Rate this post

Thuật toán Page Replacement quyết định trang bộ nhớ nào sẽ được thay thế. Quá trình thay thế đôi khi được gọi là hoán đổi hoặc ghi vào đĩa. Việc Page Replacement được thực hiện khi không tìm thấy trang được yêu cầu trong bộ nhớ chính (lỗi trang).

Giới thiệu về thuật toán Page Replacement

Thuật toán Page Replacement là một phần quan trọng trong hệ điều hành và quản lý bộ nhớ. Khi hệ thống không đủ bộ nhớ để lưu trữ tất cả các trang (pages) cần thiết cho các quá trình (processes) đang chạy, thuật toán Page Replacement sẽ xác định các trang nào sẽ được chọn để loại bỏ khỏi bộ nhớ và thay thế bằng trang mới. Mục tiêu của thuật toán này là tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và đảm bảo hiệu suất hoạt động của hệ thống.

Xem thêm Page table trong hệ điều hành

Có nhiều thuật toán Page Replacement được phát triển để giải quyết vấn đề này. Mỗi thuật toán có cách tiếp cận và quyết định loại trang khác nhau, dựa trên các tiêu chí như thời gian truy cập, tần suất sử dụng, hoặc dự đoán về tương lai.

Các thuật toán Page Replacement phổ biến bao gồm:

 1. FIFO (First-In-First-Out): Loại bỏ trang đầu tiên được thêm vào bộ nhớ và thay thế bằng trang mới.
 2. LRU (Least Recently Used): Loại bỏ trang mà đã không được truy cập lâu nhất.
 3. Optimal (OPT): Lựa chọn trang mà sẽ không được sử dụng trong thời gian dài nhất trong tương lai.

Mỗi thuật toán có ưu điểm và hạn chế riêng. Việc lựa chọn thuật toán Page Replacement phù hợp phụ thuộc vào đặc điểm của hệ thống và ứng dụng, cũng như yêu cầu về độ chính xác và hiệu suất.

Qua việc sử dụng và đánh giá các thuật toán Page Replacement, ta có thể tối ưu hóa việc quản lý bộ nhớ, cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống và đảm bảo sự ổn định của các quá trình.

Có hai khía cạnh chính của bộ nhớ ảo, phân bổ khung và Page Replacement. Điều rất quan trọng là phải có thuật toán phân bổ khung và Page Replacement tối ưu. Phân bổ khung là tất cả về số lượng khung sẽ được phân bổ cho quy trình trong khi Page Replacement là tất cả về việc xác định số trang cần được thay thế để tạo không gian cho trang được yêu cầu.

Các thuật toán Page Replacement phổ biến

Có nhiều thuật toán Page Replacement phổ biến được sử dụng trong hệ thống quản lý bộ nhớ của các hệ điều hành. Dưới đây là một số thuật toán phổ biến:

 1. FIFO (First-In-First-Out):
  • Được xem là thuật toán đơn giản nhất.
  • Loại bỏ trang đầu tiên được thêm vào bộ nhớ và thay thế bằng trang mới.
  • Không quan tâm đến việc trang đó có được sử dụng nhiều hay ít.
 2. LRU (Least Recently Used):
  • Đưa ra quyết định dựa trên nguyên tắc rằng trang nào đã không được truy cập lâu nhất sẽ được thay thế.
  • Giả sử rằng trang mà đã được truy cập gần đây nhất có khả năng sẽ được sử dụng lại trong tương lai gần.
 3. Optimal:
  • Lựa chọn trang mà sẽ không được sử dụng trong thời gian dài nhất trong tương lai.
  • Đây là thuật toán lý tưởng nhưng khó thực hiện trong thực tế vì yêu cầu có thông tin về tương lai.
 4. LFU (Least Frequently Used):
  • Loại bỏ trang mà đã được truy cập ít nhất.
  • Đánh giá tần suất sử dụng của các trang và ưu tiên loại bỏ những trang ít được sử dụng.
 5. MFU (Most Frequently Used):
  • Loại bỏ trang mà đã được sử dụng nhiều nhất.
  • Giả định rằng các trang đã được sử dụng nhiều lần có khả năng sẽ tiếp tục được sử dụng trong tương lai.

Các thuật toán Page Replacement có đặc điểm và hiệu quả khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của hệ thống và môi trường sử dụng. Việc lựa chọn thuật toán phù hợp có thể cải thiện hiệu suất hoạt động của hệ thống và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ.

Xem thêm Page Table Entry trong hệ điều hành

Các yếu tố đánh giá thuật toán Page Replacement

Khi đánh giá một thuật toán Page Replacement, có một số yếu tố quan trọng cần xem xét. Dưới đây là một số yếu tố đánh giá chính:

 1. Số lần truy cập vào trang (Page Accesses): Đánh giá số lần truy cập vào các trang trong quá khứ để xác định trang nào được sử dụng nhiều hơn. Thuật toán nên ưu tiên giữ lại những trang đã được truy cập nhiều lần để tăng khả năng trúng trang (page hit).
 2. Thời gian truy cập vào trang (Page Access Time): Đánh giá thời gian truy cập vào các trang trong quá khứ để xác định trang nào đã được sử dụng gần đây nhất. Thuật toán nên ưu tiên giữ lại những trang đã được truy cập gần đây để tăng khả năng trúng trang.
 3. Số lượng trang (Number of Pages): Số lượng trang trong hệ thống cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của thuật toán. Một thuật toán có hiệu suất tốt với một số lượng trang nhất định có thể không hoạt động tốt khi số lượng trang tăng lên.
 4. Chi phí (Overhead): Chi phí của thuật toán cũng cần được đánh giá. Điều này bao gồm chi phí tính toán và bộ nhớ yêu cầu để thực hiện thuật toán.
 5. Hiệu suất (Performance): Đánh giá hiệu suất của thuật toán bằng các chỉ số như tỷ lệ trúng trang (page hit ratio) và tỷ lệ truy cập trang (page fault ratio). Một thuật toán với tỷ lệ trúng trang cao và tỷ lệ truy cập trang thấp được coi là hiệu quả.

Yếu tố đánh giá của một thuật toán Page Replacement có thể thay đổi tùy thuộc vào mục tiêu và yêu cầu của hệ thống cụ thể. Việc chọn thuật toán phù hợp sẽ giúp cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ.

Xem thêm Time on page là gì?

Lựa chọn thuật toán Page Replacement phù hợp

Việc lựa chọn thuật toán Page Replacement phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu và điều kiện của hệ thống cụ thể. Dưới đây là một số thông tin để hỗ trợ quyết định lựa chọn:

 1. FIFO (First-In-First-Out): Đây là thuật toán đơn giản nhất, nơi trang được đưa vào bộ nhớ đầu tiên sẽ bị thay thế khi có page fault. Thuật toán này thích hợp cho các hệ thống có ít tài nguyên và không có yêu cầu cao về hiệu suất.
 2. LRU (Least Recently Used): Thuật toán này thay thế trang mà đã không được truy cập trong khoảng thời gian dài nhất. Nó giúp giảm số lượng page fault bằng cách ưu tiên giữ lại các trang được sử dụng gần đây. LRU phù hợp cho các hệ thống yêu cầu hiệu suất cao.
 3. Optimal (OPT): Thuật toán này lựa chọn trang mà sẽ không được sử dụng trong thời gian dài nhất trong tương lai để thay thế. Tuy nhiên, thuật toán OPT đòi hỏi thông tin về tương lai, điều này thường không khả thi trong thực tế. OPT được sử dụng để so sánh và đánh giá hiệu suất của các thuật toán khác.
 4. LFU (Least Frequently Used): Thuật toán này thay thế trang mà đã ít được truy cập nhất. Nó dựa trên giả định rằng các trang ít được truy cập trong quá khứ sẽ ít được truy cập trong tương lai. LFU phù hợp cho các hệ thống có yêu cầu phân bổ tài nguyên dựa trên mức độ sử dụng của trang.
 5. NRU (Not Recently Used): Thuật toán này chia các trang thành các nhóm dựa trên trạng thái “recently used” và “not recently used”. Trang được chọn để thay thế sẽ thuộc vào nhóm “not recently used” nhưng có thể được chọn ngẫu nhiên trong nhóm đó. NRU thích hợp cho các hệ thống có tài nguyên hạn chế và yêu cầu đơn giản.

Quá trình lựa chọn thuật toán Page Replacement nên dựa trên việc đánh giá yêu cầu hiệu suất, tỷ lệ trúng trang, số lượng trang và chi phí thực hiện. Ngoài ra, việc thử nghiệm và đánh giá thực tế trên hệ thống cụ thể cũng rất quan trọng để xác định thuật toán phù hợp nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now