Rate this post

Từ khóa trong Dart là những từ dự trữ có ý nghĩa đặc biệt đối với trình biên dịch. Nó không thể được sử dụng làm tên biến, tên lớp hoặc tên hàm. Từ khóa có phân biệt chữ hoa chữ thường; chúng phải được viết như chúng được định nghĩa. Có 61 từ khóa trong Dart. Một số trong số chúng là phổ biến, bạn có thể đã quen thuộc và một số ít khác biệt. Dưới đây là danh sách các từ khóa Dart đã cho.

Các bài viết liên quan:

abstract(2)elseimport(2)super
as(2)enuminswitch
assertexport(2)interface(2)sync(1)
async(1)extendsisthis
await(3)extension(2)library(2)throw
breakexternal(2)mixin(2)true
casefactorynewtry
catchfalsenulltypedef(2)
classfinalon(1)var
constfinallyoperator(2)void
continueforpart(2)while
covarient(2)Function(2)rethrowwith
defaultget(2)returnyield(3)
deffered(2)hide(1)set(2)
doifshow(1)
dynamic(2)implements(2)static(2)

Trong danh sách các từ khóa ở trên, chúng tôi có một số từ khóa được đánh dấu bằng ký hiệu trên (1,2 và 3). Sau đây, chúng tôi đang xác định lý do cho chỉ số trên.

  • Chỉ số 1 – Những từ khóa này được gọi là từ khóa theo ngữ cảnh. Chúng có ý nghĩa đặc biệt và được sử dụng ở những nơi cụ thể.
  • Chỉ số 2 – Những từ khóa này được gọi là số nhận dạng tích hợp sẵn. Những loại từ khóa này được sử dụng để chuyển mã JavaScript cho Dart, những từ khóa này được coi như một mã định danh hợp lệ, nhưng chúng không thể được sử dụng trong tên hàm tên lớp hoặc nhập tiền tố.
  • Chỉ số 3 – Đây là những từ khóa mới được thêm vào có liên quan đến sự không đồng bộ

Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết các từ khóa này trong các bài hướng dẫn sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now