Rate this post

Cryptanalysis là một quá trình tìm kiếm các điểm yếu trong các thuật toán mật mã và sử dụng các điểm yếu này để giải mã bản mã mà không cần biết khóa bí mật (suy diễn phiên bản). Đôi khi điểm yếu không nằm ở bản thân thuật toán mật mã, mà là ở cách nó được áp dụng để làm cho việc phân tích mật mã thành công. Kẻ tấn công cũng có thể có các mục tiêu khác, chẳng hạn như:

 • Total Break – Tìm khóa bí mật.
 • Gobal Deduction – Tìm một thuật toán tương đương về mặt chức năng để mã hóa và giải mã mà không yêu cầu kiến ​​thức về khóa bí mật.
 • Information Deduction – Thu thập một số thông tin về bản rõ hoặc bản mã mà trước đây chưa được biết đến.
 • Distinguishing Algorithm – Kẻ tấn công có khả năng phân biệt đầu ra của mã hóa (bản mã) với hoán vị ngẫu nhiên của các bit.

Mục tiêu của kẻ tấn công thực hiện phá mã sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của kẻ tấn công trong bối cảnh tấn công nhất định. Trong hầu hết các trường hợp, nếu việc phá mã thành công, kẻ tấn công sẽ không thể suy diễn ra một số thông tin về bản rõ (mục tiêu 3). Tuy nhiên, điều đó có thể đủ đối với kẻ tấn công, tùy thuộc vào ngữ cảnh.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Cryptanalysis

Cryptanalysis là quá trình phân tích và giải mã các hệ thống mật mã nhằm khám phá các lỗ hổng và tìm ra cách phá vỡ mã hóa. Nó tập trung vào việc tìm hiểu cách hoạt động của các thuật toán mã hóa, từ đó tìm ra các phương pháp tấn công để giải mã hoặc phá vỡ mã hóa một cách hiệu quả.

Cryptanalysis bao gồm nhiều phương pháp khác nhau như phân tích tần số, phân tích khối, phân tích bất đối xứng, phân tích độ dài khóa, và nhiều kỹ thuật khác. Mục tiêu của Cryptanalysis là tìm ra thông tin bí mật, giải mã các tin nhắn được mã hóa, hoặc tìm ra khóa bí mật của hệ thống mã hóa.

Trong lĩnh vực bảo mật thông tin, Cryptanalysis đóng vai trò quan trọng để kiểm tra tính bảo mật của các hệ thống mã hóa và đảm bảo rằng chúng không bị tấn công. Ngoài ra, Cryptanalysis cũng có thể được sử dụng để phá vỡ các mã hóa trái phép hoặc giúp cải tiến các thuật toán mã hóa để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng.

Quá trình Cryptanalysis đòi hỏi kiến thức về toán học, lý thuyết thông tin, và các thuật toán mã hóa. Người thực hiện Cryptanalysis cần có khả năng phân tích, logic, và tư duy sáng tạo để tìm ra các phương pháp tấn công thông qua việc nghiên cứu, phân tích và thử nghiệm.

Các phương pháp Cryptanalysis phổ biến

Có nhiều phương pháp Cryptanalysis được sử dụng để tấn công và giải mã các hệ thống mã hóa. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến trong Cryptanalysis:

 1. Brute Force: Phương pháp này liên quan đến việc thử tất cả các khóa có thể có để giải mã một thông điệp. Nó dựa trên việc kiểm tra từng khóa một để xem liệu nó đúng hay không. Tuy nhiên, phương pháp Brute Force yêu cầu thời gian và tài nguyên lớn, đặc biệt là khi khóa có độ dài lớn.
 2. Phân tích tần số (Frequency Analysis): Phương pháp này dựa trên việc phân tích tần suất xuất hiện của các ký tự hoặc nhóm ký tự trong văn bản đã được mã hóa. Nếu ngôn ngữ gốc có các ký tự có tần suất xuất hiện không đều, ta có thể sử dụng phân tích tần số để phân tích và suy ra các khóa hoặc thông điệp ban đầu.
 3. Phân tích khối (Block Cipher Analysis): Phương pháp này tập trung vào việc phân tích các khối dữ liệu đầu vào và đầu ra của các thuật toán mã hóa khối. Bằng cách sử dụng các phương pháp như Differential Cryptanalysis, Linear Cryptanalysis và Meet-in-the-Middle Attack, người ta có thể tìm ra các thông tin về khóa hoặc thông điệp gốc.
 4. Phân tích bất đối xứng (Asymmetric Cryptanalysis): Đối với các hệ thống mã hóa bất đối xứng, phương pháp Cryptanalysis dựa trên việc tìm ra khóa bí mật từ khóa công khai. Một số phương pháp như Factoring Attacks (tấn công phân tích thành phần nguyên) và Discrete Logarithm Attacks (tấn công logarithm rời rạc) được sử dụng để phá vỡ các thuật toán mã hóa bất đối xứng như RSA và Diffie-Hellman.
 5. Phân tích độ dài khóa (Key Length Analysis): Phương pháp này tập trung vào việc tìm hiểu và phân tích độ dài khóa. Nếu độ dài khóa quá ngắn, nó có thể dễ dàng bị tấn công bằng các phương pháp Brute Force hoặc phân tích tần số. Đánh giá và nâng cao độ dài khóa là một phần quan trọng trong Cryptanalysis để tăng tính bảo mật của hệ thống mã hóa.
 6. Side-channel Attacks: Loại tấn công này không chỉ dựa trên phân tích toán học mà còn sử dụng thông tin phụ, chẳng hạn như thông tin thời gian thực, công suất tiêu thụ, tín hiệu điện từ, hoặc nhiệt độ. Bằng cách quan sát các thông tin phụ này, người tấn công có thể suy ra các khóa bí mật hoặc thông điệp gốc.

Đây chỉ là một số phương pháp phổ biến trong Cryptanalysis, và người thực hiện tấn công cần phải có kiến thức sâu về lý thuyết mật mã, toán học và các thuật toán mã hóa để tìm ra lỗ hổng và áp dụng các phương pháp tấn công phù hợp.

Tác động và ứng dụng của Cryptanalysis

Cryptanalysis có tác động và ứng dụng quan trọng trong lĩnh vực bảo mật thông tin và mật mã. Dưới đây là một số tác động và ứng dụng của Cryptanalysis:

 1. Đánh giá độ bảo mật của hệ thống mã hóa: Cryptanalysis giúp đánh giá mức độ bảo mật của các thuật toán mã hóa. Bằng cách tìm ra lỗ hổng và tấn công thành công vào các thuật toán mã hóa, người ta có thể xác định được mức độ mạnh mẽ của hệ thống mã hóa và cần cải thiện thêm.
 2. Phá vỡ mã hóa: Cryptanalysis được sử dụng để phá vỡ mã hóa và đọc thông tin đã được mã hóa. Bằng cách áp dụng các phương pháp và kỹ thuật Cryptanalysis, người tấn công có thể tìm ra khóa bí mật hoặc thông điệp gốc từ dữ liệu đã được mã hóa.
 3. Phân tích mật mã lịch sử: Cryptanalysis cũng được sử dụng để nghiên cứu và phân tích các hệ thống mật mã lịch sử. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật Cryptanalysis vào các hệ thống mật mã cổ đại, người ta có thể hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của chúng và tìm hiểu về lịch sử phát triển của mật mã.
 4. Thiết kế và cải tiến mật mã: Cryptanalysis cung cấp thông tin quan trọng để thiết kế và cải tiến các thuật toán mã hóa. Bằng cách hiểu được các lỗ hổng và các phương pháp tấn công có thể áp dụng, người ta có thể xây dựng các thuật toán mật mã mới có tính bảo mật cao hơn.
 5. Tìm hiểu và phát triển công nghệ bảo mật: Cryptanalysis đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu và phát triển các công nghệ bảo mật. Bằng cách tìm hiểu các lỗ hổng và phương pháp tấn công, người ta có thể nâng cao kiến thức về bảo mật và phát triển các giải pháp bảo mật mới.
 6. Phục hồi dữ liệu mất mát: Trong một số trường hợp, Cryptanalysis có thể được sử dụng để phục hồi dữ liệu mất mát. Bằng cách áp dụng các kỹ thuật phân tích và khôi phục, người ta có thể khôi phục lại dữ liệu đã bị mất một phần hoặc toàn bộ.

Tóm lại, Cryptanalysis có tác động rất lớn trong việc đánh giá, phá vỡ và cải thiện các hệ thống mã hóa, cũng như nghiên cứu và phát triển các công nghệ bảo mật. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bảo mật của thông tin trong các hệ thống và ứng dụng liên quan đến bảo mật thông tin.

Xem thêm Một số thuật ngữ Bảo mật Internet [RFC 2828].

Biện pháp phòng ngừa và bảo vệ trước Cryptanalysis

Để phòng ngừa và bảo vệ trước Cryptanalysis, có một số biện pháp và quyền lực mà người dùng và các tổ chức có thể áp dụng:

 1. Sử dụng thuật toán mã hóa mạnh: Lựa chọn thuật toán mã hóa mạnh là một yếu tố quan trọng. Cần sử dụng các thuật toán mã hóa được chấp nhận và đánh giá bởi cộng đồng an ninh thông tin. Đồng thời, cần đảm bảo rằng các thuật toán này được triển khai đúng cách và tuân thủ các quy tắc bảo mật.
 2. Sử dụng khóa mạnh: Việc sử dụng khóa mã hóa mạnh và phức tạp có thể khó khăn hơn cho người tấn công trong việc phá vỡ mã hóa. Sử dụng khóa dài và phức tạp hơn để tăng cường tính bảo mật.
 3. Quản lý khóa an toàn: Đảm bảo rằng quy trình quản lý khóa được triển khai một cách an toàn và chặt chẽ. Bảo vệ khóa mật, tránh việc sử dụng khóa yếu hoặc khóa bị lộ thông tin.
 4. Cập nhật và bảo mật hệ thống: Đảm bảo rằng hệ thống và phần mềm được cập nhật đầy đủ, bảo mật và không có lỗ hổng. Áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết như firewall, phần mềm diệt virus và cập nhật bảo mật để giảm khả năng bị tấn công.
 5. Kiểm tra và giám sát hệ thống: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật. Giám sát hoạt động của hệ thống để phát hiện các hoạt động bất thường có thể liên quan đến Cryptanalysis.
 6. Đào tạo và nâng cao nhận thức về an ninh: Đào tạo nhân viên và người dùng về các biện pháp bảo mật và cách phòng ngừa Cryptanalysis. Nâng cao nhận thức về các mối đe dọa và cung cấp hướng dẫn về việc bảo vệ thông tin quan trọng.
 7. Sử dụng phương pháp bảo mật đa lớp: Kết hợp nhiều lớp bảo mật và cơ chế kiểm soát để tăng cường tính bảo mật. Sử dụng một số phương pháp mã hóa khác nhau và các biện pháp bảo mật khác để làm khó cho người tấn công.
 8. Phân tích và đánh giá các mô hình tấn công: Phân tích và đánh giá các mô hình tấn công tiềm năng giúp người dùng hiểu được các cách thức tấn công và tìm ra các biện pháp phòng ngừa thích hợp.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng Cryptanalysis là một lĩnh vực rất phức tạp và liên tục phát triển. Do đó, việc duy trì sự cảnh giác và nâng cao bảo mật là quan trọng để bảo vệ thông tin quan trọng.

Các công cụ và phần mềm hỗ trợ Cryptanalysis

Có nhiều công cụ và phần mềm hỗ trợ Cryptanalysis giúp phân tích và tấn công các hệ thống mã hóa. Dưới đây là một số công cụ phổ biến trong lĩnh vực này:

 1. Cryptool: Đây là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí được phát triển để nghiên cứu và giảng dạy về Cryptanalysis. Nó cung cấp các công cụ và thuật toán để phân tích và giải mã các hệ thống mã hóa.
 2. John the Ripper: Là một công cụ mạnh mẽ được sử dụng để tấn công mật khẩu. Nó hỗ trợ nhiều loại tấn công như Brute Force, Dictionary Attack, và Rainbow Table Attack để phá vỡ mật khẩu.
 3. Wireshark: Là một phần mềm phân tích gói tin mạng mạnh mẽ. Nó cho phép người dùng theo dõi, ghi lại và phân tích lưu lượng mạng để tìm ra các thông tin bí mật và lỗ hổng bảo mật.
 4. Hashcat: Được sử dụng rộng rãi trong việc tấn công các hàm băm mật khẩu. Hashcat hỗ trợ nhiều loại tấn công như Brute Force, Dictionary Attack, và Rainbow Table Attack để phá vỡ các hàm băm mật khẩu như MD5, SHA1, SHA256, vv.
 5. Aircrack-ng: Đây là một bộ công cụ phân tích mạng không dây chuyên dụng, được sử dụng để tấn công và phá vỡ mật khẩu mạng Wi-Fi. Nó có thể thực hiện các cuộc tấn công WEP và WPA/WPA2.
 6. Cain & Abel: Là một công cụ đa chức năng hỗ trợ việc tấn công mạng và khôi phục mật khẩu. Nó có thể thực hiện các cuộc tấn công Man-in-the-Middle, Brute Force, Dictionary Attack, và giải mã mật khẩu từ dạng băm.
 7. Hydra: Là một công cụ tấn công mật khẩu mạnh mẽ, được sử dụng để tấn công các dịch vụ mạng như SSH, FTP, Telnet, vv. Hydra hỗ trợ các loại tấn công như Brute Force, Dictionary Attack, và giải mã mật khẩu từ dạng băm.

Các công cụ và phần mềm trên chỉ là một số ví dụ phổ biến và có sẵn, tuy nhiên, việc sử dụng chúng cần tuân thủ các quy định về an ninh và tuân thủ luật pháp.

Xem thêm Tích hợp dữ liệu trong Data mining

Các ví dụ về Cryptanalysis

Một ví dụ rất dễ hiểu (nhưng hoàn toàn không thể áp dụng cho mật mã hiện đại) là một kỹ thuật phân tích mật mã được gọi là phân tích tần số có thể được áp dụng thành công cho các thuật toán mã hóa cổ điển rất cơ bản, thực hiện thay thế đơn pha thay thế mỗi chữ cái trong bản rõ bằng chữ cái ánh xạ được xác định trước của nó từ cùng một bảng chữ cái.

Đây được coi là một cải tiến so với một kỹ thuật cơ bản hơn mà chỉ cần chuyển tất cả các chữ cái của bản rõ theo một số vị trí không đổi và thay thế các chữ cái gốc bằng chữ cái mới với vị trí bảng chữ cái kết quả. Trong khi các mật mã thay thế một pha có khả năng chống chịu lực tàn nhẫn, chúng có thể bị phá vỡ dễ dàng chỉ với một cây bút và giấy.

Phân tích tần số phân tích mật mã sử dụng thực tế là ngôn ngữ tự nhiên không phải là ngẫu nhiên và sự thay thế đơn pha không che giấu các thuộc tính thống kê của ngôn ngữ tự nhiên. Vì vậy, nếu chữ cái “E” trong một ngôn ngữ tiếng Anh xuất hiện với một tần suất nhất định đã biết (khoảng 12,7%), thì bất kỳ chữ “E” nào được thay thế bằng để chuyển sang bản mã, cũng sẽ xảy ra với tần suất tương tự. Có thông tin tần số này cho phép nhà phân tích mật mã nhanh chóng xác định các thay thế và giải mã bản mã. Các kỹ thuật phân tích tần số không thể áp dụng cho các mật mã hiện đại vì tất cả chúng đều có khả năng chống lại nó (trừ khi đây là một trường hợp rất xấu của một thuật toán mã hóa cây nhà lá vườn). Ví dụ này chỉ ở đây để minh họa một ví dụ thô sơ về phân tích mật mã.

Xem thêm SALESFORCE MARKETING CLOUD

Lưu ý và kinh nghiệm khi tiến hành Cryptanalysis

Khi tiến hành Cryptanalysis, có một số lưu ý và kinh nghiệm quan trọng mà bạn nên áp dụng:

 1. Kiến thức và nghiên cứu: Đảm bảo bạn có hiểu biết vững vàng về các phương pháp và thuật toán mã hóa, cũng như các phương pháp tấn công phổ biến. Nghiên cứu sâu hơn về các loại mã hóa cụ thể mà bạn đang tìm hiểu giúp bạn có sự hiểu rõ hơn về các lỗ hổng và cách tấn công.
 2. Cập nhật kiến thức: Lĩnh vực Cryptanalysis liên tục phát triển và thay đổi. Hãy đảm bảo bạn luôn cập nhật kiến thức mới nhất về các kỹ thuật và công cụ mới nhất để tăng khả năng tấn công và phân tích.
 3. Tìm hiểu mục tiêu tấn công: Nắm vững mục tiêu tấn công của bạn, bao gồm các thuật toán mã hóa, phần mềm hoặc hệ thống mà bạn đang phân tích. Điều này giúp bạn tập trung vào các lỗ hổng cụ thể và tìm kiếm các phương pháp tấn công phù hợp.
 4. Sử dụng công cụ phù hợp: Chọn các công cụ Cryptanalysis phù hợp với mục tiêu tấn công của bạn. Có nhiều công cụ có sẵn, nhưng hãy chọn những công cụ được phát triển và được sử dụng rộng rãi, có độ tin cậy cao.
 5. Sự cẩn trọng và thận trọng: Cryptanalysis là một quá trình phức tạp và có thể tốn nhiều thời gian. Hãy đảm bảo bạn kiên nhẫn, tỉ mỉ và cẩn trọng trong quá trình phân tích. Một sai sót nhỏ có thể làm mất đi cơ hội tìm ra lỗ hổng hoặc dẫn đến kết quả không chính xác.
 6. Tuân thủ quy định pháp luật: Trong quá trình tiến hành Cryptanalysis, hãy đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và các chính sách an ninh. Đừng vi phạm quyền riêng tư hay thực hiện các hoạt động trái phép.
 7. Hợp tác và chia sẻ thông tin: Cryptanalysis thường được thực hiện bởi cộng đồng an ninh mạng. Hãy hợp tác với những người khác, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm để cùng nhau nâng cao khả năng tấn công và phòng ngừa.

Lưu ý rằng Cryptanalysis là một hoạt động pháp lý và chỉ được thực hiện với sự cho phép và sự đồng ý của chủ sở hữu hệ thống hoặc dữ liệu cần phân tích.

Xem thêm Khái niệm Known-Plaintext Attack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now