Rate this post

Làm thế nào chúng ta có thể truyền tải dữ liệu đến người dùng một cách hiệu quả? Trực quan hóa dữ liệu nhằm mục đích truyền đạt dữ liệu một cách rõ ràng và hiệu quả thông qua biểu diễn đồ họa. Trực quan hóa dữ liệu đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng — ví dụ: tại nơi làm việc để báo cáo, quản lý hoạt động kinh doanh và theo dõi tiến độ của nhiệm vụ. Phổ biến hơn, chúng ta có thể tận dụng các kỹ thuật trực quan hóa để khám phá các mối quan hệ dữ liệu mà không thể dễ dàng quan sát được bằng cách nhìn vào dữ liệu thô. Ngày nay, mọi người cũng sử dụng trực quan hóa dữ liệu để tạo ra đồ họa vui nhộn và thú vị.để tạo ra đồ họa vui nhộn và thú vị.

Trong phần này sẽ giới thiệu ngắn gọn các khái niệm cơ bản về trực quan hóa dữ liệu. Ta sẽ bắt đầu với dữ liệu đa chiều, chẳng hạn như dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. Chúng tôi thảo luận về một số phương pháp tiếp cận đại diện, bao gồm kỹ thuật hướng pixel, kỹ thuật chiếu hình học, kỹ thuật dựa trên biểu tượng và kỹ thuật phân cấp và dựa trên đồ thị. Sau đó, chúng tôi thảo luận về việc trực quan hóa các dữ liệu và quan hệ phức tạp.

Các bạn có thể xem kỹ thuật data visualization ở đây:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now