Rate this post

Cuộc tấn công nhằm khám phá các lỗ hổng trong cơ chế encoding được thực hiện trên các ứng dụng khi decode định dạng dữ liệu Unicode. Kẻ tấn công có thể sử dụng kỹ thuật này để encode các ký tự nhất định trong URL nhằm vượt qua các bộ lọc ứng dụng, do đó truy cập các tài nguyên bị hạn chế trên máy chủ Web hoặc buộc duyệt đến các trang được bảo vệ.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu Unicode Encoding

Unicode Encoding là một hệ thống mã hóa quốc tế được sử dụng để đại diện cho các ký tự và biểu tượng từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới. Nó giúp đảm bảo tính tương thích và khả năng hiển thị đa ngôn ngữ trên các hệ thống máy tính.

Tầm quan trọng của Unicode Encoding nằm trong việc đảm bảo sự đa dạng và khả năng truyền thông dữ liệu đa ngôn ngữ một cách hiệu quả. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của Unicode Encoding:

 1. Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Unicode Encoding cho phép biểu diễn và xử lý các ký tự từ tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, từ các ký tự Latin cơ bản cho đến các ký tự phức tạp của ngôn ngữ như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả Rập.
 2. Giao tiếp đa văn bản: Với Unicode Encoding, người dùng có thể viết, đọc và giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên cùng một hệ thống mà không gặp vấn đề về sự tương thích hoặc mất thông tin.
 3. Chuẩn hóa và tương thích: Unicode Encoding đại diện cho một bộ ký tự chuẩn quốc tế, giúp đảm bảo tính tương thích giữa các hệ thống và ứng dụng trên toàn cầu. Điều này quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu và tương tác giữa các ứng dụng từ các quốc gia và văn hóa khác nhau.
 4. Hỗ trợ cho các ngôn ngữ mới: Unicode Encoding cung cấp một khung chứa cho việc thêm vào các ký tự và biểu tượng mới của các ngôn ngữ mới được phát triển. Điều này đảm bảo rằng hệ thống và ứng dụng có thể hỗ trợ các ngôn ngữ mới mà không cần thay đổi hoặc mở rộng mã hóa.
 5. Tích hợp với công nghệ: Unicode Encoding được sử dụng rộng rãi trong các công nghệ như hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, giao diện người dùng và ứng dụng web. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính tương thích và khả năng hiển thị đa ngôn ngữ cho các ứng dụng và hệ thống phức tạp.

Tóm lại, Unicode Encoding đóng vai trò quan trọng trong việc đại diện và xử lý các ký tự và biểu tượng từ các ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Nó là một tiêu chuẩn quốc tế đảm bảo tính tương thích và khả năng hiển thị đa ngôn ngữ trong việc truyền thông và giao tiếp trên các hệ thống máy tính.

Xem thêm Unicode – hàm ord() trong python

Cách hoạt động của tấn công Unicode Encoding

Tấn công Unicode Encoding là một kỹ thuật tấn công trong lĩnh vực bảo mật thông tin. Nó sử dụng khả năng biểu diễn ký tự Unicode để tạo ra các biến thể của các ký tự hoặc chuỗi ký tự nhằm lừa đảo, đánh lừa hoặc tận dụng các hệ thống xử lý dữ liệu.

Cách hoạt động của tấn công Unicode Encoding bao gồm các bước sau:

 1. Biến đổi ký tự: Tấn công Unicode Encoding bắt đầu bằng việc chọn ký tự hoặc chuỗi ký tự mục tiêu mà tấn công muốn thay đổi hoặc ẩn đi. Điều này thường liên quan đến việc tìm ra các ký tự hoặc biểu tượng Unicode có tính chất đặc biệt hoặc gây ra sự nhầm lẫn khi xử lý.
 2. Mã hóa ký tự: Khi đã xác định được ký tự hoặc chuỗi ký tự mục tiêu, tấn công Unicode Encoding sẽ sử dụng các quy tắc mã hóa Unicode để biến đổi ký tự hoặc chuỗi đó thành các mã Unicode tương ứng. Quá trình mã hóa này nhằm tạo ra một dạng biểu diễn khác của ký tự mục tiêu.
 3. Lợi dụng hệ thống xử lý: Các ký tự Unicode sau khi mã hóa sẽ được sử dụng trong các hoạt động xử lý dữ liệu, chẳng hạn như đầu vào của một ứng dụng, truy vấn cơ sở dữ liệu, URL, v.v. Mục tiêu của tấn công Unicode Encoding là lợi dụng tính chất đặc biệt của các ký tự này để tạo ra hiệu ứng không mong muốn hoặc lừa đảo hệ thống.
 4. Tác động tấn công: Khi ký tự Unicode được xử lý bởi hệ thống, chúng có thể gây ra các tác động không mong muốn hoặc tạo ra các kết quả khác nhau so với dự đoán ban đầu. Ví dụ, nó có thể gây ra lỗi trong xử lý dữ liệu, cho phép tấn công gia nhập vào hệ thống, làm sai lệch kết quả truy vấn hoặc hiển thị thông tin đánh lừa người dùng.

Tuy nhiên, để bảo vệ chống lại tấn công Unicode Encoding, các ứng dụng và hệ thống cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu một cách cẩn thận, sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn, hạn chế quyền truy cập và kiểm soát dữ liệu đầu vào/đầu ra, và luôn cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã được biết đến.

Xem thêm Runes trong Dart

Phân loại các kỹ thuật tấn công Unicode Encoding

Có một số kỹ thuật tấn công Unicode Encoding khác nhau mà kẻ tấn công có thể sử dụng để khai thác các lỗ hổng bảo mật. Dưới đây là một số phân loại chính của các kỹ thuật tấn công Unicode Encoding:

 1. Tấn công Biểu diễn lạm dụng ký tự (Character Abuse Attacks): Tấn công này sử dụng các kỹ thuật mã hóa Unicode để tạo ra các biểu diễn khác nhau của cùng một ký tự hoặc chuỗi ký tự. Mục tiêu là lừa đảo hệ thống xử lý dữ liệu hoặc truyền thông tin sai lệch.
 2. Tấn công Homoglyph (Homoglyph Attacks): Kỹ thuật này sử dụng các ký tự Unicode giống nhau hoặc tương tự về mặt hình thức nhưng khác nhau về mã Unicode. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn trong quá trình xử lý và hiển thị ký tự, làm cho người dùng tin tưởng vào một nguồn tin không đúng hoặc cung cấp thông tin nhạy cảm.
 3. Tấn công Kỹ thuật mã hoá Unicode (Unicode Encoding Technique Attacks): Kỹ thuật này sử dụng các phép mã hóa Unicode để biến đổi ký tự hoặc chuỗi ký tự thành các biến thể khác nhau. Mục tiêu là tránh các cơ chế kiểm soát và lọc đầu vào, làm sai lệch xử lý dữ liệu hoặc truyền thông tin đánh lừa.
 4. Tấn công Thừa kế Unicode (Unicode Inheritance Attacks): Kỹ thuật này tận dụng tính chất kế thừa của các ký tự Unicode trong quá trình xử lý. Kẻ tấn công có thể sử dụng các phần tử Unicode như dấu kết thúc chuỗi, khoảng trắng, v.v. để tạo ra các hiệu ứng không mong muốn như bỏ qua phần đầu của chuỗi, thêm đối số không mong muốn, và làm sai lệch quá trình xử lý.
 5. Tấn công Quy tắc viết tắt Unicode (Unicode Abbreviation Rules Attacks): Kỹ thuật này tận dụng việc rút gọn hoặc viết tắt ký tự Unicode để tạo ra các biểu diễn ngắn gọn nhưng có thể gây nhầm lẫn hoặc đánh lừa.

Các kỹ thuật tấn công Unicode Encoding này đều có mục tiêu là lợi dụng tính đa dạng và phức tạp của ký tự Unicode để đánh lừa và xâm nhập vào các hệ thống và ứng dụng. Để đối phó với các tấn công này, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu cẩn thận, sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn, và cập nhật các phiên bản phần mềm mới nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã biết đến.

Xem thêm Kiểu rune trong Golang

Tác động của tấn công Unicode Encoding lên ứng dụng

Tấn công Unicode Encoding có thể gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với ứng dụng, bao gồm:

 1. Sự sai lệch dữ liệu: Khi bị tấn công Unicode Encoding, các dữ liệu đầu vào có thể bị sai lệch, gây ra sự không nhất quán và lỗi trong quá trình xử lý. Điều này có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn và độ tin cậy của ứng dụng.
 2. Lỗi xử lý: Tấn công Unicode Encoding có thể tạo ra các biểu diễn ký tự hoặc chuỗi ký tự không hợp lệ hoặc không mong muốn. Điều này có thể làm cho ứng dụng không thể xử lý đúng các đầu vào hoặc gây ra lỗi trong quá trình xử lý dữ liệu.
 3. Xâm nhập và khai thác: Tấn công Unicode Encoding có thể được sử dụng để tạo ra các biểu diễn ký tự gian lận hoặc độc hại nhằm xâm nhập vào hệ thống hoặc khai thác các lỗ hổng bảo mật của ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến việc tiết lộ thông tin nhạy cảm, chiếm quyền kiểm soát hệ thống, hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.
 4. Đánh lừa người dùng: Tấn công Unicode Encoding có thể được sử dụng để tạo ra các biểu diễn ký tự nhằm đánh lừa người dùng, gây nhầm lẫn hoặc hiển thị thông tin đánh lừa. Điều này có thể dẫn đến việc người dùng tin tưởng vào thông tin không đúng hoặc thực hiện các hành động không mong muốn.

Tóm lại, tấn công Unicode Encoding có thể gây ra nhiều tác động nghiêm trọng đối với ứng dụng, từ sai lệch dữ liệu đến lỗi xử lý, xâm nhập và khai thác, cũng như đánh lừa người dùng. Để bảo vệ ứng dụng, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu cẩn thận, sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn, và cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.

Xem thêm Punycode trong Node.js

Ví dụ tấn công Unicode Encoding

Hãy xem xét một ứng dụng web có các thư mục hoặc tệp bị hạn chế (ví dụ: một tệp chứa tên người dùng của ứng dụng: appusers.txt). Kẻ tấn công có thể mã hóa chuỗi ký tự “../” (Path Traversal Attack) bằng cách sử dụng định dạng Unicode và cố gắng truy cập vào tài nguyên được bảo vệ, như sau:

URL tấn công truyền tải đường dẫn gốc (không có mã hóa Unicode):

http: //vulneapplication/../../appusers.txt

URL tấn công truyền qua đường dẫn với mã hóa Unicode:

http: //vulneapplication/%C0AE%C0AE%C0AF%C0AE%C0AE%C0AFappusers.txt

Mã hóa Unicode cho URL ở trên sẽ tạo ra kết quả giống như URL đầu tiên (Path Traversal Attack). Tuy nhiên, nếu ứng dụng có cơ chế lọc bảo mật đầu vào, nó có thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào có chứa chuỗi “../”, do đó sẽ chặn được cuộc tấn công. Tuy nhiên, nếu cơ chế này không xem xét mã hóa ký tự, kẻ tấn công có thể bỏ qua và truy cập tài nguyên được bảo vệ.

Các hậu quả khác của kiểu tấn công này là leo thang đặc quyền, thực thi mã tùy ý, sửa đổi dữ liệu và từ chối dịch vụ.

Cách phòng ngừa và bảo vệ khỏi tấn công Unicode Encoding

Để phòng ngừa và bảo vệ khỏi tấn công Unicode Encoding, dưới đây là một số biện pháp mà bạn có thể áp dụng:

 1. Kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu cẩn thận: Hãy kiểm tra và xử lý đầu vào dữ liệu một cách cẩn thận trước khi sử dụng nó trong ứng dụng. Đảm bảo rằng các chuỗi ký tự được đúng định dạng và không chứa các ký tự Unicode đáng ngờ hoặc không hợp lệ.
 2. Sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn: Tránh việc tự viết các hàm xử lý chuỗi mà có thể dễ dàng bị tấn công Unicode Encoding. Sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn đã được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình hoặc thư viện hỗ trợ.
 3. Hạn chế quyền truy cập: Giới hạn quyền truy cập đến các tài nguyên hệ thống và ứng dụng. Điều này đảm bảo rằng kẻ tấn công không thể truy cập vào các tài nguyên quan trọng và gây hại cho hệ thống.
 4. Kiểm soát dữ liệu đầu vào/đầu ra: Áp dụng các biện pháp kiểm soát dữ liệu đầu vào và đầu ra trong ứng dụng của bạn. Điều này bao gồm kiểm tra và lọc đầu vào người dùng, kiểm tra đầu ra để đảm bảo rằng nó không chứa các ký tự Unicode độc hại hoặc không mong muốn.
 5. Sử dụng các thư viện bảo mật: Sử dụng các thư viện bảo mật đã được kiểm tra và chứng minh về tính bảo mật để xử lý các vấn đề liên quan đến Unicode Encoding. Các thư viện này thường cung cấp các hàm và công cụ giúp bạn kiểm tra và xử lý đầu vào, đầu ra một cách an toàn.
 6. Cập nhật phiên bản phần mềm: Luôn luôn cập nhật ứng dụng và các thành phần liên quan của nó lên phiên bản mới nhất. Các phiên bản mới thường bao gồm các bản vá lỗi và cải thiện bảo mật, bao gồm việc khắc phục các lỗ hổng liên quan đến Unicode Encoding.
 7. Kiểm tra và kiểm tra thẩm định bảo mật: Thực hiện kiểm tra thẩm định bảo mật định kỳ để xác định các lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại trong ứng dụng của bạn. Điều này giúp bạn tìm ra và khắc phục các vấn đề liên quan đến Unicode Encoding và các tấn công khác.

Tóm lại, để phòng ngừa và bảo vệ khỏi tấn công Unicode Encoding, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như kiểm tra và xử lý đầu vào cẩn thận, sử dụng các hàm xử lý chuỗi an toàn, hạn chế quyền truy cập, kiểm soát dữ liệu đầu vào/đầu ra, sử dụng các thư viện bảo mật, cập nhật phiên bản phần mềm và thực hiện kiểm tra thẩm định bảo mật định kỳ.

Xem thêm Xử lý checkbox trong selenium webdriver

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now