Rate this post

Phương thức setIconImage () của lớp Frame được sử dụng để thay đổi biểu tượng của Frame hoặc Window. Nó thay đổi biểu tượng được hiển thị ở bên trái của Khung hoặc Cửa sổ.

Lớp bộ dụng cụ được sử dụng để lấy thể hiện của lớp Hình ảnh trong AWT và Swing.

Lớp bộ công cụ là siêu lớp trừu tượng của mọi triển khai trong Bộ công cụ cửa sổ trừu tượng (AWT). Các lớp con của Bộ công cụ được sử dụng để liên kết các thành phần khác nhau. Nó kế thừa lớp Object.

Các bài viết khác:

Ví dụ để thay đổi biểu tượng TitleBar trong Java AWT

Output:

Example to change TitleBar icon in Java Swing

Output:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now