Rate this post

Thị trường cổ phiếu (Stock market) là một thị trường tài chính dùng để giao dịch các cổ phiếu và các chứng khoán khác. Nó cho phép các công ty tìm kiếm vốn đầu tư từ cổ đông hoặc các nhà đầu tư riêng để mở rộng hoạt động của họ. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của các công ty để lấy lợi nhuận từ tăng trưởng giá cổ phiếu hoặc từ các khoản lãi của công ty.

Các sàn giao dịch cổ phiếu hàng đầu toàn cầu bao gồm:

 1. Sàn giao dịch New York Stock Exchange (NYSE) tại Mỹ.
 2. Sàn giao dịch NASDAQ tại Mỹ.
 3. Sàn giao dịch Tokyo Stock Exchange (TSE) tại Nhật Bản.
 4. Sàn giao dịch London Stock Exchange (LSE) tại Anh.
 5. Sàn giao dịch Hong Kong Stock Exchange (HKEX) tại Hồng Kông.

Lưu ý: Danh sách trên chỉ là một số sàn giao dịch cổ phiếu hàng đầu và không có thứ tự ưu tiên.

Các bài viết liên quan:

Thị trường cổ phiếu (Stock market) hoạt động thế nào

Thị trường cổ phiếu hoạt động như sau:

 1. Các công ty đăng ký cổ phiếu của họ trên sàn giao dịch cổ phiếu, cho phép các nhà đầu tư mua và bán cổ phiếu của công ty.
 2. Các nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu từ các nhà môi giới hoặc qua các sàn giao dịch trực tuyến.
 3. Giá cổ phiếu được tính toán dựa trên nhu cầu và cung cấp từ các nhà đầu tư.
 4. Khi có nhu cầu mua cổ phiếu cao, giá cổ phiếu tăng, và ngược lại, khi có nhu cầu bán cổ phiếu cao, giá cổ phiếu giảm.
 5. Các công ty có thể dùng tiền từ bán cổ phiếu để mở rộng hoạt động của họ, trong khi các nhà đầu tư có thể lấy lợi nhuận từ tăng trưởng giá cổ phiếu hoặc từ các khoản lãi của công ty.

Lưu ý: Giá cổ phiếu có thể giảm hoặc tăng một cách nhanh chóng và không dự báo được, vì vậy việc đầu tư trong cổ phiếu có thể tạo ra rủi ro và cần được xem xét kỹ lưỡng.

Phân loại Stock market

Thị trường cổ phiếu có thể được phân loại theo nhiều cách, bao gồm:

 • Theo quốc gia: Mỗi quốc gia có một thị trường cổ phiếu riêng biệt. Ví dụ: Thị trường cổ phiếu New York (NYSE) hoặc Thị trường chứng khoán Hồng Kông (HKEX).
 • Theo tổng hợp: Một số thị trường cổ phiếu lớn hơn có thể bao gồm nhiều loại hình tài sản khác nhau, bao gồm cổ phiếu, hợp đồng quỹ đầu tư, tài sản gắn liền và các loại hình tài sản khác.
 • Theo kiểu giao dịch: Một số thị trường cổ phiếu chủ yếu giao dịch với cổ phiếu còn một số thị trường khác giao dịch với hợp đồng quỹ đầu tư và tài sản gắn liền.

Ai là người tham gia vào Stock market

Các nhà đầu tư, công ty, tổ chức tài chính, cá nhân, chủ sở hữu cổ phiếu, nhà đầu tư nước ngoài và các nhà môi giới chứng khoán có thể tham gia vào thị trường cổ phiếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now