Rate this post

Trong CSS, ký tự “+” được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt để chỉ định một thành phần kế tiếp sau một thành phần khác.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ, nếu bạn muốn định dạng một thành phần sau một thành phần có class “header”, bạn có thể sử dụng cú pháp sau:

.header + .content {
  padding: 10px;
}

Trong ví dụ trên, thành phần có class “content” tiếp theo sau thành phần có class “header” sẽ được định dạng với khoảng cách lề 10px.

Cũng có thể sử dụng ký tự “+” để chỉ định một thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể, ví dụ:

#header + p {
  margin-top: 20px;
}

Trong ví dụ trên, thành phần p tiếp theo sau thành phần có id là “header” sẽ có khoảng cách trên là 20px.

Ký tự “+” cũng có thể sử dụng để chỉ định thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể trong javascript, ví dụ:

var header = document.getElementById("header");
var nextElem = header.nextElementSibling;
nextElem.style.color = "blue";

Trong ví dụ trên, thành phần tiếp theo sau thành phần có id là “header” được lấy bằng hàm nextElementSibling và thay đổi màu chữ của nó thành màu xanh.

Tại sao nên sử dụng + trong css

Sử dụng ký tự “+” trong CSS có thể giúp cho việc tạo ra mã CSS dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn.

Nó cho phép bạn chỉ định một thành phần cụ thể và chỉ áp dụng một số thuộc tính cho thành phần tiếp theo sau nó mà không cần phải chỉ định class hoặc id cho thành phần đó.

Ví dụ, nếu bạn muốn thiết lập một phần tử tiếp theo sau một phần tử được chỉ định với một class, bạn có thể sử dụng ký tự “+” để làm điều đó mà không cần phải ch

Một số ví dụ khác về + trong css

Ví dụ 1: Chỉ định màu chữ cho thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể:

<div class="header">This is the header</div>
<p>This is the first paragraph</p>
<p>This is the second paragraph</p>
.header + p {
  color: blue;
}

Trong ví dụ trên, thành phần p tiếp theo sau thành phần có class là “header” sẽ có màu chữ là màu xanh

Ví dụ 2: Chỉ định margin cho thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể:

<h1>This is the title</h1>
<p>This is the first paragraph</p>
<p>This is the second paragraph</p>
h1 + p {
  margin-top: 20px;
}

Trong ví dụ trên, thành phần p tiếp theo sau sau thành phần h1 sẽ có khoảng cách trên là 20px.

Ví dụ 3: Chỉ định padding cho thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể:

<div id="header">This is the header</div>
<div id="content">This is the content</div>
#header + #content {
  padding: 10px;
}

Trong ví dụ trên, thành phần có id là “content” tiếp theo sau thành phần có id là “header” sẽ có khoảng cách lề là 10px.

Như vậy, sử dụng ký tự “+” trong CSS có thể giúp cho việc tạo ra mã CSS dễ dàng hơn và dễ quản lý hơn, chỉ định thành phần tiếp theo sau một thành phần cụ thể mà không cần phải chỉ định class hoặc id cho thành phần đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now