Rate this post

Trong PHP, Trait là một tính năng mới được giới thiệu từ phiên bản PHP 5.4. Trait cho phép bạn tái sử dụng mã trong nhiều class khác nhau, giúp tái sử dụng mã một cách dễ dàng và linh hoạt. Trait giống như một class, nhưng nó không thể được khởi tạo trực tiếp hoặc gọi thông qua biến instance. Thay vào đó, Trait được sử dụng bằng cách được nhúng trực tiếp vào các class.

Các bài viết liên quan:

Tại sao nên sử dụng trait ? 

Sử dụng trait có nhiều lợi ích như:

 1. Tái sử dụng mã: Trait cho phép bạn tái sử dụng mã trong nhiều lớp khác nhau, giúp giảm số lượng mã dư thừa và tăng tính tái sử dụng.
 2. Tối ưu hóa mã: Trait cung cấp một cách dễ dàng để tái sử dụng mã trong một dạng tổng quát và tùy chỉnh cho nhu cầu của bạn.
 3. Giảm độ phức tạp: Trait giúp giảm độ phức tạp trong mã bằng cách chia nhỏ nó thành nhiều phần nhỏ và dễ quản lý hơn.
 4. Giảm số lượng mã: Trait cung cấp một cách dễ dàng để tái sử dụng mã trong nhiều lớp khác nhau, giúp giảm số lượng mã dư thừa và tăng tính tái sử dụng.

Khi nào nên sử dụng trait ? 

Trait là một tính năng mới trong PHP 5.4.0 được giới thiệu với mục đích giải quyết vấn đề kế thừa nhiều của ngôn ngữ. Khi nào nên sử dụng Trait:

 1. Khi muốn tái sử dụng cùng một đoạn mã trong nhiều lớp.
 2. Khi muốn tránh việc tạo một lớp mới để kế thừa từ nhiều lớp khác.
 3. Khi muốn chia sẻ một tập hợp các hàm với nhiều lớp khác nhau.
 4. Khi muốn tránh việc tạo một lớp trung gian để kế thừa và chia sẻ các hàm giữa nhiều lớp.

Nói chung, Trait là một công cụ rất hữu ích cho việc tái sử dụng mã và chia sẻ các hàm giữa nhiều lớp khác nhau.

Sử dụng trait trong PHP như thế nào ? 

Sử dụng trait trong PHP như sau:

 1. Tạo một trait: Sử dụng từ khóa “trait” để tạo một trait và đặt tên cho nó.
 2. Sử dụng trait trong một class: Sử dụng từ khóa “use” để sử dụng trait trong một class.
 3. Ghi đè phương thức trong trait: Bạn có thể ghi đè phương thức trong trait nếu cần.

Ví dụ:

trait HelloWorld {

   public function sayHello() {

      echo 'Hello World!';

   }

}

class MyClass {

   use HelloWorld;

}

$obj = new MyClass();

$obj->sayHello(); // Output: Hello World!

Những lưu ý khi sử dụng trait 

 • Trait không thể được khởi tạo một cách riêng biệt, nó chỉ có thể được sử dụng trong class.
 • Các method trong trait có thể ghi đè lên method tương tự trong class sử dụng trait.
 • Trait không thể kế thừa từ nhau hoặc từ class, nhưng nó có thể sử dụng nhiều trait trong một class.
 • Chú ý đến việc sử dụng trait để tránh conflict và tùy chọn sử dụng method từ class chính hoặc trait.

Các ví dụ sử dụng trait 

 1. Sử dụng trait để chia sẻ hàm:
trait HelloWorld {

    public function sayHello() {

        echo "Hello World!";

    }

}

class MyClass1 {

    use HelloWorld;

}

class MyClass2 {

    use HelloWorld;

}

$obj1 = new MyClass1();

$obj1->sayHello(); // "Hello World!"

$obj2 = new MyClass2();

$obj2->sayHello(); // "Hello World!"
 1. Sử dụng trait để xử lý xung đột tên hàm:
trait HelloWorld {

    public function sayHello() {

        echo "Hello World from trait!";

    }

}

class MyClass {

    use HelloWorld;

    public function sayHello() {

        echo "Hello World from class!";

    }

}

$obj = new MyClass();

$obj->sayHello(); // "Hello World from class!"
 1. Sử dụng trait để xử lý xung đột tên hàm với sử dụng từ khóa insteadof:
trait HelloWorld1 {

    public function sayHello() {

        echo "Hello World from trait 1!";

    }

}

trait HelloWorld2 {

    public function sayHello() {

        echo "Hello World from trait 2!";

    }

}

class MyClass {

    use HelloWorld1, HelloWorld2 {

        HelloWorld2::sayHello insteadof HelloWorld1;

    }

}

$obj = new MyClass();

$obj->sayHello(); // "Hello World from trait 2!"

Kết luận 

Trong PHP, trait là một tính năng mới được giới thiệu trong PHP 5.4, cho phép bạn tái sử dụng mã trong nhiều class mà không cần kế thừa. Trait cung cấp một cách linh hoạt để tái sử dụng mã trong PHP và là một công cụ rất hữu ích trong việc tổ chức mã và giảm sự phức tạp của mã. Lập trình viên nên sử dụng trait để tái sử dụng mã và tối ưu hoá mã của họ một cách hiệu quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now