Rate this post

Trim trong JavaScript là một method của đối tượng String. Nó dùng để loại bỏ khoảng trắng (hoặc các ký tự đặc biệt) ở đầu và cuối của một chuỗi, nhưng không thay đổi nội dung của chuỗi. Hãy cùng W3seo tìm hiểu về phương thức này.

Vì sao nên sử dụng Trim ?

Sử dụng Trim trong JavaScript có nhiều lợi ích, giữa các lợi ích quan trọng nhất là:

 1. Loại bỏ khoảng trắng vô nghĩa: Khi nhập dữ liệu từ người dùng hoặc lấy dữ liệu từ các nguồn khác, có thể có rất nhiều khoảng trắng vô nghĩa hoặc ký tự đặc biệt ở đầu và cuối của chuỗi. Sử dụng trim sẽ loại bỏ chúng đi, giúp cho chương trình xử lý dữ liệu được chính xác hơn.
 2. Giảm thiểu lỗi: Khoảng trắng vô nghĩa hoặc ký tự đặc biệt có thể gây ra các lỗi trong chương trình, đặc biệt là khi so sánh hai chuỗi hoặc xử lý dữ liệu. Sử dụng trim sẽ giúp giảm thiểu các lỗi này.
 3. Tăng hiệu suất: Khi xử lý dữ liệu lớn, sử dụng trim sẽ giúp giảm thiểu số lượng dữ liệu cần xử lý, tăng hiệu suất của chương trình.
 4. Tối ưu hóa dữ liệu: Sử dụng trim sẽ giúp tối ưu hóa dữ liệu, giúp chương trình xử lý dữ liệu được chính xác hơn, và giảm thiểu số lượng dữ liệu không cần thiết.
 5. Tăng độ dễ đọc: Khi xuất dữ liệu ra ngoài, sử dụng trim sẽ giúp tăng độ dễ đọc của dữ liệu, giúp người dùng có thể dễ dàng hiểu và sử dụng dữ liệu đó.
 6. Tăng tính chuyên nghiệp: Sử dụng trim sẽ giúp tăng tính chuyên nghiệp của chương trình, giúp cho chương trình hoạt động chính xác và ổn định hơn.
 7. Tăng tính thân thiện người dùng: Sử dụng trim sẽ giúp tăng tính thân thiện người dùng của chương trình, giúp người dùng dễ dàng sử dụng và hiểu chương trình hơn.

Sử dụng Trim trong JavaScript có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng cần chú ý đến việc sử dụng chính xác, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu quan trọng hoặc khi xuất dữ liệu ra ngoài. Chú ý đến các lưu ý khi sử dụng Trim và các hàm tương tự, sẽ giúp cho chương trình hoạt động chính xác và ổn định hơn.

Sử dụng Trim trong JavaScript như thế nào ?

Sử dụng Trim trong JavaScript rất đơn giản, có thể sử dụng method .trim() của đối tượng String để loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt ở đầu và cuối của chuỗi.

Ví dụ:

let str = "    Hello World!    ";

let newStr = str.trim();

console.log(newStr); // "Hello World!"

Nếu muốn loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác trong chuỗi có thể sử dụng

let str = "    Hello World!    ";

let newStr = str.replace(/^\s+|\s+$/g, "");

console.log(newStr); // "Hello World!"

Hoặc sử dụng

let str = "    Hello World!    ";

let newStr = str.trimLeft();

let newStr2 = newStr.trimRight();

console.log(newStr2); // "Hello World!"

Trong đó trimLeft() loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt bên trái, và trimRight() loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt bên phải của chuỗi

Những lưu ý khi sử dụng  Trim trong JavaScript

 1. Trim chỉ loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt ở đầu và cuối của chuỗi, nếu muốn loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác trong chuỗi cần sử dụng các method khác như .replace()
 2. Trim không thay đổi giá trị của chuỗi gốc, mà chỉ trả về một chuỗi mới. Nếu muốn thay đổi giá trị của chuỗi gốc, cần gán lại giá trị cho chuỗi gốc
 3. Sử dụng Trim trong JavaScript có thể gây ra lỗi khi xử lý dữ liệu nếu chuẩn bị dữ liệu chưa được chuẩn hóa.
 4. Trong trường hợp muốn loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt trong chuỗi cần sử dụng các method khác như .replace(), .trimLeft(), .trimRight()
 5. Khi sử dụng Trim trong JavaScript cần chú ý đến việc sử dụng chính xác, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu quan trọng hoặc khi xuất dữ liệu ra ngoài.
 6. Trong trường hợp muốn loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt trong giữa chuỗi thì cần sử dụng Regular Expressions (RegEx) hoặc các hàm String khác để xử lý
 7. Khi sử dụng Trim trong JavaScript cần chú ý đến việc kiểm tra browser support, vì một số browser cũ có thể không hỗ trợ method .trim()
 8. Nên sử dụng Trim trong JavaScript tại những nơi cần thiết, chứ không nên sử dụng quá nhiều vì có thể gây ra lỗi hoặc giảm hiệu suất của chương trình.

Ví dụ các trường hợp thường sử dụng Trim trong JavaScript:

 1. Loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt từ đầu và cuối của chuỗi:
let str = "    Hello World!    ";

let newStr = str.trim();

console.log(newStr); // "Hello World!"
 1. Loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt từ đầu và cuối của chuỗi và gán lại giá trị cho chuỗi gốc:
let str = "    Hello World!    ";

str = str.trim();

console.log(str); // "Hello World!"
 1. Loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt từ bên trái và bên phải của chuỗi:
 1. Loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác trong chuỗi:
let str = "    Hello World!    ";

let newStr = str.replace(/^\s+|\s+$/g, "");

console.log(newStr); // "Hello World!"
 1. Sử dụng Trim trong việc xử lý dữ liệu đầu vào từ form:
let form = document.getElementById("myForm");

form.addEventListener("submit", function(e) {

    let input = form.elements.username;

    input.value = input.value.trim();

});
 1. Sử dụng Trim trong việc xử lý dữ liệu từ API:
fetch('https://api.example.com/data')

  .then(response => response.json())

  .then(data => {

    data.forEach(item => {

      item.name = item.name.trim();

    });

Kết luận 

Trim trong JavaScript là một method của đối tượng String, nó cho phép loại bỏ khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt ở đầu và cuối của chuỗi. Trong JavaScript, sử dụng Trim có rất nhiều lợi ích, giúp xử lý dữ liệu một cách chính xác hơn, nhưng cũng cần chú ý đến việc sử dụng chính xác, đặc biệt là khi xử lý dữ liệu quan trọng hoặc khi xuất dữ liệu ra ngoài. Nếu muốn loại bỏ các khoảng trắng hoặc ký tự đặc biệt khác trong chuỗi cần sử dụng các method khác như .replace(), .trimLeft(), .trimRight()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now