Rate this post

Verbal identity là tập hợp các từ ngữ, câu chào và câu chúc gửi đến khách hàng, tạo ra sự nhận diện từ bỏ về thương hiệu của một công ty. Nó bao gồm các chủ đề, văn phong và nhận định cho các chiến dịch quảng cáo, thương mại, giới thiệu và nội dung truyền thông. Verbal identity giúp tạo ra mối liên kết đặc trưng và tương tác giữa thương hiệu và khách hàng.

Các bài viết liên quan:

Tại sao chúng ta cần Verbal Identity

Verbal identity là một phần quan trọng của thương hiệu, giúp xác định cách sử dụng ngôn ngữ, từ vựng và cấu trúc câu để truyền tải thông điệp và giá trị của thương hiệu một cách chính xác và liên tục. Điều này có thể giúp tạo độc đáo và tạo sự nhận diện cho thương hiệu và giúp tăng uy tín và tin cậy giữa khách hàng với thương hiệu. Verbal identity cũng giúp đảm bảo sự liên kết và sự tương tác giữa thương hiệu và khách hàng trong tất cả các hoạt động liên quan đến thương hiệu.

Phân loại Verbal Identity

Verbal Identity có thể được phân loại theo nhiều cách tùy thuộc vào từng mục đích sử dụng. Những phân loại chính bao gồm:

  1. Tone of Voice: bao gồm cách sử dụng ngôn ngữ, văn hoá, màu sắc văn hóa và cách giao tiếp với khách hàng.
  2. Lối nói: bao gồm cách sử dụng từ, cụm từ, câu và cấu trúc câu để tạo thành một hình ảnh rõ ràng và định hướng cho thương hiệu.
  3. Phong cách viết: bao gồm cách sử dụng chữ in hoa, chữ thường, dấu câu, trích dẫn và thiết kế để tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ và nhận diện định hướng cho thương hiệu.

Cách xây dựng Verbal Identity cho thương hiệu

Cách xây dựng Verbal Identity cho thương hiệu bao gồm những bước sau:

  1. Xác định đặc điểm nổi bật của thương hiệu: Bắt đầu bằng việc tìm hiểu về sức mạnh và đặc điểm nổi bật của thương hiệu.
  2. Xác định tôn giáo văn hoá: Định hướng về tôn giáo văn hoá, phong cách giao tiếp, và giá trị cốt lõi của thương hiệu.
  3. Tạo ra những từ khóa và cụm từ đặc trưng: Sử dụng những từ khóa và cụm từ đặc trưng để tạo nên sự nối nội dung cho Verbal Identity của thương hiệu.
  4. Sử dụng ngôn ngữ chính xác: Chọn ngôn ngữ và từ chỉ chính xác để truyền tải thông tin cho Verbal Identity của thương hiệu.
  5. Tạo nên sự liên kết: Liên kết giữa Verbal Identity và Visual Identity của thương hiệu để tạo nên sự tương thích.
  6. Áp dụng nổi bật trong tất cả các kênh truyền thông: Áp dụng Verbal Identity của thương hiệu trong tất cả các kênh truyền thông để tạo sự tương đồng và liên kết.

Ví dụ về Verbal Identity

Verbal Identity bao gồm tất cả các nội dung văn bản liên quan đến thương hiệu, bao gồm cả tên thương hiệu, slogan, từ chữ, mô tả, copywriting, câu chào mừng trên trang web, email marketing, tin nhắn của hệ thống, vv. Ví dụ của Verbal Identity có thể là tên thương hiệu “Nike” và slogan “Just Do It”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now