Tìm hiểu Notification trong android

Tìm hiểu Notification trong android

Notification là một Thông báo bạn có thể hiển thị cho người dùng bên ngoài giao diện người dùng thông thường của ứng dụng. Khi bạn yêu cầu hệ thống đưa ra Notification, đầu tiên nó sẽ xuất hiện dưới dạng biểu tượng trong khu vực Notification. Để xem chi tiết Notification, người dùng mở ngăn Notification. Cả khu vực Notification và ngăn Notification đều là những khu vực do hệ thống kiểm soát mà người dùng có thể xem bất cứ lúc nào.

Các bài viết liên quan:

Class Android Toast cung cấp một cách tiện dụng để hiển thị cảnh báo cho người dùng nhưng vấn đề là những cảnh báo này không liên tục, có nghĩa là cảnh báo sẽ nhấp nháy trên màn hình trong vài giây rồi biến mất.

Tìm hiểu Notification trong android

Để xem chi tiết của Notification, bạn sẽ phải chọn biểu tượng sẽ hiển thị ngăn Notification có thông tin chi tiết về Notification. Trong khi làm việc với trình giả lập với thiết bị ảo, bạn sẽ phải nhấp và kéo xuống thanh trạng thái để mở rộng nó sẽ cung cấp cho bạn chi tiết như sau. Đây sẽ chỉ cao 64 dp và được gọi là chế độ xem bình thường.

Chi tiết Notification Android

Biểu mẫu mở rộng ở trên có thể có Chế độ xem lớn sẽ có thêm chi tiết về Notification. Bạn có thể thêm tối đa sáu dòng bổ sung trong Notification. Ảnh chụp màn hình sau đây cho thấy Notification như vậy.

Tìm hiểu Notification trong android

Tạo và gửi Notification

Bạn có cách đơn giản để tạo một Notification. Làm theo các bước sau trong ứng dụng của bạn để tạo Notification:

Bước 1 – Tạo và gửi Notification

Bước đầu tiên là tạo Notification bằng NotificationCompat.Builder.build (). Bạn sẽ sử dụng Trình tạo Notification để đặt các thuộc tính Notification khác nhau như các biểu tượng nhỏ và lớn, tiêu đề, mức độ ưu tiên, v.v.

NotificationCompat.Builder mBuilder = new NotificationCompat.Builder(this)

Bước 2 – Đặt thuộc tính Notification

Khi bạn có đối tượng Builder, bạn có thể đặt các thuộc tính Notification của nó bằng cách sử dụng đối tượng Builder theo yêu cầu của bạn. Nhưng điều này là bắt buộc để đặt ít nhất sau:

 • Một biểu tượng nhỏ, được đặt bởi setSmallIcon ()
 • Một tiêu đề, được đặt bởi setContentTitle ()
 • Văn bản chi tiết, được đặt bởi setContentText ()

mBuilder.setSmallIcon(R.drawable.notification_icon);

mBuilder.setContentTitle(“Notification Alert, Click Me!”);

mBuilder.setContentText(“Hi, This is Android Notification Detail!”);

Bạn có nhiều thuộc tính tùy chọn mà bạn có thể đặt cho Notification của mình. Để tìm hiểu thêm về chúng, hãy xem tài liệu tham khảo cho NotificationCompat.Builder.

Bước 3 – Đính kèm Actions

Đây là một phần tùy chọn và bắt buộc nếu bạn muốn đính kèm một Activity với Notification. Một Actions cho phép người dùng chuyển trực tiếp từ Notification đến Activity  trong ứng dụng của bạn, nơi họ có thể xem một hoặc nhiều sự kiện hoặc làm thêm công việc.

Hành động được xác định bởi một PendingIntent chứa một Intent bắt đầu một Activity trong ứng dụng của bạn. Để liên kết PendingIntent với một bước, hãy gọi phương thức thích hợp của NotificationCompat.Builder. Ví dụ: nếu bạn muốn bắt đầu Activity khi người dùng nhấp vào văn bản Notification trong ngăn Notification, bạn thêm PendingIntent bằng cách gọi setContentIntent ().

Đối tượng PendingIntent giúp bạn thực hiện một hành động thay mặt các ứng dụng của mình, thường là sau đó, mà không cần quan tâm đến việc ứng dụng của bạn có đang chạy hay không.

Tìm hiểu Notification trong android

Bước 4 – Đưa ra Notification

Cuối cùng, bạn chuyển đối tượng Notification vào hệ thống bằng cách gọi NotificationManager.notify () để gửi Notification của bạn. Đảm bảo rằng bạn gọi phương thức NotificationCompat.Builder.build () trên đối tượng người xây dựng trước khi Notification nó. Phương pháp này kết hợp tất cả các tùy chọn đã được thiết lập và trả về một đối tượng Notification mới.

Tìm hiểu Notification trong android

Lớp NotificationCompat.Builder

Lớp NotificationCompat.Builder cho phép kiểm soát dễ dàng hơn tất cả các cờ, cũng như giúp xây dựng các bố cục Notification điển hình. Sau đây là một vài phương thức quan trọng và được sử dụng thường xuyên nhất có sẵn như một phần của lớp NotificationCompat.Builder.

 1. Notification build()

Kết hợp tất cả các tùy chọn đã được thiết lập và trả về một đối tượng Notification mới.

 1. NotificationCompat.Builder setAutoCancel (boolean autoCancel)

Đặt cờ này sẽ làm cho nó trở thành notification tự động bị hủy khi người dùng nhấp vào nó trong bảng điều khiển.

 1. NotificationCompat.Builder setContent (RemoteViews views)

Cung cấp một RemoteViews tùy chỉnh để sử dụng thay vì tiêu chuẩn.

 1. NotificationCompat.Builder setContentInfo (CharSequence info)

Đặt text lớn ở phía bên phải của Notification.

 1. NotificationCompat.Builder setContentIntent (PendingIntent intent)

Cung cấp một PendingIntent để gửi khi Notification được nhấp vào.

 1. NotificationCompat.Builder setContentText (CharSequence text)

Đặt text (hàng thứ hai) của Notification, trong một Notification tiêu chuẩn.

 1. NotificationCompat.Builder setContentTitle (CharSequence title)

Đặt văn bản (hàng đầu tiên) của Notification, trong một Notification tiêu chuẩn.

 1. NotificationCompat.Builder setDefaults (int defaults)

Đặt các tùy chọn Notification mặc định sẽ được sử dụng.

 1. NotificationCompat.Builder setLargeIcon (Bitmap icon)

Đặt biểu tượng lớn được hiển thị trong biểu ngữ và Notification.

 1. NotificationCompat.Builder setNumber (int number)

Đặt số lớn ở phía bên phải của Notification.

 1. NotificationCompat.Builder setOngoing (boolean ongoing)

Đặt xem đây có phải là Notification đang diễn ra hay không.

 1. NotificationCompat.Builder setSmallIcon (int icon)

Đặt biểu tượng nhỏ để sử dụng trong bố cục Notification.

 1. NotificationCompat.Builder setStyle (NotificationCompat.Style style)

Thêm một kiểu Notification phong phú sẽ được áp dụng tại thời điểm xây dựng.

 1. NotificationCompat.Builder setTicker (CharSequence tickerText)

Đặt văn bản được hiển thị trên thanh trạng thái khi Notification đến lần đầu tiên.

 1. NotificationCompat.Builder setVibrate (long[] pattern)

Đặt kiểu rung để sử dụng.

 1. NotificationCompat.Builder setWhen (long when)

Đặt thời gian xảy ra sự kiện. Notification trong bảng được sắp xếp theo thời gian này.

Ví dụ về notification

Ví dụ sau đây cho thấy chức năng của Notification Android sử dụng Lớp NotificationCompat.Builder đã được giới thiệu trong Android 4.1.

 • Bạn sẽ sử dụng Android studio IDE để tạo ứng dụng Android và đặt tên trong package com.example.notificationdemo.
 • Sửa đổi tệp src / MainActivity.java và thêm mã Notification (“”), nếu người dùng nhấp vào nút, nó sẽ gọi dịch vụ Notification Android.
 • Tạo tệp Java mới src / NotificationView.java, tệp này sẽ được sử dụng để hiển thị bố cục mới như một phần của Activity mới sẽ được bắt đầu khi người dùng nhấp vào bất kỳ Notification nào
 • Sửa đổi tệp XML bố cục res / layout / activity_main.xml để thêm nút Notification trong bố cục tương đối.
 • Tạo một tệp XML bố cục mới res / layout / notification.xml. Điều này sẽ được sử dụng làm tệp bố cục cho hoạt động mới sẽ bắt đầu khi người dùng nhấp vào bất kỳ Notification nào.
 • Không cần thay đổi hằng số chuỗi mặc định. Android studio sử dụng các hằng số chuỗi mặc định
 • Chạy ứng dụng để khởi chạy trình giả lập Android và xác minh kết quả của các thay đổi được thực hiện trong ứng dụng.

Sau đây là nội dung của tệp Activity chính được sửa đổi 

src / com.example.notificationdemo / MainActivity.java. Tệp này có thể bao gồm từng phương pháp vòng đời cơ bản.

Tìm hiểu Notification trong android

res/layout/notification.xml

Tìm hiểu Notification trong android

src/com.example.notificationdemo/NotificationView.java.

Tìm hiểu Notification trong android

res/layout/activity_main.xml 

Tìm hiểu Notification trong android

res/values/strings.xml

Tìm hiểu Notification trong android

AndroidManifest.xml

Tìm hiểu Notification trong android

Hãy thử chạy ứng dụng. Tôi giả sử bạn đã tạo AVD của mình trong khi thiết lập môi trường. Để chạy APP từ Android Studio, hãy mở một trong các tệp hoạt động của dự án của bạn và nhấp vào biểu tượng Run Eclipse Run Icon từ thanh công cụ. Android Studio cài đặt ứng dụng trên AVD của bạn và khởi động nó và nếu mọi thứ đều ổn với thiết lập và ứng dụng của bạn, nó sẽ hiển thị sau cửa sổ điện thoại.

Bây giờ nhấp vào nút, bạn sẽ thấy ở trên cùng một thông báo “you’ve received new message” sẽ hiển thị trong giây lát và sau đó bạn sẽ thấy màn hình sau có biểu tượng nhỏ ở góc trên cùng bên trái.

Bây giờ chúng ta hãy mở rộng chế độ xem, nhấp và giữ biểu tượng nhỏ, sau một giây nó sẽ hiển thị thông tin ngày tháng và đây là lúc bạn nên kéo thanh trạng thái xuống mà không cần thả chuột. Bạn sẽ thấy thanh trạng thái sẽ mở rộng và bạn sẽ nhận được màn hình sau.

Tìm hiểu Notification trong android

Quý khách có thể tham khảo hơn ở các dịch vụ do websitehcm.com cung cấp như: dịch vụ seo, dịch vụ viết content , dịch vụ chăm sóc website, dịch vụ thiết kế website 

Leave a Reply