Rate this post

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách thiết lập Mailgun. Chúng tôi sẽ sử dụng Laravel để làm điều này. Khi chúng tôi phát triển bất kỳ ứng dụng nào, đôi khi chúng tôi yêu cầu gửi email cho người dùng. Chúng ta nên biết rằng nếu không có chức năng mail, 90% ứng dụng không thể hoạt động. Vì vậy, điều quan trọng là chúng tôi phải hiểu sự tích hợp của chức năng này với ứng dụng di động hoặc web. Ứng dụng này sẽ thấy tích hợp gửi email, thiết lập Mailgun cho Laravel, tạo khóa API Mailgun và nhiều thứ khác.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Laravel Mailgun

Laravel Mailgun là một gói mở rộng trong Laravel Framework cho phép bạn dễ dàng gửi email thông qua dịch vụ Mailgun. Mailgun là một dịch vụ email mạnh mẽ và đáng tin cậy, được thiết kế đặc biệt để gửi email hàng loạt và email có hiệu suất cao.

Laravel Mailgun cung cấp một cách tiện lợi để cấu hình và gửi email trong ứng dụng Laravel của bạn. Bạn có thể sử dụng các tính năng mạnh mẽ của Mailgun như gửi email hàng loạt, theo dõi và phân tích email, xử lý bounces và unsubscribes.

Với Laravel Mailgun, bạn có thể quản lý và gửi email từ ứng dụng của mình một cách dễ dàng và hiệu quả. Việc sử dụng Mailgun cùng Laravel giúp đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy cao cho việc gửi email của bạn.

Dưới đây là một số tính năng chính của Laravel Mailgun:

 1. Dễ dàng cấu hình: Laravel Mailgun cho phép bạn dễ dàng cấu hình thông tin liên quan đến Mailgun trong file cấu hình của ứng dụng Laravel.
 2. Gửi email hàng loạt: Bạn có thể gửi email hàng loạt một cách dễ dàng và hiệu quả với Laravel Mailgun. Điều này rất hữu ích khi bạn cần gửi email cho nhiều người cùng một lúc, ví dụ như thông báo hoặc tin tức hàng ngày.
 3. Xử lý bounces và unsubscribes: Laravel Mailgun cung cấp các phương thức tiện lợi để xử lý các lỗi bounce (email không gửi được) và unsubscribe (hủy đăng ký) từ Mailgun. Điều này giúp bạn quản lý danh sách email một cách tự động và chính xác.
 4. Theo dõi và phân tích email: Với Mailgun, bạn có thể theo dõi và phân tích hiệu suất của email đã gửi. Bạn có thể biết được số lượng email được gửi thành công, số lượng email đã được mở và những liên kết được nhấp vào trong email.

Laravel Mailgun là một công cụ mạnh mẽ để quản lý và gửi email trong ứng dụng Laravel của bạn. Nó cung cấp tính năng linh hoạt và dễ sử dụng, giúp bạn tập trung vào việc phát triển ứng dụng của mình mà không phải lo lắng về việc gửi email.

Mailgun là một loại dịch vụ gửi email, cung cấp một API dễ dàng cho các nhà phát triển. Sử dụng API này, chúng tôi có thể dễ dàng gửi các email giao dịch từ trang web của họ. Phần lõi của Laravel đã chứa dịch vụ Mailgun.

Để gửi email từ trang web, API nổi tiếng là Mailgun sẽ được sử dụng. Sử dụng Mailgun, chúng tôi có thể rất dễ dàng và nhanh chóng gửi một email, đồng thời chúng tôi cũng có thể theo dõi thư đó. API Mailgun có một tính năng rất quan trọng đó là theo dõi email.

Sử dụng API này, chúng tôi có thể xem số lần nhấp vào thư của mình và số người mở thư của chúng tôi. Cũng giống như một khẩu súng, một khẩu súng đưa thư sẽ gửi thư. Mailgun có một tính năng rất hay đó là nó có thể tự do gửi 10.000 email mỗi tháng. Mailgun được sử dụng để gửi email bằng cách sử dụng API của chúng hoặc sử dụng máy chủ SMTP. Trong ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng API Mailgun để gửi email. So với SMTP cấu hình, API này nhanh hơn, mở rộng quy mô tốt hơn và thiết lập của nó mất ít công việc hơn.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Cách thiết lập Mailgun trong Laravel

Để thiết lập Mailgun trong Laravel, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Cài đặt gói Mailgun Sử dụng Composer, chạy lệnh sau để cài đặt gói Mailgun trong Laravel:

composer require guzzlehttp/guzzle mailgun/mailgun-php

Bước 2: Cấu hình thông tin Mailgun Mở file .env trong thư mục gốc của ứng dụng Laravel và cấu hình các thông tin liên quan đến Mailgun như sau:

MAIL_MAILER=mailgun
MAIL_HOST=smtp.mailgun.org
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=null
MAIL_PASSWORD=null
MAIL_ENCRYPTION=null
MAIL_FROM_ADDRESS=your-email@example.com
MAIL_FROM_NAME="${APP_NAME}"
MAILGUN_DOMAIN=your-mailgun-domain
MAILGUN_SECRET=your-mailgun-api-key

Bạn cần thay đổi các giá trị your-email@example.com, your-mailgun-domainyour-mailgun-api-key thành thông tin tài khoản Mailgun của bạn.

Bước 3: Thiết lập cấu hình trong file config/mail.php Mở file config/mail.php và tìm đoạn mã sau:

'mailers' => [
  // ...
],

Thêm cấu hình Mailgun vào danh sách mailers như sau:

'mailers' => [
  // ...
  
  'mailgun' => [
    'transport' => 'mailgun',
  ],
],

Bước 4: Xác định cách gửi email trong ứng dụng Laravel Mở file config/mail.php và tìm đoạn mã sau:

'default' => env('MAIL_MAILER', 'smtp'),

Thay đổi giá trị smtp thành mailgun để sử dụng Mailgun làm giao thức gửi email mặc định.

Sau khi hoàn tất các bước trên, bạn đã thiết lập Mailgun trong Laravel thành công. Bây giờ bạn có thể sử dụng các chức năng gửi email của Laravel và chúng sẽ được gửi thông qua Mailgun.

Xem thêm Lịch sử của Laravel

Tùy chỉnh và sử dụng Mailgun trong Laravel

Để tùy chỉnh và sử dụng Mailgun trong Laravel, bạn có thể thực hiện các bước sau:

 1. Tạo một mẫu email trong Mailgun:
  • Đăng nhập vào tài khoản Mailgun của bạn và truy cập vào trang quản lý mẫu (Template) của Mailgun.
  • Tạo một mẫu email mới bằng cách đặt tên và thiết kế nội dung email theo ý muốn của bạn. Bạn có thể sử dụng các biến thay thế để tùy chỉnh nội dung email.
 2. Tạo một Class mở rộng từ Laravel Mailable Class:
  • Trong ứng dụng Laravel của bạn, tạo một Class mới mở rộng từ Illuminate\Mail\Mailable.
  • Trong Class này, sử dụng phương thức view() để thiết lập giao diện mẫu email trong Laravel.
  • Sử dụng phương thức with() để truyền các dữ liệu cần thiết cho mẫu email.
 3. Gửi email sử dụng Mailgun:
  • Trong Class Mailable, sử dụng phương thức mail() để gửi email.
  • Truyền địa chỉ email người nhận và các thông tin khác như chủ đề và dữ liệu cần thiết vào phương thức mail().
  • Bạn cũng có thể tùy chọn sử dụng mẫu email đã tạo trong Mailgun bằng cách sử dụng phương thức template() và truyền tên mẫu email vào.
 4. Tùy chỉnh cài đặt Mailgun:
  • Bạn có thể tùy chỉnh các cài đặt Mailgun bằng cách sử dụng các phương thức như bcc(), cc(), replyTo(), attach(),…
  • Để thực hiện các tùy chỉnh này, bạn có thể gọi các phương thức tương ứng trong Class Mailable trước khi gửi email.

Sau khi tùy chỉnh và sử dụng Mailgun trong Laravel, bạn có thể gửi email dễ dàng với các mẫu đã thiết kế sẵn và sử dụng các tính năng khác của Mailgun như gửi email hàng loạt, theo dõi email, quản lý danh sách người nhận, v.v.

Xem thêm Email marketing là gì ?

Gỡ bỏ thiết lập Mailgun trong Laravel

Để gỡ bỏ thiết lập Mailgun trong Laravel, bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Xóa cấu hình Mailgun trong tệp .env:
  • Mở tệp .env trong thư mục gốc của ứng dụng Laravel.
  • Tìm các cài đặt liên quan đến Mailgun như MAIL_MAILER, MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME, MAIL_PASSWORD, MAIL_ENCRYPTION, và MAIL_FROM_ADDRESS.
  • Xóa các dòng cài đặt liên quan đến Mailgun hoặc đặt giá trị của chúng về các cài đặt mặc định của ứng dụng.
 2. Xóa file Mailgun Driver trong Laravel:
  • Trong thư mục config của ứng dụng Laravel, tìm và xóa file mailgun.php hoặc bất kỳ tệp tin cấu hình nào liên quan đến Mailgun.
 3. Kiểm tra và xóa bất kỳ mã code sử dụng Mailgun trong ứng dụng của bạn.
  • Tìm kiếm trong mã nguồn của ứng dụng và xóa bất kỳ lớp hoặc phương thức nào sử dụng Mailgun.

Sau khi hoàn thành các bước trên, thiết lập Mailgun trong Laravel sẽ được gỡ bỏ và ứng dụng sẽ không sử dụng nó nữa. Đảm bảo kiểm tra kỹ lại ứng dụng của bạn để đảm bảo rằng không có lỗi xảy ra sau khi gỡ bỏ Mailgun.

Ví dụ về sử dụng Mailgun Laravel

Trong ứng dụng Laravel của chúng tôi, chúng tôi sẽ thấy cài đặt của Mailgun. Ở đây chúng tôi sẽ sử dụng API Mailgun để gửi thư đơn giản. Nếu chúng tôi gửi email của mình bằng cách sử dụng Mailgun, chúng tôi sẽ nhận được thư nhanh chóng và tiết kiệm thời gian tải của chúng tôi. Đối với điều này, chúng tôi sẽ thêm cấu hình cho nó. Đối với điều này, chúng tôi sẽ thêm cấu hình tài khoản Gmail của tôi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng một tệp có tên .env, và sau đó chúng ta sẽ thêm đoạn mã sau vào nó như thế này:

.env

Sau đó, chúng tôi sẽ thêm bí mật cấu hình api mailgun và miền. Nếu chúng tôi chưa đăng ký vào tài khoản mailgun của mình, chúng tôi sẽ sử dụng mailgun.com SignUp để tạo một tài khoản mới. Khi đăng ký thành công, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản mailgun của mình. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào nút Tên miền, và sau đó, chúng ta sẽ nhấp vào một nút có tên Thêm tên miền mới. Sau khi nhấp vào nút này, chúng ta sẽ thấy màn hình như sau:

Khi chúng ta thêm hoàn chỉnh Tên miền trên, chúng ta sẽ thấy màn hình sau. Bây giờ chúng tôi sẽ sao chép Khóa API và tên miền, được mô tả như sau:

Sau đó, chúng tôi sẽ mở services.php và sau đó chúng tôi sẽ thêm cấu hình Mailgun vào nó như sau:

config / services.php

Bây giờ chúng ta phải kiểm tra nó bằng cách gửi thư. Vì vậy, trước tiên chúng tôi sẽ gửi một email bằng cách tạo lộ trình thử nghiệm như sau:

app / Http / route.php

Sau đó, chúng ta sẽ sử dụng một tệp có tên HomeController.php và thêm chức năng mail vào nó như sau:

app / Http / Controllers / HomeController.php

Cuối cùng, chúng tôi sẽ gửi email bằng cách tạo tệp mẫu email. Bây giờ, chúng ta sẽ sử dụng thư mục email của mình và tạo một tệp mẫu email có tên mailEvent.blade.php như sau:

resource / views / email / mailEvent.blade.php

Chúng tôi thực hiện kiểm tra mailgun.

Mẫu email trong Laravel sẽ giống như sau:

Xem thêm Email là gì ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now