Rate this post

Test environment là nơi các nhóm thử nghiệm phân tích chất lượng của ứng dụng / chương trình bao gồm các tập hợp phần cứng và phần mềm, giúp chúng ta thực thi các testing case. Điều này cũng cho phép các lập trình viên máy tính xác định và sửa bất kỳ lỗi nào có thể ảnh hưởng đến hoạt động trơn tru của ứng dụng hoặc làm giảm trải nghiệm người dùng

Khi chúng tôi nhận được yêu cầu từ khách hàng, nhà phát triển bắt đầu phát triển mã.

Các bài viết liên quan:

Khi giai đoạn code hoàn thành, ứng dụng sẽ được cài đặt trong máy chủ thử nghiệm. Và ứng dụng đó có thể được truy cập với sự trợ giúp của URL và URL có thể giống như sau:

HTTP://COMPUTER NAME/PROJECT/COMPANY NAME

Giả sử chúng ta có Máy chủ ICICE, đã được cấu hình với phần mềm, phần cứng, cơ sở dữ liệu và ứng dụng.

  • Test environment có cấu hình phần mềm (hệ điều hành), cấu hình phần cứng (RAM, Đĩa cứng và Bộ xử lý) và bảng điều khiển thử nghiệm, giúp chúng tôi thực hiện các trường hợp thử nghiệm.
  • Cài đặt môi trường là một phần quan trọng của quá trình thử nghiệm bởi vì nếu nó không được đặt chính xác, nhóm thử nghiệm không thể bắt đầu quá trình thử nghiệm và ứng dụng có thể bị sập.
  • Và URL sản xuất có thể là tên của một máy chủ như ICICE.com và môi trường.
  • Cơ sở dữ liệu được bảo mật; đó là lý do tại sao chúng ta có thể sử dụng nó để tạo, sửa đổi và xóa dữ liệu.
  • Máy chủ này có thể được sử dụng bởi n-số người dùng cuối (người dùng thực).

Software server

Ở đây, chúng tôi có bốn loại máy chủ như sau:

  • Production server
  • Development server
  • QA Main server
  • Staging server

Production server

Máy chủ, bao gồm phần mềm, phần cứng và môi trường phát triển ứng dụng, được gọi là máy chủ sản xuất. Nó là một máy chủ cốt lõi trong đó người dùng truy cập vào bất kỳ ứng dụng web hoặc trang web nào.

Cấu hình máy chủ sản xuất tương tự như máy chủ dàn và ứng dụng phải được gỡ lỗi và kiểm tra trên máy chủ dàn trước khi được đưa vào máy chủ sản xuất.

Các tính năng của máy chủ sản xuất

  • Người dùng cuối hoặc người dùng thực sử dụng máy chủ này.
  • Bảo mật được cấp cho máy chủ sản xuất vì nó chứa dữ liệu người dùng thực.
  • Hệ thống được cấu hình cao vì nó được sử dụng bởi n-số người dùng.
  • URL sản xuất truy cập máy chủ sản xuất.
  • Sau khi ứng dụng được phát triển / thử nghiệm / ổn định, sau đó nó sẽ được triển khai vào môi trường sản xuất.

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Logout Functionality

Development server

Nói chung, nó được các nhà phát triển truy cập để viết các dòng mã mới cũng như sửa lỗi. Máy chủ nhà phát triển cung cấp một môi trường thời gian chạy, nơi chương trình được phát triển và gỡ lỗi.

QA Main server

Các kỹ sư thử nghiệm truy cập nó để tiến hành tất cả các loại thử nghiệm và cũng được các nhà phát triển lấy để tái tạo các lỗi. Trong máy chủ này, chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra đơn vị và tích hợp.

Staging server

Chúng tôi lấy một máy chủ khác để kiểm tra tính tương thích của máy chủ vì máy chủ sản xuất được cấu hình cao, vì vậy chúng tôi cần một máy chủ tương tự để có thể thực hiện kiểm tra hệ thống.

Kiểm tra lỗi tương thích ứng dụng được gọi là máy chủ.

Máy chủ này giúp chúng tôi xác định hiệu suất phần mềm, hành vi, lỗi và các vấn đề khác trước khi ứng dụng được triển khai vào máy chủ sản xuất.

Quy trình của Test environment

Sau khi khách hàng đưa ra yêu cầu và nhà phát triển hoàn tất quá trình viết mã, chúng tôi bắt đầu vòng thử nghiệm ban đầu trên máy chủ thử nghiệm như chức năng / đơn vị, thử nghiệm tích hợp với cấu hình bình thường.

Ở đây, tất cả phần mềm máy chủ phải giống nhau, nhưng phần cứng và cơ sở dữ liệu tương tự như máy chủ sản xuất và máy chủ dàn.

Để kiểm tra hệ thống, chúng tôi cần một máy chủ có cấu hình cao, tương tự như máy chủ sản xuất (tương tự như phần mềm và phần cứng và cơ sở dữ liệu) được gọi là máy chủ Staging.

Trong máy chủ dàn, chúng tôi đang sử dụng URL kiểm tra và thực hiện kiểm tra hệ thống.

Nếu chúng tôi tìm thấy bất kỳ lỗi nào, chúng tôi sẽ giao cho các nhà phát triển và họ sẽ sửa lỗi và nó sẽ trực tiếp lưu trữ trong máy chủ thử nghiệm dàn dựng.

Trong một công ty, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng hai môi trường như sau:

  • Developer environment
  • Testing environment

Trong quá trình thử nghiệm, chúng tôi sẽ chuyển cơ sở dữ liệu từ QA Main 1 sang máy chủ Staging để tiết kiệm thời gian, thay vì tạo mới bằng cơ sở dữ liệu dev đã có.

Và sau đó di chuyển ứng dụng từ máy chủ thử nghiệm (máy chủ dàn) sang máy chủ Sản xuất.

Ghi chú:

Sự cố sản xuất: Những sự cố này có thể xảy ra tại địa điểm sản xuất trong thời gian thực nơi người dùng cuối đang sử dụng ứng dụng.

Xem thêm Điều kiện Rendering trong react

Tại sao phải kiểm tra môi trường tương tự như máy chủ sản xuất?

Vì nếu chúng tôi chuyển ứng dụng từ cấu hình thấp sang phiên bản sản xuất, người dùng có thể gặp một số vấn đề. Để tránh điều này, chúng tôi thực hiện một vòng kiểm tra từ đầu đến cuối (hệ thống) trên một môi trường tương tự như môi trường sản xuất.

Sau đây là các khía cạnh cho thấy lý do tại sao chúng ta cần Test environment tương tự như máy chủ sản xuất:

Phần mềm phải tương tự như sản xuất

  • Máy chủ cơ sở dữ liệu phải tương tự
  • Hệ điều hành phải tương tự
  • Máy chủ web phải tương tự
  • Máy chủ ứng dụng phải tương tự

Phần cứng phải tương tự như sản xuất

  • Cấu hình phần cứng phải tương tự như máy chủ sản xuất

Ví dụ: nếu máy chủ sản xuất là ICICE, thì máy chủ thử nghiệm cũng phải là máy chủ ICICE.

  • Cấu hình và phần cứng phải giống nhau nhưng có dung lượng khác nhau, tức là số lượng CPU.

Dữ liệu phải tương tự như sản xuất

  • Chúng ta nên tạo một dữ liệu, tương tự như quá trình sản xuất.
  • Trong môi trường thời gian thực, chúng tôi có thể tạo n-số mục nhập vào cơ sở dữ liệu, nhưng trong khi kiểm tra, chúng tôi không thể nhập n-số mục nhập theo cách thủ công. Vì vậy, chúng tôi viết một kịch bản thử nghiệm tạo ra hàng nghìn mục nhập, có thể được sử dụng để kiểm tra.

Ghi chú:

Chúng tôi có thể làm việc trên một máy chủ chung cho nhóm phát triển và thử nghiệm không?

Không, bởi vì không có nhiệm vụ liên tục và nhà phát triển âm thầm thay đổi mã nếu chúng tôi có máy chủ chung.

Khi nhà phát triển tạo lại lỗi và ở máy chủ nào, máy chủ thử nghiệm hoặc máy chủ phát triển?

  • Lỗi được tìm thấy ở đâu, nó chỉ có thể được sao chép ở đó (máy chủ thử nghiệm, lỗi được thành lập).
  • Nếu chúng tôi thực hiện việc này trên máy chủ của nhà phát triển, có thể một số nhà phát triển khác có thể thay đổi mã, vì vậy cách tiếp cận tốt là chỉ tạo lại lỗi trên máy chủ thử nghiệm.
  • Ứng dụng luôn được chuyển từ máy chủ thử nghiệm sang máy chủ sản xuất 569 vì nhà phát triển có thể thay đổi mã bất kỳ lúc nào.
  • Tuy nhiên, trong máy chủ thử nghiệm, mọi người không thể truy cập mã, vì chúng tôi luôn chuyển ứng dụng từ máy chủ thử nghiệm sang máy chủ sản xuất.

Có phải URL chỉ cấp quyền truy cập vào ứng dụng phải được kiểm tra không?

  • Khi khách hàng cần thay đổi hoặc đưa ra yêu cầu mới cho ứng dụng, họ sẽ giao nó cho một công ty cụ thể.
  • Sau khi nhận được yêu cầu, nhóm phát triển tạo một máy chủ riêng biệt và sử dụng URL của nhà phát triển để chạy ứng dụng.
  • Khi ứng dụng đã sẵn sàng, nó sẽ được chuyển giao cho kỹ sư kiểm tra và kỹ sư kiểm tra sẽ kiểm tra ứng dụng bằng cách sử dụng URL kiểm tra, URL này chỉ có thể được sử dụng trong một công ty cụ thể.
  • Trong khi chúng tôi đang sử dụng URL, chúng tôi chỉ có thể cấp quyền truy cập vào ứng dụng từ máy chủ hoặc giao diện người dùng của ứng dụng.

Khách hàng muốn có một ứng dụng, sau đó họ đến Công ty Phần mềm và đưa ra các yêu cầu; công ty cung cấp yêu cầu cho nhà phát triển để phát triển mã trong máy chủ phát triển.

Sau khi hoàn thành mã, ứng dụng được cài đặt trong máy chủ thử nghiệm để kỹ sư thử nghiệm sẽ chạy thử ứng dụng cho đến khi ứng dụng ổn định sau đó sẽ được triển khai vào máy chủ sản xuất.

Chúng tôi có thể thay đổi các yêu cầu thành hai máy chủ không?

  • Kỹ sư thử nghiệm và nhà phát triển không thể thay đổi bất kỳ điều gì khi ứng dụng ở trong máy chủ sản xuất vì họ có thể đã thay đổi yêu cầu trên máy chủ nhà phát triển và máy chủ thử nghiệm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now