Rate this post

Trong HTML, <ul> là một thẻ (tag) được sử dụng để tạo một danh sách không theo thứ tự (unordered list). Mỗi mục trong danh sách được bao quanh bởi thẻ <li>, có nghĩa là mục danh sách.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ul>

Trong ví dụ trên, thẻ <ul> tạo ra một danh sách không theo thứ tự, và các mục danh sách được bao quanh bởi thẻ <li>.

Bạn có thể thay đổi giao diện của danh sách bằng cách sử dụng các thuộc tính css với thẻ ul và li. Bạn có thể chèn hình ảnh, link, hoặc các thẻ khác trong một mục danh sách.

Còn nếu bạn muốn tạo một danh sách có thứ tự thì có thể sử dụng thẻ <ol>

<ol>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ol>

Trong ví dụ này sẽ tạo ra một danh sách có thứ tự với các mục danh sách được bao quanh bởi thẻ <li> và có số thứ tự tự động tăng dần.

Một số thuộc tính của ul li trong html

Một số thuộc tính của thẻ <ul><li> trong HTML:

 • Thuộc tính type của thẻ <ul> cho phép bạn thay đổi kiểu biểu tượng sử dụng trong danh sách. Ví dụ: <ul type="square"> sẽ sử dụng biểu tượng vuông trong danh sách.
 • Thuộc tính start của thẻ <ol> cho phép bạn thay đổi số bắt đầu của danh sách có thứ tự. Ví dụ: <ol start="3"> sẽ bắt đầu danh sách từ số 3.
 • Thuộc tính style của thẻ <ul><li> cho phép bạn thay đổi kiểu hiển thị của danh sách và mục danh sách bằng cách sử dụng CSS.
 • Thuộc tính classid cho phép bạn đặt tên cho thẻ <ul><li> để sử dụng trong CSS hoặc javascript.
 • Thuộc tính aria-label cho phép bạn đánh dấu mô tả cho danh sách để hỗ trợ truy cập cho người dùng có khuyết tật.

Cần lưu ý rằng các thuộc tính trên không phải là bắt buộc phải sử dụng khi tạo một danh sách, nhưng chúng có thể giúp bạn tùy biến và tăng tương tác trang web của bạn.

Một số ví dụ ul li trong html

Vậy, một vài ví dụ về cách sử dụng thẻ <ul><li> trong HTML:

 1. Tạo một danh sách không theo thứ tự với biểu tượng dấu chấm:
<ul>
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ul>
 1. Tạo một danh sách có thứ tự với số bắt đầu là 5:
<ol start="5">
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ol>

 1. Tạo một danh sách với mục danh sách chứa các liên kết:
<ul>
 <li><a href="https://google.com">Google</a></li>
 <li><a href="https://facebook.com">Facebook</a></li>
 <li><a href="https://twitter.com">Twitter</a></li>
</ul>
 1. Tạo một danh sách với mục danh sách chứa hình ảnh:
<ul>
 <li><img src="image1.jpg" alt="Image 1"></li>
 <li><img src="image2.jpg" alt="Image 2"></li>
 <li><img src="image3.jpg" alt="Image 3"></li>
</ul>
 1. Tạo một danh sách với mục danh sách chứa các nút:
<ul>
 <li><button onclick="alert('Hello World!')">Bấm vào tôi</button></li>
 <li><button onclick="alert('Hello World!')">Bấm vào tôi</button></li>
 <li><button onclick="alert('Hello World!')">Bấm vào tôi</button></li>
</ul>
 1. Tạo một danh sách với các thuộc tính css:
<ul class="my-list" style="list-style-type:square;">
 <li>Item 1</li>
 <li>Item 2</li>
 <li>Item 3</li>
</ul>

Các ví dụ trên chỉ là các ví dụ đơn giản và có thể sử dụng nhiều cách khác nữa tùy vào yêu cầu của dự án và tình huống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now