Rate this post

Unit Testing liên quan đến việc testing từng Unit hoặc một thành phần đơn vị của software. Đây là cấp độ đầu tiên của thử nghiệm chức năng. Mục đích đằng sau Unit Testing là xác nhận các thành phần đơn vị với hiệu suất của nó.

Một đơn vị là một phần có thể kiểm tra được duy nhất của hệ thống phần mềm và được kiểm tra trong giai đoạn phát triển của phần mềm ứng dụng.

Các bài viết liên quan:

Mục đích của Unit Testing là kiểm tra tính đúng đắn của đoạn code riêng biệt. Thành phần Unit là một chức năng hoặc Code riêng lẻ của ứng dụng. Phương pháp white box testing được sử dụng để Unit Testing và thường được thực hiện bởi các kỹ sư phần mềm.

Bất cứ khi nào ứng dụng đã sẵn sàng và được giao cho kỹ sư Kiểm thử, anh / cô ấy sẽ bắt đầu kiểm tra từng thành phần của mô-đun hoặc mô-đun của ứng dụng một cách độc lập hoặc từng cái một và quá trình này được gọi là Unit Testing hoặc kiểm tra thành phần.

Tại sao nên Unit Testing?

Trong hệ thống phân cấp mức độ thử nghiệm, thử nghiệm đơn vị là mức thử nghiệm đầu tiên được thực hiện trước khi tích hợp và các mức còn lại khác của thử nghiệm. Nó sử dụng các mô-đun cho quá trình kiểm thử, làm giảm sự phụ thuộc vào việc chờ đợi các khuôn khổ Unit Testing, sơ khai, trình điều khiển và các đối tượng giả được sử dụng để hỗ trợ Unit Testing.

Nói chung, phần mềm trải qua bốn cấp độ kiểm tra: Unit Testing, Integration Testing, System Testing, và Acceptance Testing hoặc Beta Testing nhưng đôi khi do tiêu tốn thời gian, người kiểm thử phần mềm thực hiện Unit Testing tối thiểu nhưng việc bỏ qua Unit Testing có thể dẫn đến lỗi cao hơn trong Integration Testing, System Testing và Acceptance Testing hoặc thậm chí trong quá trình Beta Testing diễn ra sau khi hoàn thành ứng dụng phần mềm.

Một số lý do quan trọng được liệt kê dưới đây:

 • Unit Testing giúp tester và developer hiểu cơ sở của code giúp họ có thể thay đổi code gây ra error nhanh chóng.
 • Unit Testing giúp ích trong tài liệu.
 • Unit Testing sửa chữa các lỗi rất sớm trong giai đoạn phát triển, đó là lý do tại sao có khả năng xảy ra một số lượng nhỏ hơn các lỗi trong các cấp kiểm tra sắp tới.
 • Nó hỗ trợ khả năng tái sử dụng mã bằng cách di chuyển mã và các trường hợp thử nghiệm.

Ví dụ về Unit Testing

Hãy để chúng tôi xem một ví dụ mẫu để hiểu rõ hơn về khái niệm Unit Testing:

Đối với việc chuyển số tiền, các yêu cầu như sau:

1. Chuyển khoản

1.1 Từ số tài khoản (FAN) → text box

1.1.1 FAN→ chỉ chấp nhận 4 chữ số

1.2 Tới số tài khoản (TAN) → text box

1.2.1 TAN → Chỉ chấp nhận 4 chữ số

1.3 Số lượng → text box

1.3.1 Số lượng → Chấp nhận tối đa 4 chữ số

1.4 Chuyển → Nút

1.4.1 Chuyển giao → Đã bật

1.5 Hủy → Nút

1.5.1 Hủy → Đã bật

Xem thêm Unit testing trong Dart

Dưới đây là chi tiết quyền truy cập ứng dụng, được cung cấp bởi khách hàng

 • URL → trang đăng nhập
 • Tên người dùng / mật khẩu / OK → trang chủ
 • Để đến được mô-đun Chuyển số tiền, hãy làm theo các bước dưới đây

Các khoản cho vay → bán hàng → Chuyển số tiền

Trong khi thực hiện Unit Testing, chúng ta nên tuân theo một số quy tắc như sau:

 • Để bắt đầu Unit Testing, ít nhất chúng ta nên có một mô-đun.
 • Kiểm tra các giá trị dương tính
 • Kiểm tra các giá trị âm
 • Không thử nghiệm quá mức
 • Không cần giả định

Khi chúng tôi cảm thấy rằng phạm vi kiểm tra tối đa đã đạt được, chúng tôi sẽ dừng thử nghiệm.

Bây giờ, chúng tôi sẽ bắt đầu thực hiện Unit Testing trên các thành phần khác nhau, chẳng hạn như

 • Từ số tài khoản (FAN)
 • Tới số tài khoản (TAN)
 • Số lượng
 • Chuyển giao
 • Hủy bỏ

Đối với các thành phần FAN

Đối với thành phần TAN

 • Cung cấp các giá trị giống như chúng tôi đã làm trong thành phần Từ số tài khoản (FAN)

Đối với thành phần số tiền

 • Cung cấp các giá trị giống như chúng ta đã làm trong các thành phần FAN và TAN.

Đối với thành phần chuyển tiền

 • Nhập giá trị FAN hợp lệ
 • Nhập giá trị TAN hợp lệ
 • Nhập giá trị chính xác của Số tiền
 • Bấm vào nút Chuyển tiền → chuyển số tiền thành công (thông báo xác nhận)

Đối với thành phần hủy bỏ

 • Nhập các giá trị FAN, TAN và số tiền.
 • Nhấp vào nút Hủy → tất cả dữ liệu sẽ được xóa.

Công cụ Unit Testing

Chúng tôi có nhiều loại công cụ Unit Testing khác nhau có sẵn trên thị trường, như sau:

 • NUnit
 • JUnit
 • PHPunit
 • Parasoft Jtest
 • EMMA

Để biết thêm thông tin về các công cụ Unit Testing, hãy tham khảo liên kết dưới đây:

Kỹ thuật Unit Testing:

Unit Testing sử dụng tất cả các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng vì nó sử dụng mã của ứng dụng phần mềm:

Làm thế nào để đạt được kết quả tốt nhất thông qua Unit testing?

Unit Testing có thể cho kết quả tốt nhất mà không bị nhầm lẫn và tăng độ phức tạp bằng cách làm theo các bước được liệt kê bên dưới:

 • Các trường hợp kiểm thử phải độc lập vì nếu có bất kỳ thay đổi hoặc nâng cao nào trong yêu cầu, các trường hợp kiểm thử sẽ không bị ảnh hưởng.
 • Quy ước đặt tên cho các trường hợp Unit Testing phải rõ ràng và nhất quán.
 • Trong quá trình thử nghiệm đơn vị, b
 • ugs phải được sửa trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của SDLC.
 • Chỉ nên kiểm tra một mã tại một thời điểm.
 • Áp dụng các trường hợp kiểm thử với việc viết mã, nếu không làm như vậy, số lượng đường dẫn thực thi sẽ được tăng lên.
 • Nếu có những thay đổi trong mã của bất kỳ mô-đun nào, hãy đảm bảo rằng bài Unit Testing tương ứng có sẵn hoặc không cho mô-đun đó.

Ưu điểm và nhược điểm của Unit Testing

Ưu và nhược điểm của Unit Testing như sau:

Ưu điểm

 • Unit Testing sử dụng phương pháp tiếp cận mô-đun do đó bất kỳ bộ phận nào cũng có thể được kiểm tra mà không cần đợi hoàn thành kiểm tra bộ phận khác.
 • Nhóm phát triển tập trung vào chức năng được cung cấp của đơn vị và chức năng sẽ trông như thế nào trong các bộ thử nghiệm đơn vị để hiểu API đơn vị.
 • Unit Testing cho phép nhà phát triển cấu trúc lại mã sau một số ngày và đảm bảo mô-đun vẫn hoạt động mà không có bất kỳ lỗi nào.

Nhược điểm

 • Nó không thể xác định lỗi tích hợp hoặc mức độ rộng vì nó hoạt động trên các đơn vị của mã.
 • Trong Unit Testing, không thể đánh giá tất cả các đường dẫn thực thi, vì vậy Unit Testing không thể bắt từng lỗi trong một chương trình.
 • Nó phù hợp nhất để kết hợp với các hoạt động thử nghiệm khác.

Xem thêm Các loại function

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now