Rate this post

Trong phần này, bạn sẽ học cách xử lý checkbox trong trình duyệt web selen.

Hãy tạo một trường hợp thử nghiệm trong đó chúng tôi sẽ tự động hóa các tình huống sau:

 • Gọi một trình duyệt Google chrome.
 • Điều hướng đến trang web mà bạn xử lý checkbox.
 • Chọn checkbox ‘ Senior Citizen ‘ từ trang web Cayjet.
 • Đóng trình điều khiển.

Bây giờ, chúng tôi sẽ tạo một trường hợp thử nghiệm từng bước để cung cấp cho bạn hiểu biết đúng đắn về cách xử lý checkbox.

Các bài viết liên quan:

Bước 1: Khởi chạy IDE Eclipse.

Bước 2: Nhấp chuột phải vào thư mục src và sau đó nhấp vào New> class.

 • Nhập tên Class. Tôi cung cấp tên lớp là Checkbox_test.

Xem thêm Tìm hiểu về Selenium & thuật ngữ cơ bản Selenium

Bước 3: Bây giờ, chúng tôi sẽ gọi trình duyệt Google Chrome. Chúng tôi sẽ tải xuống tệp chromedriver.exe và đặt thuộc tính hệ thống thành đường dẫn của tệp chromedriver.exe của bạn.

Đây là mã mẫu để đặt thuộc tính hệ thống thành đường dẫn của tệp chromedriver.exe.

System.setProperty ( “webdriver.chrome.driver” , “C: \\\\ work \\\\ chromedriver.exe);  

Đây là mã mẫu để gọi trình duyệt Google chrome.

WebDriver driver = new ChromeDriver();

Kết hợp cả hai khối mã trên, chúng ta sẽ có được đoạn mã để khởi chạy trình duyệt Google chrome.

System.setProperty("webdriver.chrome.driver","C:\\\\work\\\\chromedriver.exe); 
          WebDriver driver = new ChromeDriver(); 

Bước 4: Chúng ta đã hoàn tất test case đầu tiên, tức là gọi trình duyệt Google chrome. Bây giờ chúng ta sẽ viết mã để tự động hóa trường hợp thử nghiệm. Trường hợp thử nghiệm thứ hai của chúng tôi là điều hướng đến trang web “Cayjet”.

Đây là mã mẫu để điều hướng đến trang web “Cayjet”.

driver.navigate (). to ( "https://www.spicejet.com/" ); 

Đây là mã hoàn chỉnh:

package mypack; 
 
import org.openqa.selenium.WebDriver; 
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; 
 
public class Checkbox_test { 
 
  public static void main(String[] args) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver","C:\\\\work\\\\chromedriver.exe"); 
    WebDriver driver = new ChromeDriver(); 
    driver.navigate().to("https://www.spicejet.com/"); 
 
  }} 

Bước 5: Bây giờ chúng tôi cố gắng xác định checkbox ‘Senior Citizen’ bằng cách kiểm tra mã HTML của nó.

Lưu ý thuộc tính id của một checkbox.

Trong trường hợp trên, chúng tôi nhận thấy rằng ‘id’ là một thuộc tính duy nhất, vì vậy chúng tôi định vị checkbox bằng cách sử dụng thuộc tính id .

Xem thêm Xóa nhiều record bằng checkbox trong Laravel

Bước 6: Để tự động hóa trường hợp thử nghiệm thứ ba, chúng ta cần viết mã sẽ định vị checkbox ‘ Senior Citizen ‘.

Đây là mã sẽ xử lý checkbox “Senior Citizen”.

package mypack; 
import org.openqa.selenium.By; 
import org.openqa.selenium.WebDriver; 
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver; 
public class Checkbox_test  
{ 
 
public static void main(String[] args)  
{ 
    // TODO Auto-generated method stub 
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver","C:\\\\work\\\\chromedriver.exe"); 
    WebDriver driver = new ChromeDriver(); 
    driver.navigate().to("https://www.spicejet.com/"); 
    System.out.println(driver.findElement(By.cssSelector("input[id*='SeniorCitizenDiscount']")).isSelected()); 
    driver.findElement(By.cssSelector("input[id*='SeniorCitizenDiscount']")).click(); 
    System.out.println(driver.findElement(By.cssSelector("input[id*='SeniorCitizenDiscount']")).isSelected()); 
 
driver.close(); 
  } 
 
} 

Trong đoạn mã trên, chúng tôi chưa sử dụng giá trị thuộc tính ‘id’ hoàn chỉnh vì nó rất lớn. Tôi đã sử dụng một nửa của checkbox ‘Công dân cao cấp’ và nửa phần còn lại được biểu diễn dưới dạng biểu thức chính quy, tức là ‘* =’.

Chúng tôi đã sử dụng hai phương pháp trong đoạn mã trên:

 • isSelected (): Phương thức này xác định xem checkbox có được chọn hay không. Nếu checkbox được chọn, thì phương thức này trả về true, ngược lại là false.
 • click (): Phương thức này chọn bộ định vị. Trong trường hợp này, nó đang chọn checkbox “Công dân cao cấp”.

Đầu ra

Đầu ra trên Bảng điều khiển

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Improper Error Handling

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now