Rate this post

Hình ảnh có thể được xoay ở nhiều góc độ khác nhau (90,180,270 và 360). OpenCV tính toán ma trận affine thực hiện phép biến đổi affine, có nghĩa là nó không bảo toàn góc giữa các đường hoặc khoảng cách giữa các điểm, mặc dù nó bảo toàn tỷ lệ khoảng cách giữa các điểm nằm trên đường.

Các bài viết liên quan:

Cú pháp của hình ảnh xoay như sau:

Thông số

  • center: Nó đại diện cho trung tâm của hình ảnh.
  • angle: Nó đại diện cho góc quay một hình ảnh cụ thể theo hướng ngược chiều kim đồng hồ.
  • rotated: ndarray chứa dữ liệu hình ảnh đã xoay.
  • scale: Giá trị 1.0 được biểu thị rằng hình dạng được giữ nguyên. Chia tỷ lệ hình ảnh theo giá trị được cung cấp.

Ví dụ:

Đầu ra:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now