Rate this post

Test Scenario là một tài liệu chi tiết về các trường hợp thử nghiệm bao gồm các chức năng từ đầu đến cuối của một ứng dụng phần mềm trong các câu lệnh lót. Câu lệnh lót được coi như một kịch bản. Test Scenario là một phân loại cấp cao của các yêu cầu có thể kiểm tra. Các yêu cầu này được nhóm lại trên cơ sở chức năng của một mô-đun và thu được từ các ca sử dụng.

Các bài viết liên quan:

Trong Test Scenario, có một quy trình kiểm thử chi tiết do nhiều trường hợp kiểm thử liên kết. Trước khi thực hiện Test Scenario, người kiểm thử phải xem xét các trường hợp kiểm thử cho mỗi kịch bản.

Trong Test Scenario, người kiểm thử cần đặt mình vào vị trí của người dùng vì họ kiểm tra ứng dụng phần mềm dưới góc nhìn của người dùng. Chuẩn bị kịch bản là phần quan trọng nhất và cần tìm lời khuyên hoặc sự giúp đỡ từ khách hàng, các bên liên quan hoặc nhà phát triển để chuẩn bị kịch bản.

Ghi chú:

Các Test Scenario không bao giờ có thể được sử dụng cho quá trình thực thi văn bản vì nó không bao gồm các bước điều hướng và đầu vào.

Đây là các tài liệu cấp cao nói về tất cả sự kết hợp có thể có hoặc nhiều cách hoặc kết hợp sử dụng ứng dụng và mục đích chính của các tình huống thử nghiệm là hiểu được quy trình tổng thể của ứng dụng.

Cách viết các tình huống thử nghiệm

Với tư cách là người thử nghiệm, hãy làm theo các bước sau để tạo Test Scenario-

 • Đọc tài liệu yêu cầu như BRS (Đặc tả yêu cầu nghiệp vụ), SRS (Đặc tả yêu cầu hệ thống) và FRS (Đặc tả yêu cầu chức năng) của phần mềm đang được thử nghiệm.
 • Xác định các mặt khác nhau của kỹ thuật cho tất cả yêu cầu.
 • Tìm tất cả phương thức có thể để sử dụng phần mềm.
 • Xác tất cả các trường hợp có thể gây ra crash phần mềm và xác định các hacker.
 • Phân tích thành các lịch trình, xây dựng test case khác nhau để kiểm thử các chức năng của phần mềm.
 • Xây dựng ma trận nhằm xác định nguồn gốc để kiểm Test Scenario có tương ứng với chức năng hay không.
 • Người giám sát duyệt qua các Scenario. Sau đó, nó được đánh giá bởi người tham gia phần mềm.

Xem thêm Test case là gi? test case trong kiểm thử phần mềm

Các tính năng của Test Scenario

 • Test Scenario là một list hướng dẫn đệm giúp người testing về trình tự thử nghiệm.
 • Test Scenario giúp giảm độ phức tạp testing và lặp lại của sản phẩm.
 • Test Scenario có nghĩa là nói và suy nghĩ về các bài kiểm tra một cách chi tiết nhưng hãy viết chúng trong các câu lệnh lót.
 • Nó là một chuỗi hoạt động.
 • Test Scenario trở nên quan trọng hơn khi người kiểm thử không có đủ thời gian để viết các trường hợp kiểm thử và các thành viên trong nhóm đồng ý với một kịch bản chi tiết.
 • Test Scenario là một hoạt động tiết kiệm thời gian.
 • Nó cung cấp khả năng bảo trì dễ dàng vì việc bổ sung và sửa đổi các Test Scenario rất dễ dàng và độc lập.

Ghi chú:

Một số quy tắc phải được tuân thủ khi chúng tôi viết Test Scenario:

 • Luôn liệt kê các tính năng và mô-đun được người dùng sử dụng phổ biến nhất.
 • Chúng tôi luôn bắt đầu các tình huống bằng cách chọn từng mô-đun để tuân theo một trình tự thích hợp cũng như chúng tôi không bỏ sót bất kỳ cấp độ mô-đun nào.
 • Nói chung, các kịch bản là cấp mô-đun.
 • Xóa các kịch bản luôn phải là tùy chọn cuối cùng, và chúng tôi sẽ lãng phí rất nhiều thời gian trong việc tạo lại dữ liệu một lần nữa.
 • Nó nên được viết bằng một ngôn ngữ đơn giản.
 • Mọi kịch bản nên được viết trong một dòng hoặc tối đa là hai dòng và không được viết trong các đoạn văn.
 • Mọi tình huống nên bao gồm Dos và kiểm tra.

Xem thêm Quy trình Test case review trong kiểm thử phần mềm

Ví dụ về các tình huống Thử nghiệm

Ở đây, chúng tôi đang sử dụng ứng dụng Gmail và viết Test Scenario cho các mô-đun khác nhau thường được sử dụng nhất như Đăng nhập, Soạn thư, Hộp thư đến và Thùng rác

Các tình huống thử nghiệm trên mô-đun Đăng nhập

 • Nhập chi tiết đăng nhập hợp lệ (Tên người dùng, mật khẩu) và kiểm tra xem trang chủ có được hiển thị hay không.
 • Nhập Tên người dùng và mật khẩu không hợp lệ và kiểm tra trang chủ.
 • Để trống Tên người dùng và mật khẩu và kiểm tra thông báo lỗi được hiển thị.
 • Nhập Đăng nhập hợp lệ và nhấp vào hủy và kiểm tra các trường đã đặt lại.
 • Nhập Đăng nhập không hợp lệ, nhiều hơn ba lần, và kiểm tra xem tài khoản đó có bị khóa không.
 • Nhập Đăng nhập hợp lệ và kiểm tra xem Tên người dùng có hiển thị trên màn hình chính hay không.

Các tình huống thử nghiệm trên mô-đun Soạn thư

 • Kiểm tra xem tất cả người dùng có thể nhập id email vào To, Cc và Bcc hay không.
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng toàn bộ người dùng có thể nhập các id email khác nhau vào To, Cc và Bcc.
 • Soạn thư, gửi và kiểm tra thư xác nhận.
 • Soạn thư, gửi và kiểm tra mục đã gửi của người gửi và hộp thư đến.
 • Soạn thư, gửi và kiểm tra id email không hợp lệ và hợp lệ (định dạng hợp lệ), kiểm tra thư trong hộp thư đến của người gửi.
 • Soạn chính, loại bỏ, sau đó kiểm tra thông báo cấu hình và bản nháp đăng ký.
 • Soạn thư nhấp vào lưu dưới dạng bản nháp và kiểm tra thư xác nhận
 • Soạn thư nhấp vào đóng và kiểm tra cấu hình lưu dưới dạng bản nháp.

Các tình huống thử nghiệm trên mô-đun Hộp thư đến

 • Nhấp vào hộp thư đến và xác minh rằng tất cả thư đã nhận được hiển thị và danh sách cao
 • đã trong hộp thư đến.
 • Kiểm tra xem thư nhận được mới nhất đã được hiển thị đúng với id email của người gửi chưa.
 • Chọn thư, trả lời và gửi chuyển tiếp; kiểm tra mục đã gửi của người gửi và hộp thư đến của người nhận.
 • Kiểm tra xem có tệp đính kèm nào trong thư được tải xuống hay không.
 • Kiểm tra xem tệp đính kèm có được quét đúng cách để tìm vi-rút hay không trước khi tải xuống.
 • Chọn thư, trả lời và chuyển tiếp lưu dưới dạng thư nháp, đồng thời kiểm tra thư xác nhận và kiểm tra trong phần Thư nháp.
 • Kiểm tra tất cả các email được đánh dấu là đã đọc không được đánh dấu.
 • Kiểm tra tất cả người nhận thư trong Cc có hiển thị cho tất cả người dùng hay không.
 • Kiểm tra tất cả người nhận email trong Bcc không hiển thị cho người dùng.
 • Chọn thư, xóa nó, sau đó kiểm tra trong phần Thùng rác.

Test Scenario trên mô-đun Thùng rác

 • Mở thùng rác, kiểm tra tất cả các thư đã xóa hiện có.
 • Khôi phục thư từ Thùng rác; đăng ký mô-đun tương ứng.
 • Chọn thư từ thùng rác, xóa nó và kiểm tra thư sẽ bị xóa vĩnh viễn.

Xem thêm Cách tạo test case thủ công sử dụng Selenium IDE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now