Rate this post

Phương thức setIconImage () của lớp Frame được sử dụng để thay đổi biểu tượng của Frame hoặc Window. Nó thay đổi biểu tượng được hiển thị ở bên trái của Khung hoặc Cửa sổ.

Lớp bộ dụng cụ được sử dụng để lấy thể hiện của lớp Hình ảnh trong AWT và Swing.

Lớp bộ công cụ là siêu lớp trừu tượng của mọi triển khai trong Bộ công cụ cửa sổ trừu tượng (AWT). Các lớp con của Bộ công cụ được sử dụng để liên kết các thành phần khác nhau. Nó kế thừa lớp Object.

Giới thiệu về TitleBar và Icon trong ứng dụng Java

TitleBar là phần trên cùng của một cửa sổ ứng dụng Java, nơi hiển thị tiêu đề của cửa sổ và các nút điều khiển như nút thu nhỏ, phóng to, đóng cửa sổ. TitleBar giúp người dùng nhận biết và tương tác với ứng dụng.

Icon trong ứng dụng Java là biểu tượng nhỏ được hiển thị trên TitleBar của cửa sổ ứng dụng. Icon thường được sử dụng để đại diện cho ứng dụng và giúp người dùng nhận dạng và phân biệt nhanh chóng giữa các ứng dụng khác nhau.

Icon trong Java có thể là hình ảnh được chọn từ các tệp ảnh hoặc là một biểu tượng được tạo động bằng mã nguồn. Icon có thể là một hình ảnh nhỏ đại diện cho ứng dụng, logo của công ty hoặc biểu tượng đặc trưng của ứng dụng.

Qua việc thay đổi TitleBar icon, người phát triển có thể tùy chỉnh giao diện của ứng dụng và thể hiện thương hiệu, tính cá nhân hóa cho ứng dụng của mình. Điều này giúp tạo ra một trải nghiệm người dùng tốt hơn và tạo sự nhận diện cho ứng dụng trong số rất nhiều các ứng dụng khác trên máy tính.

Sử dụng AWT để thay đổi TitleBar icon

Để sử dụng AWT để thay đổi TitleBar icon trong ứng dụng Java, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng Image từ tệp hình ảnh của icon bạn muốn sử dụng. Ví dụ:
Image iconImage = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("path/to/your/icon.png");
 1. Tạo một đối tượng java.awt.Frame hoặc java.awt.Window để đại diện cho cửa sổ ứng dụng của bạn. Ví dụ:
Frame frame = new Frame("Tên cửa sổ");
 1. Sử dụng phương thức setIconImage() trên đối tượng Frame để thiết lập icon cho TitleBar. Ví dụ:
frame.setIconImage(iconImage);
 1. Hiển thị cửa sổ ứng dụng. Ví dụ:
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);

Khi bạn chạy ứng dụng, icon mà bạn đã thiết lập sẽ được hiển thị trên TitleBar của cửa sổ.

Lưu ý rằng AWT chỉ hỗ trợ một tập hợp hạn chế các tính năng giao diện người dùng, và việc thay đổi TitleBar icon bằng AWT chỉ áp dụng cho các ứng dụng sử dụng giao diện AWT. Đối với ứng dụng sử dụng giao diện Swing, hãy tham khảo phần tiếp theo để biết cách thay đổi TitleBar icon bằng Swing.

Sử dụng Swing để thay đổi TitleBar icon

Để sử dụng Swing để thay đổi TitleBar icon trong ứng dụng Java, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tạo một đối tượng ImageIcon từ tệp hình ảnh của icon bạn muốn sử dụng. Ví dụ:
ImageIcon icon = new ImageIcon("path/to/your/icon.png");
 1. Tạo một đối tượng javax.swing.JFrame hoặc javax.swing.JDialog để đại diện cho cửa sổ ứng dụng của bạn. Ví dụ:
JFrame frame = new JFrame("Tên cửa sổ");
 1. Sử dụng phương thức setIconImage() trên đối tượng JFrame để thiết lập icon cho TitleBar. Ví dụ:
frame.setIconImage(icon.getImage());
 1. Hiển thị cửa sổ ứng dụng. Ví dụ:
frame.setSize(500, 500);
frame.setVisible(true);

Khi bạn chạy ứng dụng, icon mà bạn đã thiết lập sẽ được hiển thị trên TitleBar của cửa sổ.

Swing cung cấp một loạt các thành phần giao diện người dùng phong phú và mạnh mẽ hơn so với AWT. Việc sử dụng Swing cho phép bạn tạo giao diện người dùng đẹp và tùy chỉnh linh hoạt hơn.

Xem thêm Cách thực thi file jar trong Java

Gợi ý các nguồn icon tùy chỉnh

Dưới đây là một số gợi ý về các nguồn icon tùy chỉnh mà bạn có thể sử dụng để làm TitleBar icon trong ứng dụng của bạn:

 1. Flaticon (https://www.flaticon.com/): Flaticon cung cấp một bộ sưu tập lớn các biểu tượng vector miễn phí và trả phí. Bạn có thể tìm kiếm và tải xuống các biểu tượng phù hợp với nhu cầu của bạn.
 2. Font Awesome (https://fontawesome.com/): Font Awesome là một bộ sưu tập các biểu tượng vector đẹp và phong cách. Bạn có thể sử dụng nó như một tài nguyên để tạo icon cho ứng dụng của mình.
 3. Material Design Icons (https://materialdesignicons.com/): Đây là một bộ sưu tập các biểu tượng dựa trên Material Design của Google. Bạn có thể tìm kiếm và sử dụng các biểu tượng miễn phí từ trang web này.
 4. Iconfinder (https://www.iconfinder.com/): Iconfinder cung cấp một bộ sưu tập lớn các biểu tượng từ nhiều nguồn khác nhau. Bạn có thể tìm kiếm và tải xuống các biểu tượng phù hợp với yêu cầu của bạn.
 5. Freepik (https://www.freepik.com/): Freepik là một nguồn tài nguyên sáng tạo với hàng ngàn biểu tượng miễn phí và trả phí. Bạn có thể tìm kiếm và tải xuống các biểu tượng theo chủ đề và phong cách khác nhau.

Hãy chắc chắn kiểm tra điều khoản sử dụng của mỗi nguồn tài nguyên và đảm bảo tuân thủ các quy định và điều kiện khi sử dụng các biểu tượng tùy chỉnh trong ứng dụng của bạn.

Xem thêm Icons & Symbols trong UI là gì

Ví dụ

Để thay đổi biểu tượng TitleBar trong Java AWT, bạn cần sử dụng phương thức setIconImage() của lớp Frame. Dưới đây là một ví dụ cụ thể:

import java.awt.Frame;
import java.awt.Image;
import java.awt.Toolkit;

public class ChangeTitleBarIcon {
  public static void main(String[] args) {
    // Tạo một Frame
    Frame frame = new Frame("Thay đổi biểu tượng TitleBar");

    // Tải hình ảnh biểu tượng
    Image iconImage = Toolkit.getDefaultToolkit().getImage("path/to/your/icon.png");

    // Thay đổi biểu tượng TitleBar
    frame.setIconImage(iconImage);

    // Thiết lập kích thước và hiển thị Frame
    frame.setSize(400, 300);
    frame.setVisible(true);
  }
}

Trong ví dụ này, bạn cần thay đổi đường dẫn "path/to/your/icon.png" thành đường dẫn thực tế đến hình ảnh biểu tượng bạn muốn sử dụng. Khi bạn chạy chương trình này, biểu tượng sẽ xuất hiện trong TitleBar của cửa sổ Frame.

Kết luận titleBar icon trong Java AWT và Swing

Trong Java AWT, bạn có thể thay đổi TitleBar icon bằng cách sử dụng phương thức setIconImage() trên đối tượng Frame và truyền vào một đối tượng Image. Điều này sẽ thiết lập icon cho TitleBar của cửa sổ ứng dụng.

Với Java Swing, bạn có thể thay đổi TitleBar icon bằng cách sử dụng phương thức setIconImage() trên đối tượng JFrame và truyền vào một đối tượng ImageIcon hoặc Image. Điều này sẽ thiết lập icon cho TitleBar của cửa sổ ứng dụng.

Cả hai phương pháp đều cho phép bạn tùy chỉnh icon của TitleBar để thể hiện thương hiệu hoặc cá nhân hóa giao diện người dùng. Tuy nhiên, lưu ý rằng việc thay đổi TitleBar icon trong Java chỉ áp dụng cho cửa sổ ứng dụng sử dụng giao diện AWT hoặc Swing.

Đối với AWT, bạn cần sử dụng đối tượng Image và Frame. Đối với Swing, bạn có thể sử dụng đối tượng ImageIcon hoặc Image và JFrame. Hãy chắc chắn là bạn đã đảm bảo rằng đường dẫn đến file icon hợp lệ và bạn đã tuân thủ các quy tắc và điều kiện khi sử dụng các biểu tượng tùy chỉnh.

Xem thêm icon trong html

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now