Rate this post

Web SQL là một công nghệ cơ sở dữ liệu phía client (máy khách) được sử dụng trong việc lưu trữ và truy vấn dữ liệu trực tiếp trên trình duyệt web. Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu SQL (Structured Query Language) nhẹ nhàng và dễ sử dụng cho ứng dụng web, cho phép lưu trữ dữ liệu trên máy khách và truy xuất nó trong môi trường web mà không cần kết nối với máy chủ.

Web SQL được xây dựng dựa trên ngôn ngữ truy vấn SQL, một ngôn ngữ chuẩn được sử dụng để truy xuất và quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ. Nó cung cấp các khả năng truy vấn phong phú như SELECT, INSERT, UPDATE và DELETE để tương tác với dữ liệu lưu trữ trên trình duyệt.

Với Web SQL, các ứng dụng web có thể lưu trữ dữ liệu người dùng cục bộ trên máy tính hoặc thiết bị di động, cho phép làm việc ngoại tuyến và cải thiện trải nghiệm người dùng. Nó thích hợp cho các ứng dụng web như ứng dụng ghi chú, ứng dụng quản lý công việc, ứng dụng trò chơi và các ứng dụng đa phương tiện khác mà cần lưu trữ và truy xuất dữ liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, Web SQL không phải là một tiêu chuẩn chính thức được đề xuất và phát triển rộng rãi. Trình duyệt Chrome và Safari từng hỗ trợ Web SQL, nhưng các trình duyệt phổ biến khác như Firefox và Edge không hỗ trợ. Thay vào đó, IndexedDB đã trở thành một tiêu chuẩn thay thế được khuyến nghị để làm việc với cơ sở dữ liệu phía client trên web.

Cách hoạt động của Web SQL

Web SQL hoạt động dựa trên một kiến trúc cho phép các ứng dụng web tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu cục bộ qua truy vấn SQL, mở ra khả năng xây dựng các ứng dụng web phức tạp và chức năng hoạt động offline.

A. Kiến trúc và thiết kế cơ bản:

Kiến trúc cơ bản của Web SQL bao gồm một lớp API JavaScript được trình duyệt cung cấp, cho phép truy vấn cơ sở dữ liệu SQL cục bộ. API này làm cầu nối giữa mã JavaScript của ứng dụng web và một hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL như SQLite, được lưu trữ trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Thông qua cơ chế này, các nhà phát triển có thể tạo, truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu trong cơ sở dữ liệu SQL mà không cần kết nối internet.

B. Tương tác với cơ sở dữ liệu qua JavaScript:

Tương tác với cơ sở dữ liệu trong Web SQL được thực hiện qua việc sử dụng các hàm JavaScript. API Web SQL cung cấp các phương thức để mở một kết nối cơ sở dữ liệu, thực thi các truy vấn SQL và xử lý kết quả. Điều này cho phép các nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL quen thuộc để tương tác với dữ liệu từ JavaScript, giúp tích hợp dễ dàng chức năng lưu trữ vào ứng dụng web.

C. Ví dụ cơ bản về việc tạo và truy vấn cơ sở dữ liệu:

Ví dụ dưới đây minh họa cách tạo một cơ sở dữ liệu mới và thêm vào đó một bảng, sau đó thực hiện một truy vấn để lấy dữ liệu:

var db = openDatabase('mydb', '1.0', 'Test DB', 2 * 1024 * 1024);
db.transaction(function (tx) { 
  tx.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS LOGS (id unique, log)');
  tx.executeSql('INSERT INTO LOGS (id, log) VALUES (1, "Hello World")');
});

db.transaction(function (tx) {
  tx.executeSql('SELECT * FROM LOGS', [], function (tx, results) {
   var len = results.rows.length, i;
   for (i = 0; i < len; i++) {
     console.log(results.rows.item(i).log);
   }
  }, null);
});

Trong ví dụ này, một cơ sở dữ liệu mydb được tạo ra với một bảng LOGS. Một bản ghi được thêm vào bảng này, sau đó một truy vấn SELECT được sử dụng để lấy và in ra log đã được thêm. Điều này cho thấy cách Web SQL được sử dụng để tạo cơ sở dữ liệu cục bộ, thực thi truy vấn và xử lý kết quả trực tiếp trong trình duyệt web.

Qua đó, Web SQL mang lại khả năng mạnh mẽ cho các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng web tương tác với dữ liệu mà không cần một máy chủ trung gian, từ đó tăng khả năng truy cập và hiệu suất của ứng dụng.

Ưu và nhược điểm của Web SQL

Web SQL, mặc dù đã bị dừng phát triển, nhưng vẫn có những ưu và nhược điểm đáng được xem xét khi lựa chọn công nghệ cho các dự án web.

A. Ưu điểm:

 1. Tích hợp dễ dàng với ứng dụng web: Web SQL cho phép các nhà phát triển sử dụng ngôn ngữ SQL quen thuộc để tương tác với cơ sở dữ liệu, qua đó tích hợp chặt chẽ với logic và cấu trúc của ứng dụng web.
 2. Truy vấn cơ sở dữ liệu trực tiếp từ trình duyệt: Cung cấp khả năng thực thi truy vấn SQL ngay trong trình duyệt, Web SQL mở ra khả năng xây dựng các ứng dụng web phức tạp và động mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào server.
 3. Khả năng làm việc offline: Với cơ sở dữ liệu lưu trữ trực tiếp trên thiết bị người dùng, các ứng dụng web có thể duy trì khả năng hoạt động ngay cả khi không có kết nối Internet, tăng cường trải nghiệm người dùng trong các tình huống mạng kém.

B. Nhược điểm:

 1. Sự hỗ trợ không nhất quán giữa các trình duyệt: Một trong những vấn đề lớn nhất của Web SQL là sự hỗ trợ không đồng đều giữa các trình duyệt web, làm hạn chế khả năng triển khai ứng dụng rộng rãi trên mọi nền tảng.
 2. Lo ngại về bảo mật và quyền riêng tư: Việc lưu trữ dữ liệu trên thiết bị người dùng đặt ra các thách thức về bảo mật và quyền riêng tư, bao gồm nguy cơ dữ liệu bị đánh cắp hoặc lợi dụng không chính đáng.
 3. Không phải là một tiêu chuẩn web toàn cầu: Do không được các tổ chức tiêu chuẩn hóa chấp nhận làm tiêu chuẩn web toàn cầu, Web SQL không được khuyến khích sử dụng trong các dự án mới. Sự không chắc chắn về tương lai và việc chuyển sang các công nghệ thay thế như IndexedDB là điều cần thiết.

Mặc dù Web SQL mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển ứng dụng web, các nhược điểm trên cùng sự hỗ trợ không đồng đều giữa các trình duyệt khiến nó trở thành một lựa chọn cần cân nhắc kỹ lưỡng. Sự chuyển dịch về các tiêu chuẩn mới và công nghệ thay thế là quan trọng để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của ứng dụng web trong dài hạn.

Sự thay thế và các công nghệ liên quan

Trong bối cảnh Web SQL không còn được tiếp tục phát triển và không nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ các trình duyệt, việc tìm kiếm và áp dụng các công nghệ lưu trữ web thay thế trở nên cần thiết.

A. IndexedDB – Tiêu chuẩn được khuyến nghị:
IndexedDB là một hệ thống lưu trữ dựa trên cơ sở dữ liệu chỉ mục, cho phép lưu trữ lượng lớn dữ liệu phức tạp, bao gồm cả các đối tượng JavaScript và file. Được thiết kế để hoạt động mạnh mẽ hơn và với khả năng mở rộng cao hơn Web SQL, IndexedDB là tiêu chuẩn được khuyến nghị bởi W3C cho lưu trữ web và được hỗ trợ rộng rãi bởi các trình duyệt hiện đại.

B. LocalStorage và SessionStorage:
LocalStorage và SessionStorage cung cấp khả năng lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị trong trình duyệt. Trong khi LocalStorage lưu trữ dữ liệu mà không có thời hạn, dữ liệu trong SessionStorage sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc. Cả hai phương pháp này đều thích hợp cho việc lưu trữ dữ liệu đơn giản nhưng không hỗ trợ truy vấn phức tạp như IndexedDB hay Web SQL.

C. So sánh Web SQL với các công nghệ lưu trữ khác:

 • Khả năng truy vấn: Web SQL cung cấp khả năng truy vấn dữ liệu mạnh mẽ thông qua SQL, trong khi IndexedDB sử dụng các chỉ mục để truy vấn dữ liệu và LocalStorage/SessionStorage chỉ hỗ trợ truy xuất dữ liệu qua khóa.
 • Hỗ trợ trình duyệt: IndexedDB nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ các trình duyệt hiện đại và là lựa chọn ổn định cho các ứng dụng web mới. Web SQL, mặc dù được hỗ trợ bởi một số trình duyệt, nhưng không được khuyến nghị cho các dự án mới do sự không chắc chắn về tương lai.
 • Lưu trữ dữ liệu phức tạp: IndexedDB cho phép lưu trữ và truy vấn dữ liệu phức tạp hơn so với LocalStorage và SessionStorage, làm cho nó trở thành lựa chọn tốt nhất cho các ứng dụng web cần lưu trữ lượng lớn dữ liệu cấu trúc.

Sự thay thế Web SQL bằng IndexedDB và sự bổ sung bởi LocalStorage và SessionStorage giúp định hình lại cách các ứng dụng web lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Việc chọn lựa công nghệ phù hợp tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng, bao gồm loại dữ liệu cần lưu trữ, khả năng truy vấn dữ liệu và yêu cầu về hỗ trợ trình duyệt.

Ứng dụng của Web SQL

Web SQL có thể được áp dụng trong nhiều ứng dụng web, đặc biệt là trong các tình huống cần lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên trình duyệt mà không cần kết nối mạng. Dưới đây là một số ví dụ và ứng dụng của Web SQL:

 1. Ứng dụng Ghi chú: Web SQL có thể được sử dụng để lưu trữ và quản lý các ghi chú người dùng tại mức độ cá nhân. Người dùng có thể tạo, sửa đổi và xóa ghi chú trực tiếp trên trình duyệt mà không cần phụ thuộc vào một máy chủ.
 2. Quản lý Công việc: Các ứng dụng quản lý công việc có thể sử dụng Web SQL để lưu trữ danh sách công việc và thông tin liên quan. Người dùng có thể tạo, xem, cập nhật và xóa công việc một cách đơn giản trên trình duyệt của họ.
 3. Trò chơi trực tuyến: Web SQL có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin về điểm số, cấp độ hoặc tiến trình trong các trò chơi trực tuyến. Người chơi có thể tiếp tục chơi trò chơi từ nơi họ đã dừng mà không cần đăng nhập lại.
 4. Ứng dụng Offline: Web SQL cho phép ứng dụng web hoạt động một cách độc lập khi không có kết nối mạng. Ví dụ, một ứng dụng đọc tin tức có thể tải các tin tức mới nhất từ máy chủ và lưu trữ chúng trong cơ sở dữ liệu Web SQL để người dùng có thể xem lại ngay cả khi không có kết nối internet.
 5. Ứng dụng Quản lý dữ liệu cá nhân: Web SQL có thể được sử dụng để lưu trữ và quản lý dữ liệu cá nhân của người dùng, chẳng hạn như thông tin liên hệ, sở thích, lịch trình và nhiều hơn nữa. Điều này giúp người dùng duy trì và truy xuất thông tin của mình một cách riêng tư và dễ dàng.

Tuy nhiên, lưu ý rằng Web SQL không được hỗ trợ đồng nhất trên tất cả các trình duyệt hiện đại, và IndexedDB đã trở thành một tiêu chuẩn khuyến nghị cho việc làm việc với cơ sở dữ liệu phía client trên web. Do đó, nếu bạn đang phát triển ứng dụng web mới, hãy xem xét sử dụng IndexedDB hoặc các công nghệ tương tự để đảm bảo tính tương thích và bảo trì trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now