Rate this post

Tính đóng gói (encapsulation) là một trong những nguyên tắc chính của lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Java và các ngôn ngữ lập trình khác. Nó là một kỹ thuật để bảo vệ dữ liệu và hành động của một đối tượng hoặc một class từ việc truy cập và thay đổi bởi các đối tượng hoặc class khác.

Các bài viết liên quan:

Trong Java, tính đóng gói được thực hiện bằng cách sử dụng các từ khóa private, protected và public để định nghĩa truy cập của các thành phần của một class. Các thành phần được định nghĩa là private chỉ có thể truy cập bởi class chứa nó, còn các thành phần được định nghĩa là public có thể truy cập bởi bất kỳ class nào.

Tính đóng gói giúp bảo vệ dữ liệu của một class khỏi việc thay đổi bởi một class khác mà không cần biết chi tiết về cách class đó hoạt động, giúp tăng tính bảo mật và tính nhất quán của chương trình.

Tại sao sử dụng tính đóng gói trong java

Sử dụng tính đóng gói trong Java có nhiều lợi ích, trong đó có:

 1. Tăng tính bảo mật: Tính đóng gói giúp bảo vệ dữ liệu của một class khỏi việc thay đổi bởi một class khác mà không cần biết chi tiết về cách class đó hoạt động, giúp ngăn chặn việc xảy ra lỗi và tăng tính bảo mật của chương trình.
 2. Tăng tính nhất quán: Tính đóng gói giúp tạo ra một tường lửa giữa các thành phần của một class và các class khác, giúp giữ tính nhất quán của chương trình bằng cách ngăn chặn việc truy cập và thay đổi bởi các class không cần thiết.
 3. Giảm sự phụ thuộc: Khi sử dụng tính đóng gói, các thành phần của một class chỉ cần biết về các thành phần có truy cập public, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các class và giúp cho chương trình dễ dàng hơn để bảo trì và mở rộng.
 4. Tăng tính modular: Tính đóng gói giúp tạo ra các module riêng biệt với nhau, giúp cho chương trình dễ dàng hơn để quản lý và tìm lỗi.
 5. Tăng tính dễ bảo trì và mở rộng: Tính đóng gói giúp cho chương trình dễ dàng hơn để bảo trì và mở rộng, bởi vì nó giúp giảm sự phụ thuộc giữa các class và cho phép các thay đổi trong một class không ảnh hưởng đến các class khác.

Ví dụ về tính đóng gói trong java

Ví dụ:

public class Employee {
  private String name;
  private String address;
  private int age;
  private int salary;
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  public String getAddress() {
    return address;
  }
  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
  public int getAge() {
    return age;
  }
  public void setAge(int age) {
    this.age = age;
  }
  public int getSalary() {
    return salary;
  }
  public void setSalary(int salary) {
    this.salary = salary;
  }
}

Trong ví dụ trên, các thuộc tính của class Employee được định nghĩa là private, chỉ có thể truy cập và thay đổi bởi các phương thức getter và setter được định nghĩa là public. Điều này giúp bảo vệ dữ liệu của các thuộc tính khỏi việc thay đổi bởi các class khác mà không cần biết chi tiết về cách class này hoạt động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now