Rate this post

Use case testing function là thử nghiệm hộp đen được sử dụng để xác định các trường hợp kiểm thử từ đầu đến cuối của hệ thống theo cách sử dụng của hệ thống. Bằng cách sử dụng kỹ thuật này, chúng ta có thể tạo được các test case hỗ trợ kiểm thử phần mềm.

Các bài viết liên quan:

Đây là một minh họa đồ họa về nhu cầu kinh doanh, mô tả cách người dùng cuối sẽ hợp tác với phần mềm hoặc ứng dụng. Các trường hợp sử dụng cung cấp cho chúng tôi tất cả các kỹ thuật có thể có về cách người dùng cuối sử dụng ứng dụng như chúng ta có thể thấy trong hình ảnh bên dưới, trường hợp sử dụng sẽ trông như thế nào:

Trong hình ảnh trên, chúng ta có thể thấy rằng một mẫu trường hợp sử dụng mà chúng ta có một yêu cầu liên quan đến đặc tả yêu cầu của khách hàng (CRS).

Đối với mô-đun P của phần mềm, chúng tôi có sáu tính năng khác nhau.

Và ở đây, Quản trị viên có quyền truy cập vào tất cả sáu tính năng, người dùng Trả phí có quyền truy cập vào ba tính năng và đối với người dùng Miễn phí, không có quyền truy cập nào được cung cấp cho bất kỳ tính năng nào.

Các bài viết khác:

Giống như đối với Admin, các điều kiện khác nhau sẽ như sau:

 • Pre-condition → Quản trị viên phải được tạo
 • Action → Đăng nhập với tư cách người dùng trả phí
 • Post-condition → phải có 3 tính năng

Và đối với người dùng free, điều kiện khác sẽ như sau:

 • Pre-condition → người dùng miễn phí phải được tạo
 • Action → Đăng nhập với tư cách người dùng miễn phí
 • Post-condition → không có tính năng

Ai viết User Case

Khách hàng cung cấp đặc tả yêu cầu của khách hàng cho ứng dụng, sau đó nhóm phát triển sẽ viết ca sử dụng theo CRS và ca sử dụng được gửi cho khách hàng để họ xem xét.

Nếu khách hàng chấp thuận nó, thì trường hợp sử dụng đã được phê duyệt sẽ được gửi đến nhóm phát triển để thiết kế và quy trình mã hóa tiếp theo và các trường hợp sử dụng đã được phê duyệt này cũng được gửi đến nhóm thử nghiệm, vì vậy họ có thể bắt đầu viết kế hoạch thử nghiệm và sau đó bắt đầu viết các trường hợp thử nghiệm cho các tính năng khác nhau của phần mềm.

Trong tình huống dưới đây, có một người kiểm tra đại diện cho người dùng sử dụng từng chức năng của hệ thống. Trong trường hợp này, có một tác nhân đại diện cho người dùng để sử dụng các chức năng của một hệ thống phần mềm.

Điều này mô tả chức năng từng bước của ứng dụng phần mềm có thể được hiểu bằng một ví dụ, giả sử rằng có một ứng dụng phần mềm chuyển tiền trực tuyến. Các bước chuyển tiền khác nhau như sau:

 • Người dùng đăng nhập để xác thực người dùng thực.
 • Hệ thống kiểm tra ID và mật khẩu với cơ sở dữ liệu để đảm bảo rằng đó có phải là người dùng hợp lệ hay không.
 • Nếu xác minh thành công, máy chủ kết nối người dùng với trang tài khoản, nếu không sẽ quay lại trang đăng nhập.
 • Trong trang tài khoản, có một số tùy chọn vì người kiểm tra đang kiểm tra tùy chọn chuyển tiền; người dùng chuyển sang tùy chọn chuyển tiền.
 • Sau khi thực hiện thành công bước này, người dùng nhập số tài khoản muốn chuyển tiền. Người dùng cũng cần nhập các chi tiết khác như tên ngân hàng, số tiền, mã IFSC, chi nhánh nhà, v.v.

Ở bước cuối cùng, nếu có tính năng bảo mật bao gồm xác minh số thẻ ATM và mã PIN, sau đó nhập số thẻ ATM, mã PIN và các chi tiết bắt buộc khác.

Nếu hệ thống thực hiện thành công tất cả các bước thì không cần thiết kế các trường hợp kiểm thử cho chức năng này. Bằng cách mô tả các bước sử dụng, có thể dễ dàng thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hệ thống phần mềm.

Sự khác biệt giữa use case và prototype

Với sự trợ giúp của use case sử dụng, chúng tôi sẽ biết sản phẩm sẽ hoạt động như thế nào. Và nó là một đại diện đồ họa của phần mềm và nhiều tính năng của nó cũng như cách chúng hoạt động.

Trong phần này, chúng ta sẽ không thấy người dùng cuối tương tác với ứng dụng như thế nào vì nó chỉ là hình nộm (hình ảnh cụ thể của phần mềm) của ứng dụng.

Cách các nhà phát triển tạo ra các use case

Các nhà phát triển sử dụng các ký hiệu tiêu chuẩn để viết một ca sử dụng để mọi người sẽ hiểu một cách dễ dàng. Họ sẽ sử dụng ngôn ngữ mô hình thống nhất (UML) để tạo các trường hợp sử dụng.

Có nhiều công cụ khác nhau có sẵn giúp viết một ca sử dụng, chẳng hạn như Rational Rose. Công cụ này có các ký hiệu UML được xác định trước, chúng ta cần kéo và thả chúng để viết ca sử dụng và nhà phát triển cũng có thể sử dụng các ký hiệu này để phát triển ca sử dụng.

Lợi thế của Kỹ thuật use case testing

Kỹ thuật user case sử dụng cung cấp cho chúng ta một số tính năng giúp chúng ta tạo một ứng dụng.

Sau đây là những lợi ích của việc sử dụng kỹ thuật ca sử dụng trong khi chúng tôi đang phát triển sản phẩm:

 • Use case sử dụng được sử dụng để thực hiện các nhu cầu chức năng của hệ thống.
 • Đây là sự phân loại các bước, mô tả các kết nối giữa người dùng và các hành động của nó.
 • Nó bắt đầu từ một khung nhìn sơ cấp, nơi hệ thống được tạo ra trước tiên và chủ yếu được sử dụng cho người dùng của nó.
 • Nó được sử dụng để xác định các phân tích hoàn chỉnh, giúp chúng tôi đạt được sự phức tạp và sau đó nó tập trung vào từng tính năng chi tiết tại một thời điểm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now