các thẻ khác nhau.

Cách xuống dòng đó có thể sử dụng kết hợp với các thuộc tính css để tùy chỉnh khoảng trống giữa các dòng và các phần tử HTML.

một số ví dụ về xuống dòng trong html

Đây là một số ví dụ về cách sử dụng xuống dòng trong HTML:

  1. Sử dụng thẻ “br”:
<p>This is the first line <br> This is the second line</p>
  1. Sử dụng thẻ “p”:
<p>This is the first line</p>
<p>This is the second line</p>
  1. Sử dụng thẻ div
<div>
   This is the first line
</div>
<div>
    This is the second line
</div>
  1. Sử dụng thẻ hr (horizontal rule)
<p>This is the first line</p>
<hr>
<p>This is the second line</p>
  1. Sử dụng thuộc tính css margin, padding
<p style="margin-bottom:10px">This is the first line</p>
<p>This is the second line</p>

Bạn có thể sử dụng các phương pháp trên để xuống dòng trong các trang web của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn xuống dòng cho nhiều phần tử cùng một lúc, bạn có thể sử dụng các class hoặc id để định nghĩa các thuộc tính css cho nhiều phần tử trong một lúc.

Tuy nhiên, lưu ý rằng, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu của trang web của bạn, có thể cần sử dụng các kỹ thuật khác nhau để tạo ra một giao diện đẹp và thân thiện với người dùng.

Bạn cần phải tìm hiểu và sử dụng các kỹ thuật tùy chỉnh giao diện để tạo ra một trang web đẹp và thân thiện với người dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now