Rate this post

Trong bài viết này, chung tối phát triển các ý tưởng khoa học dựa trên thực tiễn của khoa học dữ liệu. Tiếp cận được mục tiêu với các điều kiện  kiên quyết tối thiểu. Ví dụ, chung tôi bắt đầu xem xét các set và function từ quan điểm data-oriented (hướng dữ liệu). Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử lý vấn đề đề cập trong tài liệu và không né tránh những khái niệm thách thức. Để tận dụng tối đa khóa học, bạn nên chuẩn bị đầu tư một lượng thời gian đáng kể cho các lý thuyết toán học cần thiết trong khoa học dữ liệu.

Data Sience là gì?

Data Science là một lĩnh vực trong khoa học dữ liệu, liên quan đến việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật để khai thác, phân tích, và rút trích thông tin từ các dữ liệu có kích thước lớn, phức tạp, đa dạng và có tính chất thay đổi liên tục. Data Science bao gồm nhiều khía cạnh như xử lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, học máy, và khai thác tri thức từ dữ liệu. Các chuyên gia trong lĩnh vực này thường sử dụng các công cụ, ngôn ngữ lập trình và kỹ thuật như Python, R, SQL, Hadoop, Spark, Machine Learning, và Deep Learning để giải quyết các bài toán liên quan đến dữ liệu.

Xem thêm Data Warehouse những kiến thức cơ bản

Tầm quan trọng của Data Sience 

Data Science có tầm quan trọng vô cùng lớn trong thời đại kỹ thuật số hiện nay. Dữ liệu đang ngày càng tăng lên với tốc độ rất nhanh, đây là tài nguyên quý giá và tiềm năng để các doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh. Tuy nhiên, để tận dụng tài nguyên này, các doanh nghiệp cần có những chuyên gia về Data Science để giúp họ khai thác, phân tích và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả nhất.

Các chuyên gia về Data Science có khả năng phân tích dữ liệu một cách chuyên sâu để trích xuất thông tin quan trọng, phát hiện ra các xu hướng, tương quan và mối liên hệ giữa các dữ liệu khác nhau. Họ có thể áp dụng các kỹ thuật và công cụ phân tích dữ liệu để tạo ra những báo cáo, dự đoán, đề xuất và giải pháp hữu ích giúp các doanh nghiệp ra quyết định và phát triển.

Ngoài ra, Data Science còn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu khoa học và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề xã hội như y tế, giáo dục, kinh tế, môi trường, an ninh, v.v. Các chuyên gia về Data Science có thể áp dụng các kỹ thuật và công cụ phân tích dữ liệu để nghiên cứu các vấn đề này và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất.

Tóm lại, Data Science có tầm quan trọng rất lớn trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học và xã hội, đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và cạnh tranh của các doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học và giải quyết các vấn đề xã hội.

Xem thêm Giới thiệu Data science

Vai trò của Data Sience

Vai trò của Data Science là giúp các doanh nghiệp, tổ chức, chính phủ và cá nhân giải quyết các vấn đề phức tạp trong thế giới số và khai thác giá trị từ dữ liệu. Cụ thể, Data Science cung cấp các phương pháp, công cụ và kỹ thuật để thu thập, lưu trữ, xử lý và phân tích dữ liệu. Kết quả của việc này giúp đưa ra quyết định thông minh, phát hiện ra thông tin quan trọng, tối ưu hóa quy trình sản xuất, dịch vụ, marketing và nhiều lĩnh vực khác. Data Science đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc cách mạng số hóa hiện nay, giúp các tổ chức đạt được hiệu quả cao hơn, tiết kiệm chi phí và tăng cường đối thủ cạnh tranh.

Kiến thức cơ bản mà mọi Data Scientist cần có

Một data scientist cần có những kiến thức cơ bản về toán học, thống kê, khoa học máy tính, lập trình và hiểu biết về các khái niệm cơ bản trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Dưới đây là chi tiết về từng lĩnh vực này:

 • Toán học: Data scientist cần có kiến ​​thức về toán học, bao gồm đại số tuyến tính, giải tích, xác suất và thống kê. Nhiều thuật toán và công cụ trong khoa học dữ liệu được xây dựng dựa trên các khái niệm toán học.
 • Thống kê: Data scientist cần hiểu và biết sử dụng các phương pháp thống kê để phân tích dữ liệu. Những kiến thức thống kê cơ bản bao gồm kiểm định giả thuyết, phân phối xác suất, mô hình tuyến tính và phân tích phương sai.
 • Khoa học máy tính: Data scientist cần hiểu cách máy tính hoạt động, từ các thuật toán cơ bản đến cấu trúc dữ liệu và thuật toán tìm kiếm. Họ cũng cần hiểu và sử dụng các ngôn ngữ lập trình phổ biến như Python và R.
 • Lập trình: Data scientist cần có kỹ năng lập trình để thực hiện các phân tích dữ liệu, tạo mô hình và trình bày kết quả. Họ cần biết sử dụng các công cụ như Git và GitHub để quản lý mã nguồn và hợp tác với đồng nghiệp.
 • Các khái niệm cơ bản trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo: Data scientist cần hiểu các khái niệm cơ bản trong khoa học dữ liệu như học có giám sát và học không giám sát, các kỹ thuật tiền xử lý dữ liệu và các thuật toán học máy phổ biến như phân loại, dự báo và gom nhóm.

Nhìn chung, để trở thành một data scientist, bạn cần có kiến thức cơ bản về toán học, thống kê, khoa học máy tính, lập trình và các khái niệm cơ bản trong khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo. Ngoài ra, các kỹ năng mềm như tư duy phân tích, khả năng giải quyết vấn đề và giao tiếp cũng rất quan trọng.

Xem thêm Cách học Python trong Data science

Những tố chất cần có của một data scientist

Một data scientist cần phải có những tố chất sau đây:

 • Khoa học máy tính và kỹ năng lập trình: Data scientist cần phải có kiến thức về khoa học máy tính, biết cách sử dụng các công cụ lập trình và phân tích dữ liệu như Python, R, SQL và các công cụ khác.
 • Kiến thức về toán học: Data scientist cần có kiến thức về toán học, bao gồm cả đại số tuyến tính, xác suất thống kê, tối ưu hóa và lý thuyết đồ thị.
 • Kỹ năng truyền đạt và giải thích: Data scientist cần phải có khả năng giải thích dữ liệu và kết quả của họ cho các đối tượng không chuyên về lập trình hoặc toán học.
 • Kiến thức về ngành: Data scientist cần phải hiểu rõ về ngành và dữ liệu mà họ đang phân tích, bao gồm cả các khái niệm và thuật ngữ.
 • Tư duy phân tích và quyết định: Data scientist cần có khả năng tư duy phân tích, tìm ra các mô hình và cách giải quyết các vấn đề phức tạp trong việc phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định.
 • Sự sẵn sàng học hỏi: Data scientist cần phải luôn sẵn sàng học hỏi và cập nhật kiến thức mới nhất để đảm bảo rằng họ có thể áp dụng các công nghệ và phương pháp phân tích mới nhất vào công việc của mình.
 • Kỹ năng xử lý dữ liệu: Data scientist cần phải biết cách xử lý dữ liệu và làm sạch dữ liệu để có thể phân tích dữ liệu một cách chính xác và hiệu quả.

Phân biệt data science và data scientist với các thuật ngữ khác

Data science và data scientist là hai thuật ngữ quan trọng trong lĩnh vực khoa học dữ liệu (data science). Tuy nhiên, cũng có một số thuật ngữ khác cần phân biệt, bao gồm:

 • Data analytics: là quá trình sử dụng các công cụ và kỹ thuật để phân tích dữ liệu và tìm ra các mẫu, thông tin và kiến ​​thức từ dữ liệu.
 • Business intelligence (BI): là quá trình thu thập, phân tích và chuyển đổi dữ liệu kinh doanh để hỗ trợ quyết định và kế hoạch kinh doanh.
 • Machine learning (học máy): là một phương pháp của khoa học dữ liệu sử dụng các thuật toán để cho phép máy tính học hỏi từ dữ liệu và thực hiện các nhiệm vụ mà không cần được lập trình rõ ràng.
 • Deep learning: là một phương pháp học máy sử dụng các mô hình neural network phức tạp để xử lý dữ liệu.
 • Data engineer: là người chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý các hệ thống dữ liệu và cơ sở dữ liệu.
 • Data analyst: là người phân tích dữ liệu để tìm hiểu và giải thích các xu hướng và mối quan hệ trong dữ liệu.

Tóm lại, data science và data scientist là hai thuật ngữ cơ bản trong lĩnh vực khoa học dữ liệu, trong khi đó các thuật ngữ khác như data analytics, business intelligence, machine learning, deep learning, data engineer và data analyst đều liên quan đến việc xử lý, phân tích và tìm hiểu dữ liệu.

Xem thêm Sự khác biệt giữa Data mining và Data science

Cơ hội nghề nghiệp của ngành data science ở Việt Nam hiện nay

Hiện nay, ngành data science đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam và tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho các chuyên gia và chuyên viên trong lĩnh vực này. Các công ty trong nhiều lĩnh vực như bán lẻ, tài chính, bảo hiểm, y tế, du lịch, dịch vụ công nghệ, … đều đang tìm kiếm những chuyên gia về data science để giúp họ phân tích và tối ưu hóa dữ liệu của mình.

Các vị trí công việc trong ngành data science có thể bao gồm:

 • Data analyst: làm việc với các tập dữ liệu lớn, thực hiện phân tích và trình bày kết quả.
 • Data scientist: tập trung vào việc khai thác dữ liệu để đưa ra các giải pháp và dự đoán trong tương lai.
 • Machine learning engineer: tập trung vào việc xây dựng các mô hình máy học để giải quyết các vấn đề phức tạp.
 • Big data engineer: xây dựng và quản lý các hệ thống xử lý dữ liệu lớn.
 • Business intelligence analyst: phân tích dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, để trở thành một chuyên gia data science, bạn cần phải có nền tảng kiến thức vững chắc, kinh nghiệm thực tế và các kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực này. Ngoài ra, bạn cũng cần liên tục cập nhật và học hỏi những công nghệ mới nhất trong lĩnh vực data science.

Xem thêm Thiết lập Môi trường data science cho Python

Một số câu hỏi liên quan

Học data science ra làm gì?

Hiện nay, học data science mang lại cho bạn nhiều cơ hội nghề nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm:Phân tích dữ liệu, Khoa học dữ liệu, Truyền thông và tiếp thị,… Nhìn chung, học data science sẽ giúp bạn trở thành một chuyên gia về dữ liệu và có thể áp dụng các kỹ năng và kiến thức của mình để giải quyết các vấn đề trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngành data science học những gì?

Ngành data science học rất nhiều kiến thức và kỹ năng liên quan đến xử lý, phân tích và trực quan hóa dữ liệu. Để học được tốt môn này bạn cần phải trao dồi những kỹ năng cơ bản như: toán học bao gồm các phép tính đại số, vi tích phân, xác suất và thống kê; lập trình để phân tích dữ liệu, với các ngôn ngữ như Python, R và SQL; mô hình hóa và phân tích dữ liệu bao gồm các phương pháp như học máy, mạng nơ-ron, phân tích cụm và phân tích ngữ nghĩa; Kỹ năng mềm: Để trở thành một data scientist giỏi, bạn cần có các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và quản lý dự án.

Tổng kết 

Toán học là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong Data Science. Các kiến thức cơ bản về toán học bao gồm đại số tuyến tính, xác suất thống kê, tính toán số và giải tích số. Data Scientist cần có khả năng sử dụng các công cụ toán học để xử lý, phân tích và tạo ra các mô hình từ dữ liệu. Ngoài ra, các kỹ năng lập trình, hiểu biết về các ngôn ngữ lập trình, các kỹ thuật machine learning và các công cụ phân tích dữ liệu cũng rất quan trọng trong Data Science.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now