Rate this post

Hầu hết thời gian, một ứng dụng JavaScript cần làm việc với variable. Đây là hai ví dụ:

 • Một cửa hàng trực tuyến – thông tin có thể bao gồm hàng hóa đang được bán và giỏ hàng.
 • Ứng dụng trò chuyện – thông tin có thể bao gồm người dùng, tin nhắn, v.v.

Các variable được sử dụng để lưu trữ thông tin này.

Các bài viết liên quan:

Variable trong JavaScript

Một variable là một “bộ nhớ được đặt tên” cho dữ liệu. Chúng ta có thể sử dụng các variable để lưu trữ các dữ liệu, thông tin truy cập và các dữ liệu khác.

 1. Để tạo một variable trong JavaScript, hãy sử dụng từ khóa let.

Câu lệnh dưới đây tạo (nói cách khác: khai báo) một variable có tên “message”:

let message;

biến tên message
 1. Bây giờ, chúng ta có thể đưa một số dữ liệu vào đó bằng cách sử dụng toán tử gán =:

message = ‘Xin chào’; // lưu chuỗi ‘Hello’ trong thông báo có tên variable

gán chuỗi xin chào vào viến message

Chuỗi bây giờ được lưu vào vùng nhớ được liên kết với variable. Chúng ta có thể truy cập nó bằng cách sử dụng tên variable:

let massage; // khai báo biến message

message = ‘Xin chào!’; // gán biến message bằng chuỗi xin chào

alert(message); // xuất hiện thông báo “xin chào”

ví dụ cách gán variable
 1. Để khai báo variable ngắn gọn, chúng ta có thể kết hợp khai báo variable và gán vào một dòng duy nhất:

let message = ‘Xin chào!’; // xác định variable và gán giá trị

alert(message); // Xin chào!

khai báo biến nhiều dòng

Chúng ta cũng có thể khai báo nhiều variable trong một dòng:

let user = ‘John’, age = 25, message = ‘Xin chào’;

khai báo biến 1 dòng

Điều đó có vẻ ngắn hơn, nhưng chúng tôi không khuyên bạn nên làm như vậy. Để dễ đọc hơn, vui lòng sử dụng một dòng duy nhất cho mỗi variable.

Variable thể nhiều dòng dài hơn một chút, nhưng dễ đọc hơn:

let user = ‘John’;

let age = 25;

let message = ‘Xin chào’;

khai báo biến dễ đọc

Một số người cũng xác định nhiều variable trong kiểu đa dòng này:

let user = ‘John’,

  age= 25,

  message = ‘Xin chào’;

kiểu khai báo biến dấu phẩy cuối dòng

… Hoặc thậm chí theo kiểu “dấu phẩy-đầu tiên”:

let user = ‘John’

  , tuổi = 25

  , message = ‘Xin chào’;

khai báo biến dấu phẩy đầu dòng

Về mặt kỹ thuật, tất cả các variable thể này đều làm điều tương tự. Vì vậy, đó là vấn đề về sở thích và thẩm mỹ cá nhân.

 1. var thay vì let

Trong các phiên bản cũ hơn, bạn cũng có thể tìm thấy một từ khóa khác: var thay vì let:

var message = ‘Xin chào’;

biến sử dụng var

Từ khóa var gần giống như let. Nó cũng khai báo một variable, nhưng theo một cách hơi khác, “kiểu cũ”.

Có những khác biệt nhỏ giữa let và var, nhưng chúng chưa quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về chúng trong chương “var”.

Chúng ta có thể dễ dàng nắm bắt được khái niệm “variable” nếu chúng ta hình dung nó như một “nơi” chứa dữ liệu, với một nhãn dán có tên duy nhất trên đó.

Ví dụ: variable message có thể được hình dung như một hộp có nhãn “message” với giá trị “Xin chào!” trong đó:

Chúng tôi có thể đặt bất kỳ giá trị nào vào message.

Chúng tôi cũng có thể thay đổi nó nhiều lần nếu chúng tôi muốn:

message = ‘Xin chào!’;

message = ‘Thế giới!’; // giá trị đã thay đổi

thay đổi variable nhiều lần

Khi giá trị được thay đổi, dữ liệu cũ sẽ bị xóa khỏi variable:

Chúng ta cũng có thể khai báo hai variable và sao chép dữ liệu từ variable này sang variable khác.

let hello = ‘Xin chào thế giới!’;

let message;

// sao chép ‘Hello world’ từ hello vào tin nhắn

message = hello;

// bây giờ hai variable giữ cùng một dữ liệu

alert (message); // Chào thế giới!

alert(hello); // Chào thế giới!

 1. Khai báo hai lần gây ra lỗi

Một variable chỉ nên được khai báo một lần.

Một khai báo lặp lại của cùng một variable là một lỗi:

let message = “This”;

// lặp lại ‘let’ dẫn đến lỗi

let message = “That”; // SyntaxError: ‘message’ đã được khai báo

khai báo biến 2 lần sẽ gây lỗi

Vì vậy, chúng ta nên khai báo một variable một lần và sau đó tham chiếu đến nó mà không cần cho phép.

Điều thú vị là có những ngôn ngữ lập trình chức năng như Scala hoặc Erlang cấm thay đổi giá trị variable.

Trong các ngôn ngữ như vậy, một khi giá trị được lưu trữ “trong hộp”, giá trị đó sẽ ở đó mãi mãi. Nếu chúng ta cần lưu trữ một thứ khác, ngôn ngữ buộc chúng ta phải tạo một hộp mới (khai báo một variable mới). Chúng tôi không thể sử dụng lại cái cũ.

Mặc dù thoạt nhìn có vẻ hơi kỳ quặc, nhưng những ngôn ngữ này có khả năng phát triển nghiêm túc. Hơn thế nữa, có những lĩnh vực như tính toán song song mà hạn chế này mang lại những lợi ích nhất định. Bạn nên học một ngôn ngữ như vậy (ngay cả khi bạn không định sử dụng nó sớm) để mở mang đầu óc.

 1. Đặt tên variable

Có hai hạn chế đối với tên variable trong JavaScript:

 • Tên chỉ được chứa các chữ cái, chữ số hoặc các ký hiệu $ và _.
 • Ký tự đầu tiên không được là một chữ số.

Ví dụ về tên hợp lệ:

let userName;

let test123;

Khi tên chứa nhiều từ, camelCase thường được sử dụng. Đó là: các từ đi nối tiếp nhau, mỗi từ ngoại trừ đầu tiên bắt đầu bằng một chữ cái viết hoa: myVeryLongName.

Điều thú vị – ký hiệu đô la ‘$’ và dấu gạch dưới ‘_’ cũng có thể được sử dụng trong tên. Chúng là các ký hiệu thông thường, giống như các chữ cái, không có bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào.

Những tên này hợp lệ:

let $ = 1; // đã khai báo một variable với tên “$”

let _ = 2; // và bây giờ là một variable có tên “_”

alert ($ + _); // 3

Ví dụ về tên variable không chính xác:

let 1a; // không thể bắt đầu bằng một chữ số

let my-namei; // dấu gạch ngang ‘-‘ không được phép trong tên

 1. Các variable có tên apple và AppLE là hai variable khác nhau.

Các chữ cái không phải Latinh được phép, nhưng không được khuyến nghị

Nó có thể sử dụng bất kỳ ngôn ngữ nào, bao gồm cả chữ cái cyrillic hoặc thậm chí cả chữ tượng hình, như thế này:

let имя = ‘…’;

let 我 = ‘…’;

Về mặt kỹ thuật, không có lỗi ở đây. Những tên như vậy được cho phép, nhưng có một quy ước quốc tế sử dụng tiếng Anh trong các tên variable. Ngay cả khi chúng ta đang viết một kịch bản nhỏ, nó có thể còn cả một cuộc đời dài phía trước. Những người từ các quốc gia khác có thể cần đọc nó một lúc.

 1. Tên dành riêng

Có một danh sách các từ dành riêng, không thể được sử dụng làm tên variable vì chúng được sử dụng bởi chính ngôn ngữ đó.

Ví dụ: let, class, return và function được dành riêng.

Đoạn mã dưới đây có lỗi cú pháp:

let let = 5; // không thể đặt tên variable “let”, lỗi!

let return = 5; // cũng không thể đặt tên là “return”, lỗi!

 1. Một variable không khai báo

Thông thường, chúng ta cần xác định một variable trước khi sử dụng nó. Nhưng trong thời xưa, về mặt kỹ thuật, có thể tạo một variable chỉ bằng một phép gán giá trị mà không cần sử dụng let. Điều này hiện vẫn hoạt động nếu chúng tôi không sử dụng nghiêm ngặt các tập lệnh của mình để duy trì khả năng tương thích với các tập lệnh cũ.

// lưu ý: không có “sử dụng nghiêm ngặt” trong ví dụ này

num = 5; // variable “num” được tạo nếu nó không tồn tại

cảnh báo (num); // 5

Đây là một thực tiễn không tốt và sẽ gây ra lỗi:

“Sử dụng nghiêm ngặt”;

num = 5; // error: num không được xác định

 1. Constant

Để khai báo một variable hằng số (không thay đổi), hãy sử dụng const thay vì let:

const myBirthday = ’18 .04.1982 ‘;

Các variable được khai báo bằng cách sử dụng const được gọi là “hằng số”. Họ không thể được chỉ định lại. Cố gắng làm như vậy sẽ gây ra lỗi:

const myBirthday = ’18 .04.1982 ‘;

myBirthday = ’01 .01.2001 ‘; // lỗi, không thể gán lại hằng số!

Khi một lập trình viên chắc chắn rằng một variable sẽ không bao giờ thay đổi, họ có thể khai báo nó với const để đảm bảo và truyền đạt rõ ràng sự thật đó cho mọi người.

 1. Constant viết hoa

Có một thực tế phổ biến variable là sử dụng hằng số làm bí danh cho các giá trị khó nhớ được biết trước khi thực thi.

Các hằng số như vậy được đặt tên bằng cách sử dụng chữ in hoa và dấu gạch dưới.

Ví dụ: hãy tạo hằng số cho màu ở định dạng được gọi là “web” (thập lục phân):

const COLOR_RED = “# F00”;

const COLOR_GREEN = “# 0F0”;

const COLOR_BLUE = “# 00F”;

const COLOR_ORANGE = “# FF7F00”;

Những lợi ích:

COLOR_ORANGE dễ nhớ hơn nhiều so với “# FF7F00”.

Việc gõ nhầm “# FF7F00” dễ dàng hơn nhiều so với COLOR_ORANGE.

Khi đọc mã, COLOR_ORANGE có ý nghĩa hơn nhiều so với # FF7F00.

Khi nào chúng ta nên sử dụng viết hoa cho một hằng số và khi nào chúng ta nên đặt tên nó bình thường? Hãy làm rõ điều đó.

Là một “hằng số” chỉ có nghĩa là giá trị của một variable không bao giờ thay đổi. Nhưng có những hằng số được biết trước khi thực thi (như giá trị thập lục phân cho màu đỏ) và có những hằng số được tính trong thời gian chạy, trong quá trình thực thi, nhưng không thay đổi sau lần gán ban đầu của chúng.

Ví dụ:

const pageLoadTime = / * thời gian trang web tải * /;

Giá trị của pageLoadTime không được biết trước khi tải trang, vì vậy nó được đặt tên bình thường. Nhưng nó vẫn là một hằng số vì nó không thay đổi sau khi chạy.

Nói cách khác, các hằng số có tên viết hoa chỉ được sử dụng làm bí danh cho các giá trị “gán cứng”.

 1. Đặt tên cho mọi thứ đúng

Nói về các variable, có một điều cực kỳ quan trọng nữa.

Tên variable phải có ý nghĩa rõ ràng, rõ ràng, mô tả dữ liệu mà nó lưu trữ.

Đặt tên variable là một trong những kỹ năng quan trọng và phức tạp nhất trong lập trình. Nhìn lướt qua các tên variable có thể tiết lộ mã nào được viết bởi một người mới bắt đầu so với một nhà phát triển có kinh nghiệm.

Trong một dự án thực tế, phần lớn thời gian được dành để sửa đổi và mở rộng cơ sở mã hiện có hơn là viết một cái gì đó hoàn toàn tách biệt từ đầu. Khi chúng tôi quay lại mã nào đó sau một thời gian làm việc khác, việc tìm thông tin được gắn nhãn tốt sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hay nói cách khác, khi các variable có tên hay.

Hãy dành thời gian suy nghĩ về tên phù hợp cho một variable trước khi khai báo nó. Làm như vậy sẽ trả ơn bạn một cách xứng đáng.

Global Variable trong JavaScript

Một Global Variable trong JavaScript được khai báo bên ngoài Function hoặc được khai báo với đối tượng window. Nó có thể được truy cập từ bất kỳ function nào.

Hãy xem ví dụ đơn giản về Global Variable trong JavaScript.

<script> 
var value=50;//global variable 
function a(){ 
alert(value); 
} 
function b(){ 
alert(value); 
} 
</script> 

Khai báo Global Variable JavaScript trong Function

Để khai báo các Global Variable JavaScript bên trong Function, bạn cần sử dụng đối tượng window. Ví dụ:

window.value = 90;

Bây giờ nó có thể được khai báo bên trong bất kỳ Function nào và có thể được truy cập từ bất kỳ Function nào. Ví dụ:

function m(){ 
window.value=100;//declaring global variable by window object 
} 
function n(){ 
alert(window.value);//accessing global variable from other function 
} 

Internals của Global Variable trong JavaScript

Khi bạn khai báo một biến bên ngoài Function, nó sẽ được thêm vào bên trong đối tượng window. Bạn cũng có thể truy cập nó thông qua đối tượng cửa sổ. Ví dụ:

var value=50; 
function a(){ 
alert(window.value);//accessing global variable  
} 

Một số quy tắc cần tuân thủ là:

 • Sử dụng tên người dùng có thể đọc được như userName hoặc shoppingCart.
 • Tránh xa các chữ viết tắt hoặc tên ngắn như a, b, c, trừ khi bạn thực sự biết mình đang làm gì.
 • Đặt tên mang tính mô tả và ngắn gọn tối đa. Ví dụ về tên xấu là dữ liệu và giá trị. Những cái tên như vậy không nói lên điều gì. Bạn chỉ có thể sử dụng chúng nếu ngữ cảnh của mã làm cho dữ liệu hoặc giá trị nào mà variable đang tham chiếu đến một cách đặc biệt rõ ràng.
 • Đồng ý với các điều khoản trong team lập trình của bạn và theo suy nghĩ của riêng bạn. Nếu khách truy cập trang web được gọi là “User” thì chúng ta nên đặt tên cho các variable có liên quan là currentUser hoặc newUser thay vì currentVisitor hoặc newManInTown.
 • Nghe có vẻ đơn giản? Thực tế là như vậy, nhưng việc tạo tên variable mô tả và ngắn gọn trong thực tế thì không.

Leave a Reply

Call now
%d bloggers like this: