Rate this post

Tập hợp nhiều phần tử là một tập hợp các phần tử không có thứ tự, trong đó bội phần tử có thể là một hoặc nhiều hơn một hoặc bằng không. Tính bội của một phần tử là số lần phần tử đó được lặp lại trong tập đa. Nói cách khác, chúng ta có thể nói rằng một phần tử có thể xuất hiện bất kỳ số lần nào trong một tập hợp.

Các bài viết liên quan:

Ví dụ:

A = {l, l, m, m, n, n, n, n}
B = {a, a, a, a, a, c}

Operations trên tập hợp

 1. Union: Liên hợp của hai tập hợp A và B là một tập hợp sao cho bội của một phần tử bằng tổng bội số của một phần tử trong A và B và được ký hiệu là A ∪ B.

Ví dụ:

Cho A = {l, l, m, m, n, n, n, n}
B = {l, m, m, m, n},
A ∪ B = {l, l, m, m, m, n, n, n, n}

 1. Intersections của các tập hợp: Giao của hai tập đa A và B, là một tập đa sao cho bội của một phần tử bằng cực tiểu của bội của một phần tử trong A và B và được ký hiệu là A ∩ B.

Ví dụ:

Cho A = {l, l, m, n, p, q, q, r}
 B = {l, m, m, p, q, r, r, r, r}
 A ∩ B = {l, m, p, q, r}.
 1. Difference của các tập hợp: Hiệu của hai tập đa A và B là một tập hợp sao cho bội của một phần tử bằng bội của phần tử trong A trừ đi bội của phần tử trong B nếu hiệu là + ve, và bằng 0 nếu hiệu là 0 hoặc âm

Ví dụ:

Cho A = {l, m, m, m, n, n, n, p, p, p}
  B = {l, m, m, m, n, r, r, r}
 A - B = {n, n, p, p, p}
 1. Sum Của các tập hợp: Tổng của hai tập đa A và B, là một tập đa sao cho bội của một phần tử bằng tổng bội của một phần tử trong A và B

Ví dụ:

Cho A = {l, m, n, p, r}
  B = {l, l, m, n, n, n, p, r, r}
 A + B = {l, l, l, m, m, n, n, n, n, p, p, r, r, r}
 1. Cardinality của tập hợp: Cardinality của một tập hợp nhiều là số phần tử riêng biệt trong một tập hợp đa mà không xét đến tính đa dạng của một phần tử

Ví dụ:

A = {l, l, m, m, n, n, n, p, p, p, p, q, q, q}
Tổng số của đa tập A là 5.

Tập hợp có thứ tự

Nó được định nghĩa là tập hợp có thứ tự của các đối tượng riêng biệt.

Ví dụ:

Roll no {3, 6, 7, 8, 9} 
Week Days {S, M, T, W, W, TH, F, S, S} 

Các cặp có thứ tự

Một Cặp có Thứ tự bao gồm hai phần tử sao cho một trong số chúng được chỉ định làm thành viên đầu tiên và một phần tử khác là thành viên thứ hai.

(a, b) và (b, a) là hai cặp có thứ tự khác nhau. Một bộ ba có thứ tự cũng có thể được viết liên quan đến một cặp có thứ tự là {(a, b) c}

Một phần tư có thứ tự là một cặp có thứ tự {(((a, b), c) d)} với phần tử đầu tiên là bộ ba có thứ tự.

Một bộ n có thứ tự là một cặp có thứ tự trong đó thành phần đầu tiên là một bộ (n – 1) có thứ tự và phần tử thứ n là thành phần thứ hai.

{(n -1), n}

Ví dụ:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now