Rate this post

Chương này mô tả một trong những lớp con View thường được sử dụng nhất trong các ứng dụng: TextView, hiển thị nội dung dạng văn bản trên màn hình. TextView có thể được sử dụng để hiển thị thông báo, phản hồi từ cơ sở dữ liệu hoặc thậm chí toàn bộ các bài báo kiểu tạp chí mà người dùng có thể scroll. Chương này cũng chỉ ra cách bạn có thể tạo chế độ scrolling view của văn bản và các phần tử khác.

Các bài viết liên quan:

TextView

Lớp con View mà bạn có thể sử dụng thường xuyên là lớp TextView, lớp này hiển thị văn bản trên màn hình. Bạn có thể sử dụng TextView cho Chế độ xem ở bất kỳ kích thước nào, từ một ký tự hoặc từ đơn lẻ đến toàn màn hình văn bản. Bạn có thể thêm id tài nguyên vào TextView trong layout và kiểm soát cách văn bản xuất hiện bằng cách sử dụng các thuộc tính trong tệp layout.

Bạn có thể tham chiếu đến TextView trong mã Java của mình bằng cách sử dụng id tài nguyên của nó để cập nhật văn bản hoặc các thuộc tính của nó từ mã của bạn. Nếu bạn muốn cho phép người dùng chỉnh sửa văn bản, hãy sử dụng EditText, một lớp con của TextView cho phép nhập và chỉnh sửa văn bản. Bạn tìm hiểu tất cả về EditText trong một bài học khác.

Thuộc tính TextView

Bạn có thể sử dụng các thuộc tính XML cho TextView để kiểm soát:

Nơi TextView được đặt trong một layout (giống như bất kỳ chế độ xem nào khác)

Cách TextView xuất hiện, chẳng hạn như với màu nền.

Văn bản trông như thế nào trong TextView, chẳng hạn như văn bản ban đầu và kiểu dáng, kích thước và màu sắc của nó.

Ví dụ: để đặt chiều rộng, chiều cao và giá trị văn bản ban đầu của chế độ xem:

<TextView

   android:layout_width=”wrap_content”

   android:layout_height=”wrap_content”

   android:text=”Hello World!”

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now