Rate this post

Cuộc tấn công này bao gồm một kỹ thuật để tạo các đối tượng không có phương thức của hàm tạo bằng cách tận dụng phương thức clone () của các ứng dụng dựa trên Java.

Nếu một lớp nhất định triển khai phương thức cloneable () được khai báo là công khai, nhưng không có phương thức tạo công khai cũng như không được khai báo là cuối cùng, thì có thể mở rộng nó thành một lớp mới và tạo các đối tượng bằng phương thức clone ().

Các bài viết liên quan:

Phương thức clonable () xác nhận rằng phương thức clone () hoạt động chính xác. Một đối tượng được nhân bản có cùng các thuộc tính (giá trị biến) của đối tượng gốc, nhưng các đối tượng là độc lập.

Tấn công Mobile Code Object Hijack là gì?

Tấn công Mobile Code Object Hijack (hay còn được gọi là tấn công Object Hijacking) là một hình thức tấn công trong lĩnh vực an ninh thông tin, đặc biệt là đối với ứng dụng di động. Trong tấn công này, kẻ tấn công tìm cách chiếm quyền kiểm soát hoặc thay đổi các đối tượng (objects) của ứng dụng di động, từ đó thực hiện các hành động gian lận hoặc gây hại đối với hệ thống hoặc người dùng.

Tấn công Mobile Code Object Hijack thường xảy ra khi kẻ tấn công có thể tận dụng các lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn ứng dụng hoặc khai thác các điểm yếu của môi trường chạy ứng dụng. Khi thành công, kẻ tấn công có thể thực hiện các hành động như lấy cắp thông tin nhạy cảm, thay đổi dữ liệu, thực hiện các hành vi không cho phép, hoặc thậm chí kiểm soát toàn bộ ứng dụng.

Để thực hiện tấn công Mobile Code Object Hijack, kẻ tấn công thường tìm hiểu về cấu trúc và quy trình hoạt động của ứng dụng di động, từ đó tìm ra các điểm yếu và lỗ hổng tiềm năng để khai thác. Do đó, việc áp dụng các biện pháp bảo mật hiệu quả và kiểm tra thường xuyên để phát hiện và ngăn chặn tấn công này là rất quan trọng.

Xem thêm TensorFlow Mobile

Cách tấn công Mobile Code Object Hijack hoạt động

Tấn công Mobile Code Object Hijack hoạt động bằng cách kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát hoặc thay đổi các đối tượng (objects) trong ứng dụng di động. Đây là quá trình chi tiết của tấn công:

 1. Xác định đối tượng cần tấn công: Kẻ tấn công xác định các đối tượng trong ứng dụng di động mà anh ta muốn tấn công. Đối tượng có thể là các biến, lớp, phương thức, hoặc đối tượng cụ thể trong ứng dụng.
 2. Tìm kiếm điểm yếu: Kẻ tấn công tìm các điểm yếu hoặc lỗ hổng bảo mật trong mã nguồn ứng dụng hoặc môi trường chạy ứng dụng. Điểm yếu này có thể là lỗi bảo mật trong mã nguồn, việc sử dụng các thư viện không an toàn, hoặc các cài đặt không đảm bảo an ninh.
 3. Khai thác điểm yếu: Kẻ tấn công sử dụng các kỹ thuật khai thác để tận dụng điểm yếu đã tìm thấy. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các đầu vào không hợp lệ, lợi dụng các biến không được kiểm tra, hoặc thay đổi các đối tượng trong quá trình thực thi.
 4. Chiếm quyền kiểm soát đối tượng: Khi kẻ tấn công thành công khai thác điểm yếu, anh ta có thể chiếm quyền kiểm soát hoặc thay đổi đối tượng theo ý muốn. Điều này cho phép anh ta thực hiện các hành động không mong muốn hoặc gian lận, như lấy cắp thông tin, thay đổi dữ liệu, hoặc thực hiện các hành vi độc hại.

Quá trình tấn công Mobile Code Object Hijack yêu cầu kẻ tấn công có kiến thức về cấu trúc và quy trình hoạt động của ứng dụng di động, cũng như khả năng tìm ra các điểm yếu và lỗ hổng. Do đó, việc triển khai biện pháp bảo mật mạnh mẽ và kiểm tra bảo mật thường xuyên là rất quan trọng để ngăn chặn tấn công này.

Tác hại của tấn công Mobile Code Object Hijack

Tấn công Mobile Code Object Hijack có thể gây ra những tác hại nghiêm trọng cho ứng dụng di động và người dùng. Dưới đây là một số tác hại phổ biến của tấn công này:

 1. Mất quyền kiểm soát: Kẻ tấn công có thể chiếm quyền kiểm soát hoặc thay đổi các đối tượng trong ứng dụng di động. Điều này cho phép anh ta thực hiện các hành động không mong muốn hoặc gian lận, như thay đổi dữ liệu, lấy cắp thông tin cá nhân, hoặc thực hiện các hành vi độc hại.
 2. Mất tính toàn vẹn dữ liệu: Kẻ tấn công có thể thay đổi dữ liệu trong các đối tượng, dẫn đến mất tính toàn vẹn của dữ liệu. Điều này có thể gây ra sự cố trong ứng dụng, làm mất đi sự tin cậy của người dùng và gây thiệt hại kinh tế.
 3. Gây ảnh hưởng đến hệ thống: Tấn công Mobile Code Object Hijack có thể ảnh hưởng đến hoạt động chung của hệ thống, gây ra sự cố hoặc tắc nghẽn. Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn trong việc sử dụng ứng dụng di động và gây mất công việc, thời gian và tài nguyên.
 4. Lỗ hổng bảo mật tiềm tàng: Tấn công Mobile Code Object Hijack tiết lộ các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng di động. Kẻ tấn công có thể khai thác những lỗ hổng này để tiến xa hơn trong việc tấn công hệ thống hoặc tìm ra các điểm yếu khác.
 5. Mất lòng tin của người dùng: Khi người dùng phát hiện ứng dụng di động bị tấn công Mobile Code Object Hijack, họ có thể mất lòng tin vào ứng dụng và nhà phát triển. Điều này có thể dẫn đến mất khách hàng, danh tiếng tồi và thiệt hại kinh doanh.

Để ngăn chặn tác hại của tấn công Mobile Code Object Hijack, việc triển khai biện pháp bảo mật mạnh mẽ, kiểm tra bảo mật thường xuyên và giáo dục người dùng về các nguy cơ bảo mật là cần thiết.

Xem thêm Browser Object Model

Các ví dụ tấn công Mobile Code Object Hijack

Trong ví dụ này, một lớp công khai “BankAccount” triển khai phương thức clonable () khai báo “Bản sao đối tượng (số tài khoản chuỗi)”:

public class BankAccount implements Cloneable{ 
 public Object clone(String accountnumber) throws CloneNotSupportedException{ 
  Object returnMe = new BankAccount(account number);
 }
}

Kẻ tấn công có thể triển khai một lớp công khai độc hại mở rộng lớp BankAccount mẹ, như sau:

public class MaliciousBankAccount extends BankAccount implements Cloneable{ 
 public Object clone(String accountnumber) throws CloneNotSupportedException{
  Object returnMe = super.clone(); 
  }
}

Một ứng dụng Java từ một ứng dụng nhất định bị kẻ tấn công mua lại và lật đổ. Sau đó, chúng khiến nạn nhân chấp nhận và chạy một Trojan hoặc mã độc hại đã được chuẩn bị để thao túng trạng thái và hành vi của đối tượng. Mã này được khởi tạo và thực thi liên tục bằng JVM mặc định trên máy của nạn nhân. Khi nạn nhân gọi ra applet Java từ ứng dụng gốc bằng cách sử dụng cùng một JVM, thì kẻ tấn công sẽ sao chép lớp đó, chúng thao tác các giá trị thuộc tính và sau đó thay thế đối tượng gốc cho đối tượng độc hại.

Phương pháp phòng ngừa tấn công Mobile Code Object Hijack

Để phòng ngừa tấn công Mobile Code Object Hijack, có thể áp dụng các biện pháp bảo mật sau:

 1. Kiểm tra và xác thực nguồn gốc: Kiểm tra và xác thực nguồn gốc của mã nguồn và các đối tượng trong ứng dụng di động để đảm bảo rằng chúng không bị thay đổi hoặc sử dụng sai mục đích. Sử dụng các chữ ký số hoặc mã hash để xác minh tính toàn vẹn của mã nguồn và đối tượng.
 2. Kiểm tra đầu vào: Xác thực và kiểm tra đầu vào từ người dùng hoặc các nguồn bên ngoài trước khi sử dụng chúng. Đảm bảo rằng các dữ liệu đầu vào không chứa mã độc, ký tự đặc biệt hoặc các chuỗi nguy hiểm có thể tạo ra tác động không mong muốn đến ứng dụng.
 3. Giới hạn quyền truy cập: Thực hiện nguyên tắc của nguyên tắc “nguyên tắc của ít đặc quyền nhất” (principle of least privilege) bằng cách cấp quyền truy cập tối thiểu cần thiết cho mã và đối tượng. Hạn chế khả năng thay đổi hoặc can thiệp vào các đối tượng quan trọng.
 4. Kiểm tra bảo mật thường xuyên: Thực hiện các kiểm tra bảo mật định kỳ để phát hiện và khắc phục lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng di động. Áp dụng các công cụ và kỹ thuật kiểm tra bảo mật để tìm ra các lỗ hổng, kiểm tra tính toàn vẹn của mã và đối tượng.
 5. Sử dụng mã nguồn mở và thư viện đáng tin cậy: Sử dụng mã nguồn mở và thư viện đã được xác minh và đáng tin cậy từ các nguồn có uy tín. Kiểm tra mã nguồn và thư viện trước khi tích hợp vào ứng dụng di động để đảm bảo rằng chúng không chứa các lỗ hổng bảo mật.
 6. Học và giáo dục người dùng: Đào tạo và giáo dục người dùng về các nguy cơ bảo mật, cách sử dụng ứng dụng di động một cách an toàn và cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ. Tạo ra các hướng dẫn sử dụng an toàn và cung cấp cập nhật về các mối đe dọa bảo mật mới.
 7. Theo dõi và ghi lại hoạt động: Áp dụng các công cụ và kỹ thuật theo dõi và ghi lại hoạt động của ứng dụng di động để phát hiện các hành vi bất thường hoặc tấn công. Theo dõi các đối tượng quan trọng và ghi lại các sự kiện quan trọng để phân tích sau này.
 8. Cập nhật và bảo trì định kỳ: Cập nhật và bảo trì ứng dụng di động định kỳ để áp dụng các bản vá bảo mật mới nhất và khắc phục các lỗ hổng đã được công bố. Theo dõi các thông báo bảo mật và cung cấp cập nhật để đảm bảo tính bảo mật của ứng dụng.
 9. Sử dụng mã hóa và chữ ký số: Sử dụng mã hóa và chữ ký số để bảo vệ mã nguồn và dữ liệu trong ứng dụng di động. Điều này giúp ngăn chặn việc sửa đổi không mong muốn và xác thực tính toàn vẹn của ứng dụng.
 10. Sử dụng kỹ thuật phân tách: Áp dụng kỹ thuật phân tách (sandboxing) để cách ly mã độc và ngăn chặn sự lan truyền của nó. Sử dụng môi trường hoạt động cách ly và giới hạn quyền truy cập để giảm thiểu tác động của tấn công.

Điều quan trọng là thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp và liên tục theo dõi các xu hướng tấn công mới để đảm bảo tính an toàn và bảo mật của ứng dụng di động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now