Rate this post

Data mining, hay khai phá dữ liệu, là quá trình phân tích và khám phá ra các mẫu, xu hướng, và kiến thức có giá trị từ lượng lớn dữ liệu. Qua đó, data mining giúp biến đổi dữ liệu thô và không cấu trúc thành thông tin có ý nghĩa, phục vụ cho việc ra quyết định, dự báo và giải quyết các vấn đề phức tạp trong kinh doanh và nghiên cứu khoa học. Trong thế giới ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin và lượng dữ liệu khổng lồ được sinh ra hàng ngày, việc áp dụng data mining trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để khai thác giá trị tiềm ẩn trong dữ liệu.

Thuật toán Apriori là một trong những thuật toán cơ bản và quan trọng nhất trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, đặc biệt là trong việc tìm kiếm các mẫu thường xuyên và luật kết hợp giữa các mục trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Được đề xuất vào giữa những năm 1990 bởi Agrawal và Srikant, thuật toán Apriori dựa trên nguyên tắc rằng một tập hợp con phổ biến phải là phần của một tập hợp lớn hơn cũng phổ biến. Bằng cách sử dụng cơ sở lý luận này, Apriori giúp giảm đáng kể không gian tìm kiếm, từ đó tăng hiệu quả xử lý và khả năng mở rộng khi làm việc với lượng lớn dữ liệu. Thuật toán này đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp, từ bán lẻ, ngân hàng, y tế đến viễn thông, giúp phát hiện ra các mẫu mua sắm, gian lận, và các mối liên kết nguy hiểm trong dữ liệu một cách hiệu quả.

Lý thuyết cơ bản

Trong lĩnh vực khai phá dữ liệu, thuật toán Apriori xây dựng nền tảng của mình trên một số khái niệm cơ bản, quan trọng để hiểu rõ cách thức hoạt động và ứng dụng của nó.

 • Tập hợp item: Là một nhóm các mục hoặc sản phẩm trong cơ sở dữ liệu. Ví dụ, trong một cơ sở dữ liệu bán lẻ, một tập hợp item có thể bao gồm các sản phẩm như bánh mì, sữa, và bơ.
 • Tập hợp phổ biến (Frequent Itemset): Đây là tập hợp các item xuất hiện cùng nhau trong cơ sở dữ liệu với tần suất vượt qua một ngưỡng nhất định, được gọi là “độ hỗ trợ” (support). Tập hợp phổ biến giúp xác định các mẫu mua sắm hoặc xu hướng sử dụng sản phẩm chung giữa các giao dịch.
 • Luật kết hợp (Association Rule): Là một quy tắc thể hiện mối quan hệ giữa hai sự kiện, sản phẩm, hoặc itemsets, dưới dạng A => B, nơi A và B là các tập hợp item. Luật này nói rằng khi A xuất hiện, B cũng có khả năng xuất hiện.
 • Độ hỗ trợ (Support): Là tỷ lệ phần trăm của tất cả giao dịch chứa một tập hợp item nhất định so với tổng số giao dịch. Độ hỗ trợ giúp xác định mức độ phổ biến của một tập hợp item trong cơ sở dữ liệu.
 • Độ tin cậy (Confidence): Là tỷ lệ phần trăm các giao dịch chứa tập hợp item A cũng chứa item B. Độ tin cậy đo lường mức độ đáng tin cậy của một luật kết hợp.

Nguyên lý hoạt động của thuật toán Apriori dựa trên việc tìm ra tất cả các tập hợp item phổ biến trong cơ sở dữ liệu giao dịch. Thuật toán bắt đầu bằng việc tính toán độ hỗ trợ của từng item riêng lẻ và loại bỏ những item có độ hỗ trợ dưới ngưỡng đã định. Tiếp theo, nó kết hợp các item còn lại thành tập hợp 2 item, tính toán độ hỗ trợ của từng tập hợp và loại bỏ các tập hợp không đạt ngưỡng. Quá trình này được lặp lại với các tập hợp lớn hơn cho đến khi không còn tìm được tập hợp item phổ biến mới. Từ các tập hợp item phổ biến, thuật toán sinh ra các luật kết hợp dựa trên độ tin cậy, giúp tiết lộ các mối quan hệ giữa các item trong cơ sở dữ liệu.

Thuật toán Apriori

Thuật toán Apriori là một cách tiếp cận cơ bản nhưng mạnh mẽ trong việc khám phá các luật kết hợp và tập hợp item phổ biến từ cơ sở dữ liệu giao dịch. Dưới đây là cách thức hoạt động chi tiết của thuật toán Apriori, bao gồm các bước cụ thể từ việc xác định tập hợp item phổ biến đến việc sinh ra các luật kết hợp, cùng với một ví dụ minh họa.

Bước 1: Xác định Tập Hợp Item Phổ Biến

 • Khởi đầu với việc tính độ hỗ trợ cho tất cả các item riêng lẻ trong cơ sở dữ liệu và loại bỏ các item có độ hỗ trợ dưới ngưỡng đã đặt (min_support).
 • Lặp lại việc kết hợp các item còn lại thành tập hợp item có kích thước lớn hơn (từ 2, 3, …) và tính độ hỗ trợ cho từng tập hợp. Loại bỏ những tập hợp không đạt ngưỡng min_support.
 • Quá trình này tiếp tục cho đến khi không thể tạo ra thêm tập hợp item phổ biến mới.

Bước 2: Sinh Ra Các Luật Kết Hợp

 • Từ các tập hợp item phổ biến đã tìm được, sinh ra các luật kết hợp có dạng A => B, nơi A và B là các tập hợp item không giao nhau.
 • Tính độ tin cậy (confidence) cho mỗi luật. Nếu độ tin cậy của luật nằm dưới ngưỡng min_confidence, luật đó sẽ bị loại bỏ.
 • Lựa chọn các luật kết hợp đạt ngưỡng độ tin cậy để đưa ra kết quả.

Ví dụ Minh Họa

Giả sử chúng ta có một cơ sở dữ liệu giao dịch như sau:

 • Giao dịch 1: Bánh mì, Sữa
 • Giao dịch 2: Bánh mì, Bơ, Sữa
 • Giao dịch 3: Bánh mì, Bơ
 • Giao dịch 4: Kẹo, Sữa

Đặt ngưỡng min_support là 50% và min_confidence là 75%.

Bước 1:

 • Tính độ hỗ trợ: Bánh mì (3/4), Sữa (3/4), Bơ (2/4), Kẹo (1/4). Loại bỏ Kẹo vì độ hỗ trợ dưới 50%.
 • Tập hợp item 2: {Bánh mì, Sữa}, {Bánh mì, Bơ}, {Sữa, Bơ}. Tất cả đều đạt độ hỗ trợ trên 50%, trừ {Sữa, Bơ}.

Bước 2:

 • Sinh luật kết hợp từ tập hợp phổ biến: Bánh mì => Sữa có độ tin cậy là 100% (3/3), vượt qua ngưỡng min_confidence.

Kết quả, chúng ta có luật kết hợp Bánh mì => Sữa, chỉ ra rằng khách hàng mua Bánh mì có khả năng cao sẽ mua Sữa.

Thuật toán Apriori, qua ví dụ minh họa, cho thấy cách nó khám phá các mối quan hệ giữa các sản phẩm trong cơ sở dữ liệu giao dịch, giúp doanh nghiệp hiểu hơn về hành vi mua sắm của khách hàng và tối ưu hóa việc bán hàng cũng như quảng cáo sản phẩm.

Ưu và nhược điểm của Apriori

Thuật toán Apriori, với việc được sử dụng rộng rãi trong khai phá dữ liệu để tìm ra các luật kết hợp và tập hợp item phổ biến, mang lại nhiều ưu điểm đáng kể nhưng cũng không thiếu những nhược điểm.

Ưu điểm

 • Khả năng Phát hiện Mối Liên Hệ Ẩn: Apriori có khả năng mạnh mẽ trong việc phát hiện các mối liên hệ ẩn giữa các item trong cơ sở dữ liệu giao dịch lớn. Việc này giúp doanh nghiệp có cái nhìn sâu sắc về hành vi mua sắm của khách hàng, từ đó tối ưu hóa chiến lược marketing và cung ứng sản phẩm.
 • Dễ Hiểu và Áp dụng: Thuật toán có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu, làm cho việc triển khai và áp dụng vào các bộ dữ liệu thực tế trở nên dễ dàng.
 • Tính Linh Hoạt: Apriori cho phép điều chỉnh ngưỡng độ hỗ trợ và độ tin cậy, giúp người dùng có thể cân nhắc giữa việc tìm ra nhiều luật kết hợp với việc giữ cho luật kết hợp đó có ý nghĩa và độ chính xác cao.

Nhược điểm

 • Sự Phức Tạp Tính Toán: Khi số lượng item trong cơ sở dữ liệu tăng lên, số lượng tập hợp item cần kiểm tra cũng tăng theo cấp số nhân, dẫn đến việc gia tăng đáng kể về mặt tính toán và thời gian thực hiện. Điều này làm cho thuật toán trở nên kém hiệu quả với các bộ dữ liệu cực kỳ lớn.
 • Thời Gian Thực Hiện Cao với Dữ liệu Lớn: Do cần phải xét qua nhiều lần lặp để tìm ra tất cả các tập hợp item phổ biến và sinh ra luật kết hợp từ đó, thuật toán Apriori có thể mất nhiều thời gian để xử lý các bộ dữ liệu lớn, đặc biệt khi ngưỡng độ hỗ trợ được đặt thấp.
 • Sinh Ra Số Lượng Lớn Luật Kết Hợp Không Cần Thiết: Một số luật kết hợp được sinh ra có thể không mang lại giá trị thực tế hoặc ý nghĩa kinh doanh nào, đòi hỏi người dùng phải sàng lọc kỹ lưỡng.

Trong khi ưu điểm của thuật toán Apriori giúp nó trở thành công cụ mạnh mẽ trong việc khai thác kiến thức từ dữ liệu, các nhược điểm cũng chỉ ra rằng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng vào xử lý dữ liệu quy mô lớn hoặc khi tìm kiếm hiệu suất xử lý dữ liệu cao. Điều này dẫn đến việc phát triển các thuật toán khác nhau, như FP-Growth, để giải quyết một số hạn chế của Apriori.

Thuật toán Apriori hoạt động như thế nào trong Khai thác dữ liệu?

Chúng tôi sẽ hiểu thuật toán này với sự trợ giúp của một ví dụ

Hãy xem xét một kịch bản Big Bazar trong đó bộ sản phẩm là P = {Rice, Pulse, Oil, Milk, Apple}. Cơ sở dữ liệu bao gồm sáu giao dịch trong đó 1 đại diện cho sự hiện diện của sản phẩm và 0 đại diện cho sự vắng mặt của sản phẩm.

Thuật toán Apriori đưa ra các giả định

Tất cả các tập con của một tập phổ biến phải thường xuyên.

Các tập hợp con của một tập hợp mục không thường xuyên phải không thường xuyên.

Sửa một ngưỡng hỗ trợ ld. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã cố định nó ở mức 50 phần trăm.

Bước 1

Lập bảng tần suất của tất cả các sản phẩm xuất hiện trong tất cả các giao dịch. Bây giờ, hãy rút ngắn bảng tần suất để chỉ thêm những sản phẩm có ngưỡng hỗ trợ trên 50 phần trăm. Chúng tôi tìm bảng tần số đã cho.

Bảng trên chỉ ra các sản phẩm được khách hàng mua thường xuyên.

Bước 2

Tạo các cặp sản phẩm như RP, RO, RM, PO, PM, OM. Bạn sẽ nhận được bảng tần số đã cho.

Bước 3

Thực hiện cùng ngưỡng hỗ trợ 50 phần trăm và xem xét các sản phẩm cao hơn 50 phần trăm. Trong trường hợp của chúng tôi, nó nhiều hơn 3

Do đó, chúng tôi nhận được RP, RO, PO và PM

Bước 4

Bây giờ, hãy tìm bộ ba sản phẩm mà khách hàng mua cùng nhau. Chúng tôi nhận được sự kết hợp đã cho.

RP và RO cho RPO

PO và PM cung cấp POM

Bước 5

Tính tần số của hai tập phổ, và bạn sẽ nhận được bảng tần số đã cho.

Nếu bạn thực hiện giả định ngưỡng, bạn có thể tìm ra rằng bộ ba sản phẩm của khách hàng là RPO.

Chúng tôi đã xem xét một ví dụ dễ dàng để thảo luận về thuật toán apriori trong khai thác dữ liệu. Trong thực tế, bạn tìm thấy hàng ngàn sự kết hợp như vậy.

Xem thêm Classification các hệ thống data mining

Các cải tiến và ứng dụng

Trong nỗ lực giải quyết những hạn chế của thuật toán Apriori, nhất là về mặt hiệu suất khi xử lý dữ liệu lớn, các nhà nghiên cứu đã phát triển một số cải tiến đáng kể. Một trong những cải tiến nổi bật là thuật toán FP-growth (Frequent Pattern Growth), được thiết kế để giảm thiểu đáng kể thời gian xử lý và không gian bộ nhớ cần thiết cho việc tìm kiếm các tập hợp item phổ biến. Khác biệt cơ bản giữa FP-growth và Apriori nằm ở việc FP-growth sử dụng một cấu trúc dữ liệu gọi là “FP-tree” để lưu trữ cơ sở dữ liệu theo một cách hiệu quả mà không cần tạo ra các tập hợp con ứng viên. Điều này giúp giảm đáng kể số lần quét cơ sở dữ liệu và loại bỏ nhu cầu phải so sánh và loại bỏ các tập hợp không đạt ngưỡng độ hỗ trợ, từ đó tăng tốc độ xử lý.

Ứng Dụng Thực Tế của Thuật toán Apriori

Thuật toán Apriori đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ bán lẻ, ngân hàng, y tế, đến viễn thông và nhiều ngành nghề khác, mang lại giá trị thiết thực từ dữ liệu lớn.

 • Bán Lẻ: Trong ngành bán lẻ, Apriori được sử dụng để phân tích mẫu mua sắm của khách hàng, giúp xác định các sản phẩm thường được mua chung. Thông tin này hỗ trợ việc quản lý kho hàng, sắp xếp sản phẩm trong cửa hàng, và thiết kế các chương trình khuyến mãi hoặc gợi ý sản phẩm, nhằm tối ưu hóa doanh số bán hàng.
 • Ngân Hàng và Tài Chính: Apriori giúp phát hiện các giao dịch bất thường hoặc gian lận bằng cách tìm ra các mẫu giao dịch không thường xuyên. Phân tích các mẫu này có thể giúp cảnh báo sớm về các hành vi gian lận, từ đó bảo vệ cả ngân hàng và khách hàng của họ.
 • Y Tế: Trong lĩnh vực y tế, thuật toán có thể được sử dụng để phát hiện các mẫu bệnh lý dựa trên dữ liệu lịch sử bệnh án của bệnh nhân. Phát hiện ra các mối liên hệ giữa các loại bệnh, triệu chứng, và điều trị có thể giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe.
 • Viễn Thông: Phân tích dữ liệu từ các cuộc gọi và sử dụng dịch vụ có thể giúp các công ty viễn thông phát hiện các xu hướng sử dụng dịch vụ, từ đó phát triển các gói cước và dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Tóm lại, dù có những hạn chế về mặt hiệu suất khi xử lý dữ liệu quy mô lớn, nhưng nhờ vào sự phát triển của các phiên bản cải tiến như FP-growth và các ứng dụng thực tiễn linh hoạt, thuật toán Apriori vẫn giữ vững vị thế quan trọng trong lĩnh vực khai phá dữ liệu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now