Rate this post

Cuộc tấn công này nhằm mục đích sửa đổi setting manupulation để thay mặt kẻ tấn công gây ra dữ liệu sai lệch hoặc lợi thế. Họ có thể thao túng các giá trị trong hệ thống và quản lý tài nguyên người dùng cụ thể của ứng dụng hoặc ảnh hưởng đến các chức năng của ứng dụng.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về Tấn công Setting Manipulation

Tấn công Setting Manipulation là một loại tấn công trong lĩnh vực bảo mật thông tin, mục tiêu của nó là chiếm quyền điều chỉnh các cài đặt hệ thống, ứng dụng hoặc thành phần phần mềm để thay đổi hành vi hoặc cài đặt không mong muốn. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm việc gian lận, xâm nhập và sự thay đổi bất hợp pháp các thiết lập quan trọng của hệ thống.

Tấn công Setting Manipulation thường xảy ra khi kẻ tấn công tìm ra lỗ hổng trong quá trình xử lý cài đặt và sử dụng các phương pháp như thực thi mã độc, khai thác lỗ hổng, tấn công truyền thông, hoặc sử dụng các công cụ và kỹ thuật khác để can thiệp vào các cài đặt của hệ thống.

Xem thêm Các luật về bản quyền và quảng cáo trong Content marketing

Một số ví dụ về Tấn công Setting Manipulation bao gồm:

 1. Thay đổi cấu hình ứng dụng: Kẻ tấn công có thể thay đổi các cài đặt quan trọng trong ứng dụng để làm thay đổi hành vi hoặc gian lận thông tin.
 2. Thay đổi cấu hình hệ điều hành: Kẻ tấn công có thể thay đổi các cài đặt hệ thống như tường lửa, quyền truy cập, hoặc các thông số quan trọng khác để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xâm nhập.
 3. Thay đổi cài đặt ứng dụng web: Kẻ tấn công có thể can thiệp vào các cài đặt của ứng dụng web để thực hiện các hành động không mong muốn, chẳng hạn như thay đổi quyền truy cập, truyền dữ liệu giả mạo hoặc thực hiện các cuộc tấn công khác.

Để phòng ngừa Tấn công Setting Manipulation, các biện pháp bảo mật cần được triển khai, bao gồm kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của cài đặt, áp dụng quản lý quyền truy cập nghiêm ngặt, kiểm tra và giám sát hành vi của hệ thống, và đảm bảo việc cập nhật đầy đủ và kịp thời các bản vá bảo mật.

Thông qua việc nhận biết, hiểu và áp dụng các biện pháp phòng ngừa, ta có thể giảm thiểu rủi ro của Tấn công Setting Manipulation và đảm bảo tính bảo mật của hệ thống thông tin.

Kẻ tấn công có thể khai thác một số chức năng của ứng dụng bằng cách sử dụng kỹ thuật tấn công này, nhưng sẽ không thể mô tả tất cả các cách thăm dò, do có vô số tùy chọn mà kẻ tấn công có thể sử dụng để kiểm soát các giá trị hệ thống.

Sử dụng kỹ thuật tấn công này, có thể thao tác cài đặt bằng cách thay đổi các chức năng của ứng dụng, chẳng hạn như lệnh gọi đến cơ sở dữ liệu, chặn quyền truy cập vào thư viện bên ngoài và / hoặc tệp nhật ký sửa đổi.

Xem thêm Luật pháp với mạng và máy tính

Nguy cơ của Tấn công Setting Manipulation

Tấn công Setting Manipulation có thể tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với hệ thống và dữ liệu. Dưới đây là một số nguy cơ phổ biến của Tấn công Setting Manipulation:

 1. Sự thay đổi không mong muốn của cài đặt: Kẻ tấn công có thể thay đổi các cài đặt quan trọng trong hệ thống hoặc ứng dụng, gây ra những thay đổi không mong muốn trong hành vi hoặc cài đặt. Điều này có thể dẫn đến sự hoạt động không ổn định, mất dữ liệu, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công khác.
 2. Xâm nhập và lợi dụng: Kẻ tấn công có thể sử dụng Tấn công Setting Manipulation để xâm nhập vào hệ thống và lợi dụng các quyền truy cập không hợp pháp. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp thông tin quan trọng, lợi dụng các quyền hạn không đúng, hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xâm nhập khác.
 3. Gây rối hoặc tắt chức năng: Kẻ tấn công có thể thay đổi cài đặt để gây rối hoặc tắt chức năng quan trọng của hệ thống. Điều này có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại tài chính và hủy hoại uy tín của tổ chức.
 4. Lợi dụng quyền truy cập không đúng: Kẻ tấn công có thể sử dụng Tấn công Setting Manipulation để thay đổi quyền truy cập của người dùng hoặc cấp phép không đúng, cho phép truy cập vào thông tin hoặc chức năng mà họ không được phép.
 5. Mở cửa cho các cuộc tấn công khác: Tấn công Setting Manipulation có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công khác, bằng cách thay đổi cài đặt để làm yếu hệ thống bảo mật, tạo lỗ hổng hoặc tạo điều kiện cho các tấn công xâm nhập khác.

Để giảm thiểu nguy cơ của Tấn công Setting Manipulation, các biện pháp bảo mật cần được triển khai, bao gồm kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của cài đặt, áp dụng quản lý quyền truy cập chặt chẽ, kiểm tra và giám sát các thay đổi cài đặt, và thực hiện các biện pháp kiểm tra bảo mật thường xuyên.

Xem thêm Luật bảo vệ quyền riêng tư

Các phương pháp Tấn công Setting Manipulation

Có một số phương pháp phổ biến mà kẻ tấn công có thể sử dụng để thực hiện Tấn công Setting Manipulation. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. Sửa đổi tệp cấu hình: Kẻ tấn công có thể tìm và sửa đổi các tệp cấu hình hoặc tệp thiết lập để thay đổi các giá trị cài đặt. Điều này có thể làm thay đổi hành vi của ứng dụng hoặc hệ thống.
 2. Sử dụng lỗ hổng bảo mật: Kẻ tấn công có thể tìm và lợi dụng các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng hoặc hệ thống để thay đổi các cài đặt. Điều này có thể làm cho hệ thống trở nên không ổn định hoặc cho phép truy cập trái phép.
 3. Xâm nhập vào giao diện quản trị: Kẻ tấn công có thể xâm nhập vào giao diện quản trị của ứng dụng hoặc hệ thống và thay đổi các cài đặt từ đó. Điều này có thể cho phép họ thực hiện các thay đổi không mong muốn hoặc lợi dụng các quyền truy cập không hợp pháp.
 4. Sử dụng kỹ thuật tấn công phản chiếu (Reflective Attacks): Kỹ thuật tấn công phản chiếu là một phương pháp mà kẻ tấn công xâm nhập vào ứng dụng và sử dụng các đối số đầu vào không an toàn để thực hiện các thay đổi cài đặt.
 5. Lợi dụng các lỗ hổng phần mềm thứ ba: Kẻ tấn công có thể tìm và lợi dụng các lỗ hổng trong các phần mềm thứ ba được sử dụng trong ứng dụng hoặc hệ thống để thay đổi các cài đặt.

Để ngăn chặn Tấn công Setting Manipulation, các biện pháp bảo mật cần được triển khai, bao gồm kiểm tra và đảm bảo tính toàn vẹn của tệp cấu hình, áp dụng các bản vá bảo mật, giám sát các hoạt động quản trị, và thực hiện các biện pháp kiểm tra bảo mật thường xuyên.

Biện pháp Phòng ngừa Tấn công Setting Manipulation

Để phòng ngừa Tấn công Setting Manipulation, bạn có thể thực hiện các biện pháp bảo mật sau đây:

 1. Bảo vệ tệp cấu hình: Đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn của tệp cấu hình bằng cách áp dụng các biện pháp bảo mật như mã hóa, chữ ký số hoặc chữ ký số hóa.
 2. Xác thực và ủy quyền: Áp dụng quy trình xác thực và ủy quyền chặt chẽ để chỉ cho phép người dùng có quyền truy cập và thay đổi cài đặt cần thiết.
 3. Kiểm tra và xử lý đầu vào: Đảm bảo rằng đầu vào từ người dùng hoặc các nguồn bên ngoài được kiểm tra và xử lý một cách an toàn để ngăn chặn các tấn công chèn mã hoặc tấn công phản chiếu.
 4. Giám sát và nhật ký: Đặt các công cụ giám sát và ghi nhật ký để theo dõi các hoạt động liên quan đến cài đặt và phát hiện bất kỳ sự thay đổi không mong muốn nào.
 5. Cập nhật và vá lỗ hổng: Đảm bảo rằng ứng dụng và hệ thống được cập nhật đầy đủ và áp dụng các bản vá bảo mật mới nhất để ngăn chặn lợi dụng các lỗ hổng đã biết.
 6. Giáo dục và đào tạo: Đào tạo người dùng và nhân viên về các nguy cơ của Tấn công Setting Manipulation và cách phòng ngừa, bao gồm việc xác thực nguồn gốc và không chia sẻ thông tin quan trọng.
 7. Kiểm tra bảo mật: Thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống và ứng dụng.
 8. Quản lý phiên bản: Sử dụng công cụ quản lý phiên bản để theo dõi các thay đổi trong cấu hình và phục hồi trạng thái trước đó nếu cần thiết.
 9. Tạo phân quyền: Hạn chế quyền truy cập và thay đổi cài đặt chỉ cho các người dùng có nhu cầu cần thiết và đảm bảo rằng các vai trò và quyền hạn được thiết lập chính xác.
 10. Liên tục nâng cao: Theo dõi và áp dụng các biện pháp bảo mật mới nhất, công nghệ và quy trình để ngăn chặn Tấn công Setting Manipulation theo các xu hướng mới nhất.

Bằng cách áp dụng các biện pháp phòng ngừa này, bạn có thể giảm thiểu nguy cơ và bảo vệ ứng dụng và hệ thống khỏi Tấn công Setting Manipulation.

Xem thêm Security Standards – chuẩn bảo mật an ninh mạng

Ví dụ về Tấn công Setting Manipulation

Ví dụ 1

Kẻ tấn công cần xác định các biến mà không có xác nhận đầu vào hoặc các biến đó được đóng gói không đúng cách để đạt được thành công trong cuộc tấn công.

Ví dụ sau đây dựa trên những ví dụ được tìm thấy trong Định nghĩa CWE Dictionary Definition (Setting Manipulation-15).

Hãy xem xét đoạn mã Java sau:

… conn.setCatalog(request.getParameter("catalog")); ...

Đoạn này đọc chuỗi “danh mục” từ “HttpServletRequest” và đặt nó làm danh mục hoạt động cho một kết nối cơ sở dữ liệu. Kẻ tấn công có thể thao túng thông tin này và gây ra lỗi kết nối hoặc truy cập trái phép vào các danh mục khác.

Ví dụ 2 – Chặn quyền truy cập vào thư viện

Kẻ tấn công có đặc quyền chặn ứng dụng truy cập vào các thư viện bên ngoài để thực hiện cuộc tấn công này. Cần phải khám phá những thư viện bên ngoài nào được ứng dụng truy cập và chặn chúng. Kẻ tấn công cần quan sát xem hành vi của hệ thống có đi vào trạng thái không an toàn / không nhất quán hay không.

Trong trường hợp này, ứng dụng sử dụng thư viện tạo số ngẫu nhiên mã hóa của bên thứ ba để tạo ID phiên của người dùng. Kẻ tấn công có thể chặn quyền truy cập vào thư viện này bằng cách đổi tên nó. Sau đó, ứng dụng sẽ sử dụng thư viện tạo số ngẫu nhiên giả yếu. Kẻ tấn công có thể sử dụng điểm yếu này để dự đoán người dùng Session ID; họ cố gắng thực hiện nâng cấp báo cáo đặc quyền và giành quyền truy cập vào tài khoản của người dùng.

Để biết thêm chi tiết về cuộc tấn công này, hãy xem: http://capec.mitre.org/data/definitions/96.html

Xem thêm Kiểm tra lỗ hổng bảo mật  Privilege Escalation

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now