Rate this post

Kẻ tấn công có thể đưa ra một yêu cầu duy nhất tới một máy chủ dễ bị tấn công, điều này sẽ khiến máy chủ tạo ra hai phản hồi, phản hồi thứ hai có thể bị hiểu sai thành phản hồi đối với một yêu cầu khác, có thể là do một người dùng khác chia sẻ cùng một kết nối TCP với máy chủ thực hiện.

Điều này có thể được thực hiện bằng cách thuyết phục người dùng tự gửi yêu cầu độc hại hoặc từ xa trong các tình huống mà kẻ tấn công và người dùng chia sẻ kết nối TCP chung đến máy chủ, chẳng hạn như máy chủ proxy được chia sẻ. Trong trường hợp tốt nhất, kẻ tấn công có thể tận dụng khả năng này để thuyết phục người dùng rằng ứng dụng đã bị tấn công, khiến người dùng mất niềm tin vào tính bảo mật của ứng dụng. Trong trường hợp xấu nhất, kẻ tấn công có thể cung cấp nội dung được chế tạo đặc biệt được thiết kế để bắt chước hành vi của ứng dụng nhưng chuyển hướng thông tin cá nhân, chẳng hạn như số tài khoản và mật khẩu, trở lại kẻ tấn công.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về tấn công Cross-User Defacement

Tấn công Cross-User Defacement (hoặc còn được gọi là Defacement tương tác người dùng) là một loại tấn công mà kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát và sửa đổi nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng web có tương tác người dùng. Trong tấn công này, kẻ tấn công tìm cách chèn mã độc hoặc nội dung độc hại vào các trang web hoặc ứng dụng web để thay đổi, xóa hoặc phá hoại các thông tin hiển thị cho người dùng.

Thường thì, tấn công Cross-User Defacement được thực hiện thông qua lỗ hổng bảo mật như Cross-Site Scripting (XSS). Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng này để chèn mã JavaScript hoặc mã độc khác vào trang web hoặc ứng dụng web. Khi người dùng truy cập vào trang web bị tấn công, mã độc sẽ thực thi trên trình duyệt của họ, làm thay đổi nội dung trang hoặc tiến hành các hành động độc hại khác.

Mục tiêu chính của tấn công Cross-User Defacement là làm hỏng trải nghiệm người dùng, gây mất độ tin cậy và tiềm năng gây thiệt hại cho danh tiếng của các trang web hoặc ứng dụng web bị tấn công. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự tin tưởng của người dùng và gây thiệt hại kinh tế cho tổ chức chủ sở hữu trang web.

Để thực hiện tấn công Cross-User Defacement thành công, kẻ tấn công cần tìm ra các lỗ hổng bảo mật trong trang web hoặc ứng dụng web, khai thác chúng và chiếm quyền kiểm soát trên các trang hoặc chức năng tương tác người dùng. Do đó, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa và bảo vệ an ninh web là rất quan trọng để ngăn chặn tấn công Cross-User Defacement.

Cuộc tấn công này khá khó thực hiện trong môi trường thực tế. Danh sách các điều kiện dài và khó thực hiện được bởi kẻ tấn công.

Có thể xảy ra tấn công Cross-User Defacement do HTTP Response Splitting và các sai sót trong ứng dụng web. Theo quan điểm của kẻ tấn công, ứng dụng cho phép điền vào trường tiêu đề nhiều hơn một tiêu đề bằng các ký tự CR (Carriage Return) và LF (Line Feed).

Xem thêm Tấn công từ chối dịch vụ (DDoS attack)

Các ví dụ Cross-User Defacement

Chúng tôi đã tìm thấy một trang web, lấy tên dịch vụ từ đối số “trang” và sau đó chuyển hướng (302) đến dịch vụ này.

Ví dụ: http://testsite.com/redir.php?page=http://other.testsite.com/

Và mã mẫu của redir.php:

rezos@spin ~/public_html $ cat redir.php
<?php
header ("Location: " . $_GET['page']);
?>

Tạo các yêu cầu thích hợp:

/redir.php?page=http://other.testsite.com%0d%0aContent-
Length:%200%0d%0a%0d%0aHTTP/1.1%20200%20OK%0d%0aContent-
Type:%20text/html%0d%0aContent-
Length:%2019%0d%0a%0d%0a<html>deface</html>

Máy chủ HTTP sẽ phản hồi với hai (không phải một!) Tiêu đề sau:

1.

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily
Date: Wed, 24 Dec 2003 15:26:41 GMT
Location: http://testsite.com/redir.php?page=http://other.testsite.com
Content-Length: 0

2.

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html
Content-Length: 19
<html>deface</html>

Nếu người dùng chia sẻ kết nối TCP (ví dụ: bộ đệm proxy) và sẽ gửi yêu cầu: /index.html thì phản hồi 2 sẽ được gửi đến họ dưới dạng câu trả lời cho yêu cầu của họ.

Bằng cách này, có thể thay thế trang web, được cung cấp cho người dùng được chỉ định.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trong một trong các bản trình bày dưới

Xem thêm Các loại tấn công mạng

Cách tấn công Cross-User Defacement hoạt động

Tấn công Cross-User Defacement thường được thực hiện thông qua việc khai thác các lỗ hổng bảo mật trong các trang web hoặc ứng dụng web. Dưới đây là một ví dụ về cách tấn công Cross-User Defacement có thể hoạt động:

 1. Khai thác lỗ hổng Cross-Site Scripting (XSS): Kẻ tấn công tìm và khai thác lỗ hổng XSS trong trang web hoặc ứng dụng web. XSS cho phép kẻ tấn công chèn mã độc (thường là JavaScript) vào trang web.
 2. Chèn mã độc vào trang web: Kẻ tấn công chèn mã độc JavaScript vào trang web bằng cách sử dụng lỗ hổng XSS. Mã độc có thể được chèn trực tiếp vào các trường nhập liệu, bình luận, hoặc các thẻ HTML trên trang.
 3. Thực thi mã độc trên trình duyệt của người dùng: Khi người dùng truy cập vào trang web bị tấn công, mã độc JavaScript được thực thi trên trình duyệt của họ. Điều này cho phép kẻ tấn công có quyền kiểm soát và tương tác với trang web.
 4. Sửa đổi nội dung trang web: Kẻ tấn công có thể sử dụng quyền kiểm soát để thay đổi nội dung của trang web. Ví dụ, họ có thể thay đổi thông tin, hiển thị thông báo độc hại, chèn các liên kết độc hại hoặc thực hiện các hành động gây hại khác.
 5. Lừa đảo và chiếm đoạt thông tin người dùng: Kẻ tấn công có thể sử dụng trang web bị tấn công để lừa đảo người dùng và chiếm đoạt thông tin nhạy cảm của họ. Ví dụ, họ có thể yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc mật khẩu và lưu lại thông tin này để sử dụng cho mục đích độc hại.

Tấn công Cross-User Defacement sử dụng sự tin tưởng của người dùng vào trang web hoặc ứng dụng web để thực hiện các hành động gây hại. Điều quan trọng là áp dụng các biện pháp bảo mật phù hợp, bao gồm kiểm tra và sửa lỗi bảo mật, xác thực dữ liệu đầu vào, mã hóa thông tin và giám sát hoạt động web để ngăn chặn tấn công Cross-User Defacement.

Xem thêm Tấn công Password Spraying

Tác hại của tấn công Cross-User Defacement

Tấn công Cross-User Defacement có thể gây ra nhiều tác hại nghiêm trọng cho cả người dùng và chủ sở hữu trang web/ứng dụng. Dưới đây là một số tác hại phổ biến của tấn công này:

 1. Mất kiểm soát về nội dung: Kẻ tấn công có thể sửa đổi nội dung trang web/ứng dụng theo ý muốn, thay đổi thông tin, hiển thị thông báo giả mạo hoặc chèn các liên kết độc hại. Điều này gây mất niềm tin của người dùng vào tính xác thực và chính xác của trang web/ứng dụng.
 2. Lừa đảo và chiếm đoạt thông tin cá nhân: Kẻ tấn công có thể sử dụng trang web/ứng dụng bị tấn công để lừa đảo người dùng và chiếm đoạt thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân khác. Những thông tin này sau đó có thể được sử dụng cho các hoạt động độc hại hoặc lừa đảo khác.
 3. Ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín: Khi trang web/ứng dụng bị tấn công và hiển thị thông tin sai lệch, tin đồn hoặc thông tin độc hại, điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh và uy tín của tổ chức hoặc cá nhân chủ sở hữu.
 4. Mất khả năng hoạt động: Tấn công Cross-User Defacement có thể gây ra sự cố hoặc hỏng hóc trên trang web/ứng dụng, dẫn đến mất khả năng hoạt động và gây mất công việc, doanh thu hoặc khách hàng cho chủ sở hữu.
 5. Lan truyền mã độc: Kẻ tấn công có thể sử dụng trang web/ứng dụng bị tấn công để lan truyền mã độc và các phần mềm độc hại khác tới người dùng. Điều này có thể dẫn đến việc lây nhiễm máy tính của người dùng, mất dữ liệu hoặc gây hại cho hệ thống.
 6. Mất khách hàng và doanh thu: Nếu người dùng mất niềm tin vào trang web/ứng dụng do tấn công Cross-User Defacement, họ có thể từ chối sử dụng dịch vụ hoặc mua sản phẩm từ chủ sở hữu. Điều này có thể dẫn đến mất khách hàng và doanh thu giảm sút.

Tóm lại, tấn công Cross-User Defacement gây ra những tác hại nghiêm trọng đối với cả người dùng và chủ sở hữu trang web/ứng dụng, bao gồm mất kiểm soát về nội dung, lừa đảo, ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín, mất khả năng hoạt động, lan truyền mã độc, mất khách hàng và doanh thu.

Xem thêm Tấn công Traffic flood là gì ?

Biện pháp phòng ngừa tấn công Cross-User Defacement

Để phòng ngừa tấn công Cross-User Defacement, có thể áp dụng các biện pháp sau:

 1. Cập nhật và bảo mật hệ thống: Hãy đảm bảo rằng trang web/ứng dụng được cập nhật phiên bản mới nhất và áp dụng các bản vá bảo mật để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật có thể bị tấn công.
 2. Kiểm tra đầu vào và xử lý dữ liệu: Đảm bảo rằng mọi đầu vào từ người dùng được kiểm tra, xác thực và xử lý một cách an toàn. Hạn chế việc chấp nhận dữ liệu không xác định hoặc không đáng tin cậy.
 3. Kiểm soát quyền truy cập: Áp dụng các biện pháp kiểm soát quyền truy cập để chỉ cho phép người dùng truy cập vào các tài nguyên, chức năng và dữ liệu cần thiết. Hạn chế quyền truy cập không cần thiết có thể giảm thiểu khả năng tấn công.
 4. Mã hóa dữ liệu: Sử dụng các phương pháp mã hóa dữ liệu quan trọng để ngăn chặn việc đọc hoặc sửa đổi dữ liệu bởi kẻ tấn công. Mã hóa cả trong quá trình truyền dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.
 5. Kiểm tra và theo dõi log: Kiểm tra và theo dõi các log hệ thống để phát hiện các hoạt động không bình thường hoặc nghi ngờ. Quản lý log giúp theo dõi hoạt động của người dùng và phát hiện các hoạt động tấn công sớm.
 6. Đào tạo nhân viên: Đào tạo nhân viên về các biện pháp bảo mật và nhận diện các dạng tấn công để họ có thể nhận biết và phản ứng kịp thời.
 7. Sử dụng công cụ bảo mật: Sử dụng các công cụ bảo mật như bộ lọc web, firewall, phân tích lưu lượng mạng và phần mềm chống malware để ngăn chặn và phát hiện các hoạt động tấn công.
 8. Thực hiện kiểm tra bảo mật: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ và kiểm tra xâm nhập để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật có thể bị khai thác.

Tổng quát, việc áp dụng các biện pháp bảo mật toàn diện, từ cấu hình hệ thống đến quản lý người dùng và giám sát, là cách hiệu quả nhất để phòng ngừa tấn công Cross-User Defacement.

Công cụ hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn tấn công Cross-User Defacement

Dưới đây là một số công cụ hỗ trợ phát hiện và ngăn chặn tấn công Cross-User Defacement:

 1. Web Application Firewalls (WAF): Cung cấp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công web bằng cách kiểm tra và chặn các yêu cầu và phản hồi bất thường dựa trên các quy tắc quét và phân tích.
 2. Security Scanners: Cung cấp khả năng quét và kiểm tra các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng web để phát hiện các điểm yếu có thể bị tấn công.
 3. Log Analysis Tools: Hỗ trợ phân tích các log hệ thống để phát hiện các hoạt động bất thường, bao gồm việc kiểm tra việc thay đổi dữ liệu và các hoạt động tấn công.
 4. Intrusion Detection Systems (IDS) và Intrusion Prevention Systems (IPS): Theo dõi và phát hiện các hoạt động tấn công trong thời gian thực và có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công khi phát hiện.
 5. Content Security Policy (CSP): Định nghĩa các chính sách bảo mật trong trang web để giới hạn việc thực thi mã và chặn các kịch bản không an toàn từ việc chèn vào trang web.
 6. Secure Coding Practices: Áp dụng các nguyên tắc lập trình an toàn để giảm thiểu lỗ hổng bảo mật và mức độ rủi ro của tấn công Cross-User Defacement.
 7. Regular Updates and Patching: Đảm bảo cập nhật phiên bản mới nhất của các framework, thư viện và phần mềm sử dụng trong ứng dụng web để khắc phục các lỗi bảo mật đã biết.
 8. Access Control and Authentication Mechanisms: Áp dụng các cơ chế kiểm soát truy cập và xác thực để chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập và thực hiện các hoạt động hợp lệ.
 9. Security Awareness Training: Đào tạo nhân viên về các mối đe dọa bảo mật và kỹ thuật phòng ngừa, đồng thời tăng cường nhận thức về tác động của tấn công Cross-User Defacement.

Lưu ý rằng không có công cụ duy nhất nào có thể bảo vệ hoàn toàn chống lại tấn công Cross-User Defacement. Tuy nhiên, việc sử dụng một số công cụ và kỹ thuật kết hợp với việc áp dụng các biện pháp bảo mật toàn diện sẽ giúp tăng cường khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công này.

Xem thêm Khái niệm Known-Plaintext Attack

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now