Rate this post

Định nghĩa SSTF(Shortest Seek Time First)

Dạng đầy đủ của SSTF là Shortest Seek Time First. SSTF là một thuật toán lập lịch lưu trữ thứ cấp xác định chuyển động của đầu và cánh tay của đĩa trong việc phục vụ các yêu cầu đọc và ghi. SSTF hoạt động như một thuật toán lập lịch đĩa và nó là một cải tiến dựa trên thuật toán FCFS.

Nó làm giảm tổng thời gian tìm kiếm so với FCFS.

Các bài viết liên quan:

Nó cho phép người đứng đầu di chuyển đến đường ray gần nhất trong hàng đợi dịch vụ.

Đặc điểm của SSTF

 • SSTF là một thuật toán viết tắt của Shortest Seek Time First.
 • Thuật toán chọn các yêu cầu có thời gian tìm kiếm tối thiểu – từ vị trí người đứng đầu hiện tại.
 • Vì thời gian tìm kiếm tăng lên với tổng số cylinders mà phần đầu đi qua, thuật toán SSTF chọn yêu cầu đang chờ xử lý gần nhất với vị trí phần đầu hiện tại.
 • Thuật toán có vẻ hợp lý. Nó phục vụ tất cả các yêu cầu gần với vị trí head hiện tại trước khi nó di chuyển head ra xa để phục vụ các yêu cầu khác. Giả định này là cơ sở cho thuật toán SSTF (Shortest Seek Time First).
 • So với FCFS, tổng thời gian tìm kiếm thấp hơn.
 • Mục đích của SSTF là cung cấp throughput tăng lên.
 • Thuật toán SSTF phục vụ những yêu cầu đòi hỏi số lượng chuyển động đầu ít nhất từ ​​vị trí hiện tại – bất kể hướng.
 • Thời gian chờ đợi ít hơn trong SSTF.
 • Thời gian phản hồi trung bình thấp do thuật toán.
 • SSTF có thể không hoạt động như một thuật toán công bằng đối với chuỗi các yêu cầu của dự án.

Lợi ích của SSTF

 • Throughput của SSTF tốt hơn của FCFS.
 • Thời gian phản hồi trung bình là rất thấp do đầu ít chuyển động hơn.
 • Thời gian tìm kiếm trong SSTF giảm rất nhiều so với FCFS.
 • Thời gian chờ đợi thấp.
 • Mức độ ưu tiên của các yêu cầu không liên quan gì đến trình tự của chúng.

Hạn chế của SSTF

 • Chi phí cao vì SSTF tính toán trước thời gian tìm kiếm của mọi yêu cầu.
 • Tìm yêu cầu gần nhất gây ra chi phí.
 • Nó khiến yêu cầu chết đói nếu yêu cầu đó có thời gian tìm kiếm cao hơn.
 • Các yêu cầu có thời gian tìm kiếm thấp hơn trong hàng đợi sẽ được ưu tiên cao hơn ngay cả khi chúng không đến trước – khiến thuật toán không công bằng.
 • Các yêu cầu ở rất xa phần đầu luôn đói.
 • Thời gian trả lời và thời gian chờ rất đa dạng.
 • Việc chuyển hướng của đầu thường xuyên gây ra sự chậm lại của thuật toán.

Thí dụ

Hãy xem xét trình tự yêu cầu đĩa sau cho một đĩa có 100 bản nhạc

45, 21, 67, 90, 4, 89, 52, 61, 87, 25

Con trỏ đầu bắt đầu từ 50. Tìm số chuyển động của đầu trong xi lanh bằng cách sử dụng lập lịch SSTF.

Giải pháp:

Số hình trụ = 5 + 7 + 9 + 6 + 20 + 2 + 1 + 65 + 4 + 17 = 136

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now