Rate this post

CSV Injection, còn được gọi là Formula Injection, xảy ra khi các trang web nhúng vào không đáng tin cậy bên trong tệp CSV.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về CSV Injection

CSV Injection, còn được gọi là Formula Injection hoặc Formula Injection Attack, là một loại tấn công xảy ra khi dữ liệu không được xử lý đúng cách trong file CSV (Comma-Separated Values). Trong các file CSV, dữ liệu được phân tách bằng dấu phẩy và mở và đóng bằng dấu ngoặc kép.

CSV Injection xảy ra khi tấn công viên chèn các giá trị đặc biệt chứa các công thức hoặc mã độc vào các ô dữ liệu trong file CSV. Khi file CSV này được mở bằng các ứng dụng quản lý bảng tính như Excel hoặc Google Sheets, các công thức hoặc mã độc sẽ được thực thi, có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng.

Mục tiêu của CSV Injection là lợi dụng việc xử lý dữ liệu không an toàn từ ứng dụng đọc file CSV để thực hiện các hành động gây hại như thực thi mã độc, lấy thông tin nhạy cảm hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ tấn công.

Để thành công trong việc tấn công CSV Injection, tấn công viên thường tận dụng các kỹ thuật như chèn các ký tự đặc biệt như dấu bằng (=), ký tự lệnh Excel (ví dụ: =cmd|’ /C calc’!A0), hoặc các hàm tính toán trong các ứng dụng quản lý bảng tính.

Để ngăn chặn CSV Injection, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như xác thực và kiểm tra dữ liệu đầu vào, escape các ký tự đặc biệt trong dữ liệu và sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu CSV an toàn.

Xem thêm CSV là gì ? những điều cần biết

Cách CSV Injection hoạt động

CSV Injection hoạt động bằng cách tận dụng việc xử lý dữ liệu không an toàn từ các ứng dụng quản lý bảng tính khi mở file CSV. Đây là quá trình tự động diễn ra khi người dùng mở file CSV bằng ứng dụng như Excel hoặc Google Sheets.

Quá trình hoạt động của CSV Injection như sau:

 1. Tấn công viên tạo một file CSV chứa các dữ liệu đặc biệt trong các ô. Thông thường, các dữ liệu này sẽ được chèn vào các ô có khả năng được xử lý bởi các công cụ quản lý bảng tính.
 2. Trong các ô chứa dữ liệu đặc biệt, tấn công viên thường chèn các ký tự hoặc chuỗi có ý nghĩa đặc biệt. Ví dụ, tấn công viên có thể chèn dấu bằng (=) hoặc ký tự lệnh Excel để thực thi mã độc.
 3. Khi file CSV được mở bằng ứng dụng quản lý bảng tính, như Excel hoặc Google Sheets, các dữ liệu trong các ô sẽ được xử lý. Các công thức hoặc mã độc được chèn sẽ được thực thi.
 4. Các hậu quả của CSV Injection có thể rất nghiêm trọng, bao gồm thực thi mã độc, lấy thông tin nhạy cảm, thực hiện các hành động gây hại trên máy tính hoặc gửi dữ liệu đến máy chủ tấn công.

Để ngăn chặn CSV Injection, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào, sử dụng các công cụ an toàn để xử lý dữ liệu CSV, và giới hạn quyền truy cập của ứng dụng đến các tài nguyên hệ thống.

Các hậu quả của CSV Injection

CSV Injection có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, bao gồm:

 1. Thực thi mã độc: Tấn công viên có thể chèn mã độc vào file CSV để thực thi trên máy tính người dùng khi file được mở bằng ứng dụng quản lý bảng tính. Mã độc này có thể làm hỏng hệ thống, lấy thông tin nhạy cảm, hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.
 2. Lấy thông tin nhạy cảm: Tấn công viên có thể chèn công thức hoặc mã độc vào các ô trong file CSV để lấy thông tin nhạy cảm từ máy tính người dùng. Điều này có thể làm lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản, hoặc thông tin quan trọng khác.
 3. Gửi dữ liệu đến máy chủ tấn công: Tấn công viên có thể chèn mã độc vào file CSV để gửi dữ liệu từ máy tính người dùng đến máy chủ tấn công. Điều này có thể dẫn đến việc lộ thông tin, sự xâm nhập vào hệ thống, hoặc việc tiếp tục tấn công khác.
 4. Tạo sự cố trong quá trình xử lý dữ liệu: CSV Injection có thể làm hỏng quá trình xử lý dữ liệu trong các ứng dụng quản lý bảng tính. Điều này có thể gây ra sự cố, gây mất mát dữ liệu hoặc làm gián đoạn quy trình làm việc.
 5. Ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu: CSV Injection có thể làm suy yếu tính toàn vẹn và bảo mật của dữ liệu trong các ứng dụng quản lý bảng tính. Dữ liệu có thể bị thay đổi, mất mát hoặc bị truy cập trái phép.

Để tránh các hậu quả của CSV Injection, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào, sử dụng các công cụ an toàn để xử lý dữ liệu CSV, và giới hạn quyền truy cập của ứng dụng đến các tài nguyên hệ thống.

Xem thêm Nhập dữ liệu trong

Các phương pháp phòng ngừa CSV Injection

Để phòng ngừa CSV Injection, bạn có thể thực hiện các biện pháp bảo mật sau:

 1. Xác thực và kiểm tra dữ liệu đầu vào: Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào từ người dùng trước khi sử dụng nó trong các file CSV. Hạn chế việc chấp nhận dữ liệu có chứa các ký tự đặc biệt như dấu phẩy, dấu ngoặc kép hoặc các ký tự điều khiển.
 2. Sử dụng các thư viện và công cụ an toàn: Sử dụng các thư viện hoặc công cụ an toàn được cung cấp bởi các framework hoặc ngôn ngữ lập trình để xử lý dữ liệu CSV. Đảm bảo rằng các thư viện này có tính năng bảo mật để ngăn chặn tấn công CSV Injection.
 3. Quản lý quyền truy cập: Giới hạn quyền truy cập của ứng dụng đến các tài nguyên hệ thống. Đảm bảo rằng ứng dụng chỉ có quyền truy cập cần thiết để đọc và ghi dữ liệu CSV và không có quyền truy cập vào các tài nguyên quan trọng khác trên hệ thống.
 4. Sử dụng bảo vệ chống Cross-Site Scripting (XSS): CSV Injection có thể được tận dụng để thực hiện các cuộc tấn công Cross-Site Scripting. Áp dụng các biện pháp bảo vệ chống XSS để ngăn chặn việc chèn mã độc vào file CSV và thực thi trên trình duyệt của người dùng.
 5. Giáo dục và đào tạo người dùng: Cung cấp đào tạo và giáo dục cho người dùng về các mối nguy hiểm của CSV Injection và cách phòng ngừa nó. Đảm bảo rằng người dùng được nhận thức về tình huống nguy hiểm và biết cách phòng tránh việc sử dụng các file CSV không đáng tin cậy.
 6. Kiểm tra bảo mật định kỳ: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ trên hệ thống của bạn để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật có thể được tận dụng để thực hiện CSV Injection. Đảm bảo rằng các bản vá và cập nhật mới nhất đã được áp dụng.
 7. Theo dõi và ghi nhật ký: Theo dõi và ghi nhật ký các hoạt động liên quan đến việc sử dụng dữ liệu CSV. Theo dõi các yêu cầu không hợp lệ hoặc đáng ngờ có thể chỉ ra các cuộc tấn công CSV Injection đang diễn ra.

Bằng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa CSV Injection trên, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ bị tấn công và bảo vệ ứng dụng của mình khỏi các hậu quả tiềm tàng của nó.

Xem thêm Nhập Xuất sang Excel và CSV bằng Maatwebsite trong Laravel 5

Ví dụ về CSV injection

Khi một chương trình bảng tính như Microsoft Excel hoặc LibreOffice Calc được sử dụng để mở CSV, bất kỳ ô nào bắt đầu bằng = sẽ được phần mềm giải thích dưới dạng công thức. Các công thức được chế tạo độc hại có thể được sử dụng cho ba cuộc tấn công chính:

 • Đánh cắp máy tính của người dùng bằng cách khai thác các lỗ hổng trong phần mềm bảng tính.
 • Đánh cắp máy tính của người dùng bằng cách khai thác xu hướng của người dùng là bỏ qua các cảnh báo bảo mật trong bảng tính mà họ đã tải xuống từ trang web của chính họ.
 • Lọc nội dung từ bảng tính hoặc các bảng tính đang mở khác.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Code injection

Cuộc tấn công này rất khó giảm thiểu và rõ ràng là không được phép từ khá nhiều chương trình. Để sửa nó, hãy đảm bảo rằng không có ô nào bắt đầu bằng bất kỳ ký tự nào sau đây:

 • Bằng (=)
 • Cộng (+)
 • Dấu trừ (-)
 • Tại (@)
 • Tab (0x09)
 • Carriage return(0x0D)

Hãy nhớ rằng không đủ để đảm bảo rằng đầu vào của người dùng không đáng tin cậy không bắt đầu bằng các ký tự này. Bạn cũng cần quan tâm đến dấu phân tách trường (ví dụ: ‘,’ hoặc ‘;’) và dấu ngoặc kép (ví dụ: ‘hoặc “), vì những kẻ tấn công có thể sử dụng dấu này để bắt đầu một ô mới và sau đó đưa ký tự nguy hiểm vào ở giữa đầu vào của người dùng, nhưng ở đầu ô.

Ngoài ra, hãy áp dụng cách làm sạch sau cho từng trường của CSV để nội dung của chúng sẽ được trình chỉnh sửa bảng tính đọc dưới dạng văn bản:

 • Đặt mỗi trường ô trong dấu ngoặc kép
 • Thêm trước mỗi trường ô bằng một dấu ngoặc kép
 • Thoát khỏi mọi trích dẫn kép bằng cách sử dụng một trích dẫn kép bổ sung

Hai ví dụ:

Xem thêm SQL injection attack là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now