Rate this post

Cuộc tấn công này nhằm mục đích thao túng các biến công khai không phải là final được sử dụng trong mã di động, bằng cách đưa các giá trị độc hại vào đó, chủ yếu là trong các ứng dụng Java và C ++.

Khi một biến hoặc lớp thành viên công khai được sử dụng trong mã di động không được khai báo là cuối cùng, các giá trị của nó có thể bị thao túng một cách ác ý bởi bất kỳ hàm nào có quyền truy cập vào đó để mở rộng mã ứng dụng hoặc thu thập thông tin quan trọng về ứng dụng.

Giới thiệu về Mobile code non-final public field

Mobile code (mã di động) là thuật ngữ dùng để chỉ các chương trình hoặc mã nguồn có khả năng di chuyển giữa các hệ thống hoặc thiết bị khác nhau, thường được thực thi trên môi trường cục bộ của mỗi thiết bị. Ví dụ phổ biến của mobile code là ứng dụng di động và các ứng dụng web dựa trên JavaScript.

Trong môi trường mobile code, việc bảo mật và bảo vệ dữ liệu là một thách thức quan trọng. Một trong những vấn đề an ninh phổ biến là sử dụng non-final public field trong mobile code. Non-final public field là các biến hoặc thuộc tính có phạm vi công khai (public) và không được khai báo là final, điều này cho phép chúng có thể được thay đổi giá trị bởi bất kỳ phần mã nào trong mobile code.

Vấn đề xảy ra khi non-final public field được sử dụng một cách không an toàn trong mobile code. Kẻ tấn công có thể thay đổi giá trị của non-final public field để làm sai lệch hoạt động của chương trình, can thiệp vào dữ liệu hoặc tạo ra các hậu quả không mong muốn.

Để bảo vệ khỏi các tấn công liên quan đến mobile code non-final public field, cần áp dụng các biện pháp bảo mật như sử dụng final và private modifiers, kiểm tra và xác thực dữ liệu, kiểm tra mã nguồn và sử dụng các công cụ phân tích tĩnh (static analysis) để phát hiện các lỗ hổng bảo mật.

Xem thêm Tìm hiểu tấn công Mobile code object hijack

Hiểu rõ về vấn đề này là cần thiết để xây dựng và triển khai các biện pháp bảo mật hiệu quả trong môi trường mobile code và đảm bảo tính an toàn và bảo mật của ứng dụng di động và các ứng dụng web.

Các ví dụ

Một ứng dụng Java từ một ứng dụng nhất định bị kẻ tấn công mua lại và lật đổ. Sau đó, chúng khiến nạn nhân chấp nhận và chạy một Trojan hoặc mã độc hại đã được chuẩn bị để thao túng trạng thái và hành vi của đối tượng không phải cuối cùng. Mã này được khởi tạo và thực thi liên tục bằng JVM mặc định trên máy của nạn nhân. Khi nạn nhân gọi ra applet Java từ ứng dụng gốc bằng cách sử dụng cùng một JVM, quá trình độc hại có thể được trộn với applet gốc, do đó nó sửa đổi các giá trị của các đối tượng không phải final  và thực thi dưới thông tin xác thực của nạn nhân.

Trong ví dụ sau, lớp “any_class” được khai báo là final và biến “server_addr” không phải là:

public final class any_class extends class_Applet { public URL server_addr; … }

Trong trường hợp này, giá trị của biến “server_addr” có thể được đặt bởi bất kỳ hàm nào khác có quyền truy cập vào nó, do đó sẽ thay đổi hành vi của ứng dụng. Một cách thích hợp để khai báo biến này là:

public class any_class extends class_Applet { public final URL server_addr; … }

Khi một biến được khai báo là final, giá trị của nó không thể được sửa đổi.

Các phương pháp tấn công Mobile code non-final public field

Dưới đây là một số phương pháp tấn công phổ biến mà kẻ tấn công có thể sử dụng để khai thác mobile code non-final public field:

Tấn công thông qua việc thay đổi giá trị của non-final public field

Kẻ tấn công có thể thay đổi giá trị của non-final public field để làm sai lệch hoạt động của mobile code. Bằng cách truy cập vào non-final public field và thay đổi giá trị của nó, kẻ tấn công có thể gây ra những hậu quả không mong muốn, như thay đổi dữ liệu, can thiệp vào luồng điều khiển của chương trình hoặc gây ra lỗi trong quá trình thực thi.

Tấn công thông qua việc truy cập và thay đổi non-final public field

Kẻ tấn công có thể truy cập và thay đổi giá trị của non-final public field từ các phần mã khác trong mobile code. Thông qua việc sử dụng các kỹ thuật như reflection hoặc ghi đè (override), kẻ tấn công có thể truy cập và thay đổi các thuộc tính public mà không cần sự cho phép hoặc kiểm soát từ phần mã chính của ứng dụng. Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch trong dữ liệu hoặc hoạt động của chương trình.

Tấn công thông qua việc sử dụng non-final public field như một điểm khởi đầu

Kẻ tấn công có thể sử dụng non-final public field như một điểm khởi đầu để thực hiện các tấn công khác trong mobile code. Bằng cách thay đổi giá trị của non-final public field, kẻ tấn công có thể thay đổi hoặc kiểm soát dòng điều khiển của chương trình, tạo ra các tình huống không mong muốn hoặc tấn công vào các thành phần khác của ứng dụng.

Các phương pháp tấn công này nhằm vào sự yếu điểm của mobile code non-final public field và có thể gây ra nhiều vấn đề bảo mật và an ninh cho ứng dụng di động và các ứng dụng web. Để ngăn chặn và phòng ngừa các tấn công này, cần thực hiện các biện pháp bảo mật như sử dụng final và private modifiers, kiểm tra và xác thực dữ liệu, và kiểm tra mã nguồn để phát hiện lỗ hổng bảo mật.

Xem thêm Hằng số trong Dart

Cách phòng ngừa tấn công Mobile code non-final public field

Để phòng ngừa tấn công Mobile code non-final public field, có thể áp dụng các biện pháp bảo mật sau:

  1. Sử dụng final và private modifiers: Để ngăn chặn sự thay đổi giá trị của các trường dữ liệu, hãy khai báo chúng là final và private. Dùng từ khóa “final” để chỉ định rằng giá trị của trường không thể thay đổi sau khi được gán. Sử dụng từ khóa “private” để hạn chế quyền truy cập chỉ trong phạm vi của lớp đó, không cho phép truy cập từ bên ngoài.
  2. Sử dụng encapsulation (đóng gói): Đảm bảo rằng các trường dữ liệu quan trọng trong mobile code được đóng gói (encapsulated) bằng cách sử dụng getter và setter methods để truy cập và thay đổi giá trị của chúng. Điều này giúp kiểm soát quyền truy cập và xác thực dữ liệu, đồng thời giảm nguy cơ tấn công vào non-final public field trực tiếp.
  3. Kiểm tra và xác thực dữ liệu: Thực hiện kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào từ người dùng hoặc từ các thành phần khác của hệ thống trước khi sử dụng chúng cho non-final public field. Điều này giúp đảm bảo rằng dữ liệu được xử lý là hợp lệ và không gây ra các tác động không mong muốn lên non-final public field.
  4. Áp dụng nguyên tắc nguyên mẫu thiết kế (Design Pattern): Sử dụng các nguyên tắc nguyên mẫu thiết kế như nguyên tắc Đóng-Gói, Đa hình và LSP (Liskov Substitution Principle) để tạo ra kiến trúc ứng dụng rõ ràng và giảm thiểu việc sử dụng non-final public field.
  5. Kiểm tra mã nguồn và phân tích tĩnh (Static analysis): Thực hiện kiểm tra mã nguồn và sử dụng các công cụ phân tích tĩnh để phát hiện và loại bỏ các lỗ hổng bảo mật liên quan đến mobile code non-final public field. Các công cụ phân tích tĩnh có thể tìm ra các vấn đề như truy cập trái phép vào non-final public field và đề xuất các sửa đổi cần thiết.
  6. Đào tạo và nâng cao nhận thức: Đảm bảo rằng nhóm phát triển và nhân viên liên quan được đào tạo về các vấn đề bảo mật trong mobile code và nhận thức về tác động của non-final public field. Họ nên hiểu về các biện pháp bảo mật cần áp dụng và quy trình phòng ngừa tấn công.
  7. Kiểm tra và đánh giá thường xuyên: Thực hiện kiểm tra và đánh giá thường xuyên hệ thống mobile code để phát hiện sớm các lỗ hổng bảo mật liên quan đến non-final public field. Điều này bao gồm kiểm tra mã nguồn, kiểm tra bảo mật và theo dõi hoạt động của mobile code để phát hiện các dấu hiệu của tấn công.

Tổng cộng, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa này sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ tấn công Mobile code non-final public field và bảo vệ ứng dụng di động và hệ thống khỏi các lỗ hổng bảo mật.

Xem thêm Access modifier trong java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now