Rate this post

Technical Analysis (Phân tích kỹ thuật) là một phương pháp phân tích giá cổ phiếu, tiền điện tử và các mặt hàng giao dịch khác, dựa trên dữ liệu lịch sử giá và giao dịch. Nó sử dụng các mô hình, biểu đồ và thống kê để đánh giá tình hình thị trường và dự báo xu hướng giá tương lai. Technical Analysis tập trung vào việc tìm ra các xu hướng và mô hình giá trong quá trình giao dịch, và không tập trung vào những yếu tố như sức mạnh kinh doanh của công ty hoặc tình hình kinh tế toàn cầu.

Các bài viết liên quan:

Lịch sử của Technical Analysis

Technical Analysis có một lịch sử dài đời từ những thế kỷ trước. Nó được sử dụng đầu tiên trong thị trường chứng khoán ở Pháp vào cuối thế kỷ 19, và sau đó được lan rộng ra khắp thế giới. Technical Analysis trở thành một trong những phương pháp phân tích giá chính thức được chấp nhận trong thị trường chứng khoán và tiền điện tử từ những năm 1960 và 1970. Từ đó, nó đã trở thành một trong những công cụ phân tích giá quan trọng nhất trong giao dịch chứng khoán và tiền điện tử. Hiện nay, các công cụ và phần mềm phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong thị trường chứng khoán và tiền điện tử, và được coi là một trong những công cụ hữu ích nhất để đọc xu hướng giá.

Dow Theory là gì ?

Dow Theory là một trong những lý thuyết phân tích kỹ thuật đầu tiên và có tác động lớn nhất trong lịch sử. Nó được đặt ra bởi Charles Dow, một trong những người sáng lập tạp chí chứng khoán Wall Street Journal, vào cuối thế kỷ 19. Dow Theory cho rằng giá chứng khoán đại diện cho sự suy nghĩ của tất cả mọi người về tình hình kinh tế, và nó cung cấp các nguyên tắc để đọc và phân tích xu hướng giá trên thị trường chứng khoán. Dow Theory cho rằng tổng thể giá chứng khoán đại diện cho sự suy nghĩ của tất cả mọi người về tình hình kinh tế, và nó cung cấp các nguyên tắc để phân tích và dự báo xu hướng giá trên thị trường. Hiện nay, Dow Theory vẫn được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, và nó được coi là một trong những lý thuyết phân tích kỹ thuật cơ bản nhất.

Dow Theory bao gồm những gì ?

Dow Theory bao gồm những nguyên tắc sau đây:

  1. Tổng thể giá chứng khoán luôn tự do: Giá chứng khoán sẽ tự do di chuyển theo xu hướng của tất cả mọi người suy nghĩ về tình hình kinh tế và các yếu tố cạnh tranh.
  2. Giá tăng và giảm của các chứng khoán có mối liên hệ với nhau: Giá của các chứng khoán sẽ tăng hoặc giảm theo một xu hướng chung, và nếu một chứng khoán tăng giá thì hầu hết các chứng khoán khác cũng sẽ tăng.
  3. Giá tăng và giảm của các chứng khoán có hai loại: Giá tăng và giảm của các chứng khoán có hai loại, giá tăng theo xu hướng chung và giá giảm theo xu hướng chung.
  4. Giá chứng khoán đại diện cho tình hình kinh tế: Giá chứng khoán sẽ tự do di chuyển theo xu hướng của tất cả mọi người suy nghĩ về tình hình kinh tế và các yếu tố cạnh tranh.
  5. Giá tăng và giảm là một quá trình: Giá tăng và giảm là một quá trình và không phải là một sự kiện đột ngột.
  6. Các đồng tiền và chứng khoán có mối liên hệ với nhau: Chứng khoán và đồng tiền sẽ tự do di chuyển theo mối liên hệ với nhau.
  7. Các xu hướng tăng giá và giảm giá phải được xác định một cách rõ ràng: Các xu hướng tăng giá và giảm giá phải được xác định một cách rõ ràng và dễ dàng để có thể phân tích và dự báo.
  8. Các xu hướng tăng giá và giảm giá phải được xác định trước khi xảy ra: Các xu hướng tăng giá và giảm giá phải được xác định trước khi xảy ra để có thể đưa ra các quyết định giao dịch.
  9. Giá chứng khoán sẽ di chuyển theo một xu hướng chung: Giá chứng khoán sẽ di chuyển theo một xu hướng chung trong khi các yếu tố kinh tế và cạnh tranh thay đổi.

Các nguyên tắc này cho phép người dùng có thể phân tích các giá chứng khoán và cải thiện việc quản lý rủi ro và tạo lợi nhuận trong giao dịch chứng khoán

Dow Theory có sử dụng trong Cryptocurrency exchange

Có, Dow Theory có thể được sử dụng trong Cryptocurrency exchange để phân tích và dự báo xu hướng giá của các loại tiền điện tử. Nhưng nó cũng cần cùng với các công cụ phân tích khác để có một cảnh báo chính xác và hiệu quả hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now