Rate this post

Các bài viết liên quan:

text-align trong CSS dùng để căn chỉnh văn bản trong một thành phần HTML. Nó có thể có các giá trị sau:

 • left (mặc định) – căn chỉnh văn bản về bên trái
 • right – căn chỉnh văn bản về bên phải
 • center – căn chỉnh văn bản giữa
 • justify – căn chỉnh văn bản đều trên tất cả các dòng

Ví dụ:

p {
 text-align: left; /* aligns text to the left */
}
h1 {
 text-align: center; /* aligns text to the center */
}

Bạn có thể sử dụng text-align trên các thành phần HTML như p, h1, div hoặc bất kỳ thành phần nào có chứa văn bản. Nó chỉ áp dụng cho văn bản trong thành phần đó, không có tác động tới các thành phần con của nó.

khi nào nên sử dụng text-align trong css

Bạn sử dụng thuộc tính text-align trong CSS khi muốn căn chỉnh văn bản trong một thành phần HTML. Điều này có thể hữu ích khi bạn muốn tạo ra một giao diện văn bản được sắp xếp theo một cách cụ thể hoặc khi bạn muốn tạo ra một khoảng cách giữa văn bản và các thành phần khác trong trang web. Ví dụ, nếu bạn muốn văn bản trong một đoạn trích được căn giữa, bạn có thể sử dụng text-align: center;. Nếu bạn muốn văn bản trong một đoạn trích được căn chỉnh về bên phải, bạn có thể sử dụng text-align: right;.

text-align chủ yếu dùng cho việc căn chỉnh các đoạn văn bản trong một thành phần, và không dùng cho các thành phần như hình ảnh, biểu tượng, bảng,.. Nếu bạn muốn căn chỉnh một thành phần khác, bạn có thể sử dụng thuộc tính justify-content để căn chỉnh một container chứa thành phần đó.

Một số ví dụ text-align trong css

 • Ví dụ 1:
p {
  text-align: left; /* aligns text to the left */
}

Trong ví dụ này, văn bản trong thành phần p sẽ được căn chỉnh về bên trái.

 • Ví dụ 2:
h1 {
  text-align: center; /* aligns text to the center */
}

Trong ví dụ này, văn bản trong thành phần h1 sẽ được căn chỉnh giữa.

 • Ví dụ 3:
.article {
  text-align: justify; /* aligns text evenly along the line, with the first line aligning to the start and the last line aligning to the end */
}

Trong ví dụ này, văn bản trong thành phần có class article sẽ được căn chỉnh đều trên tất cả các dòng.

 • Ví dụ 4:
.text-right {
  text-text-align: right; /* aligns text to the right */ 
}

Trong ví dụ này, văn bản trong thành phần có class `text-right` sẽ được căn chỉnh về bên phải. Cần lưu ý là các ví dụ trên chỉ là một số trong nhiều cách sử dụng `text-align`, bạn có thể sử dụng `text-align` với các giá trị khác nhau tùy thuộc vào nhu cầu của bạn. Nếu bạn muốn căn chỉnh nhiều thành phần cùng một lúc, bạn có thể sử dụng một class chung cho chúng và sử dụng thuộc tính `text-align` trên class đó.

Một số câu hỏi phổ biến về text-align trong css

 1. text-align là gì trong CSS?

text-align là một thuộc tính của CSS được sử dụng để căn lề nội dung văn bản trong phần tử HTML. Thuộc tính này cho phép bạn xác định vị trí của văn bản bên trong phần tử, bao gồm canh giữa, canh trái, canh phải và canh đều.

 1. Các giá trị có thể được sử dụng với thuộc tính text-align?

Các giá trị sau có thể được sử dụng với thuộc tính text-align:

 • left: căn lề nội dung văn bản về phía trái.
 • right: căn lề nội dung văn bản về phía phải.
 • center: căn lề nội dung văn bản vào giữa phần tử.
 • justify: làm cho kích thước từng dòng của văn bản giống nhau, với khoảng cách giữa các từ được thay đổi để điền đầy toàn bộ chiều rộng của phần tử.
 • initial: thiết lập giá trị ban đầu của thuộc tính.
 • inherit: kế thừa giá trị của thuộc tính từ phần tử cha.
 1. text-align có áp dụng cho tất cả các phần tử trong HTML không?

Không phải tất cả các phần tử trong HTML đều áp dụng được thuộc tính text-align. Các phần tử như hình ảnh và video không chứa văn bản để căn lề. Tuy nhiên, phần tử có thể áp dụng text-align là các phần tử block-level, chẳng hạn như div, p, h1, h2, ul, ol,…

 1. text-align có ảnh hưởng đến vị trí của phần tử cha không?

Thuộc tính text-align chỉ ảnh hưởng đến vị trí của nội dung bên trong phần tử, không ảnh hưởng đến vị trí của phần tử cha. Tuy nhiên, nếu phần tử con không đủ chiều rộng để chứa nội dung, nó có thể bị tràn ra khỏi phần tử cha và gây ảnh hưởng đến vị trí của phần tử cha.

 1. text-align có ảnh hưởng đến chiều cao của phần tử không?

Không, thuộc tính text-align không ảnh hưởng đến chiều cao của phần tử. Nó chỉ ảnh hưởng đến vị trí và khoảng cách giữa các dòng văn bản bên trong.

 1. text-align có ảnh hưởng đến kích thước của phần tử không?

Thuộc tính text-align không ảnh hưởng đến kích thước của phần tử. Nó chỉ ảnh hưởng đến cách căn lề nội dung bên trong phần tử.

 1. Làm thế nào để áp dụng text-align cho một phần tử?

Bạn có thể áp dụng text-align cho một phần tử bằng cách sử dụng thuộc tính text-align trong tệp CSS của bạn. Ví dụ:

p {
 text-align: center;
}

Trong ví dụ trên, tất cả các phần tử <p> sẽ được căn giữa bên trong phần tử cha của nó.

 1. Có thể áp dụng text-align cho một phần tử con riêng lẻ trong một phần tử cha không?

Có, bạn có thể áp dụng text-align cho một phần tử con riêng lẻ trong một phần tử cha bằng cách đặt thuộc tính text-align trong tệp CSS của bạn cho phần tử con đó. Ví dụ:

<div class="container">
 <p>Đây là văn bản đầu tiên</p>
 <p class="centered-text">Đây là văn bản thứ hai</p>
 <p>Đây là văn bản thứ ba</p>
</div>

.centered-text {
 text-align: center;
}

Trong ví dụ trên, chỉ phần tử <p> có class centered-text sẽ được căn giữa bên trong phần tử cha của nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now