Rate this post

Trong Hướng dẫn SAS này , chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về bốn ứng dụng SAS phổ biến nhất. Chúng ta cũng sẽ xem giải thích ngắn gọn về lập trình SAS (Hệ thống phân tích thống kê), và cách các ứng dụng này của SAS nâng cao phạm vi của ngôn ngữ Lập trình SAS.

Các bài viết liên quan:

Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu hướng dẫn ứng dụng SAS.

Giới thiệu về SAS

SAS là một ngôn ngữ tiện dụng có thể được sử dụng cho mục đích phân tích. Ban đầu nó được thiết kế để hoàn thành phân tích thống kê. Nó là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trên thị trường. Ứng dụng SAS chính là xử lý dữ liệu thô phức tạp và tạo ra những hiểu biết sâu sắc có ý nghĩa.

Điều này giúp tổ chức đưa ra quyết định tốt hơn. Nó giúp chúng tôi khai thác dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, biên dịch và phân tích nó. Nó thực hiện việc đào, làm sạch, xử lý và đóng gói cho những người thống kê.

Xem thêm SAS là gì? tìm hiểu về SAS

Ứng dụng SAS

Nhìn chung, ứng dụng SAS đang đóng một vai trò quan trọng trong phân tích thống kê và ra quyết định. Nhưng ở đây chúng tôi sẽ trình bày một số miền cụ thể có sử dụng ứng dụng SAS. Hãy thảo luận chi tiết về một số Ứng dụng SAS:

1. Phân tích đa biến

Ví dụ, hãy xem xét một người muốn mua cổ phiếu với số lượng lớn. Vì vậy, họ sẽ cân nhắc các yếu tố khác nhau như giá cả, số lượng, chất lượng, v.v.

Phân tích đa biến cũng làm điều tương tự. Nó phát hiện và phân tích các biến số thống kê khác nhau của một kết quả cùng một lúc.

Một kỹ thuật được sử dụng trong phân tích này. Nó sử dụng các nghiên cứu khác nhau mô tả ảnh hưởng của các yếu tố thay đổi đến một kết quả duy nhất. Nó bao gồm phân tích phân tích nhân tố, phân tích lưỡng biến và nhiều hồi quy.

2. Kinh doanh thông minh

Nó đề cập đến các chiến lược và công nghệ được sử dụng bởi bất kỳ doanh nghiệp nào để phân tích dữ liệu thông tin kinh doanh. Nó cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các quan điểm dự đoán, hiện tại và lịch sử về hoạt động kinh doanh.

Việc phân tích dữ liệu giúp hội đồng quản trị cấp cao có phạm vi ra quyết định. Các công nghệ này bao gồm báo cáo, khai thác dữ liệu , khai thác quy trình, xử lý sự kiện phức tạp, đo điểm chuẩn, v.v.

Xem thêm Nghề nghiệp của ngôn ngữ SAS – Phạm vi và loại công việc

3. Phân tích dự đoán

Như tên cho thấy nó sử dụng dữ liệu đã có sẵn để dự đoán tương lai. Nó sử dụng các kỹ thuật thống kê khác nhau để rút ra các suy luận. Ví dụ, trong một công ty, xu hướng bán sản phẩm A không đổi qua các năm. Vì vậy, nó cho thấy nhu cầu không thay đổi của sản phẩm.

Nhưng đối với sản phẩm B với nhu cầu thay đổi hàng tháng, nó phân tích tất cả các yếu tố gây ra sự thay đổi, suy luận ẩn trong văn bản, quá trình suy nghĩ của khách hàng, v.v. Ở đây mô hình dự đoán khai thác các mẫu có trong dữ liệu lịch sử để xác định rủi ro.

4. Tạo Thuốc An toàn & Nghiên cứu và Dự báo Lâm sàng

Chẩn đoán và tiên lượng là những yếu tố rất quan trọng của y học. Chúng phải luôn rất chính xác và chính xác. SAS đã đóng một vai trò cách mạng trong lĩnh vực y học. Nó được sử dụng trong hệ thống hỗ trợ ra quyết định lâm sàng.

SAS được sử dụng để theo dõi xem bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh hay không. Các bác sĩ thậm chí còn sử dụng nó để tìm ra rất ít cơ hội cải thiện tình trạng của bệnh nhân.

SAS là một ngôn ngữ 4GL. Ứng dụng SAS chính là giảm thiểu các nỗ lực lập trình và giảm thời gian và tiền bạc cần thiết để phát triển phần mềm.

Vì vậy, đây là tất cả về Ứng dụng SAS. Hy vọng bạn thích giải thích của chúng tôi.

Bản tóm tắt

Trong Hướng dẫn SAS này, chúng tôi đã nghiên cứu các ứng dụng SAS khác nhau. Chúng ta cũng đã học ứng dụng cơ bản của SAS trong việc phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng thống kê. Nó có một ứng dụng cụ thể trong các lĩnh vực khác nhau. Nó bao gồm phân tích nhiều yếu tố tại cùng một thời điểm trong phân tích đa biến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now