Rate this post

Cuộc tấn công này bao gồm một thao tác đối với mã di động để thực hiện các hoạt động độc hại ở phía máy khách. Bằng cách chặn lưu lượng truy cập của máy khách bằng kỹ thuật man-in-the-middle, người dùng độc hại có thể sửa đổi mã di động gốc bằng các thao tác tùy ý sẽ được thực thi trên máy của khách dưới thông tin đăng nhập của họ. Trong một tình huống khác, mã di động độc hại có thể được lưu trữ trên một trang web không đáng tin cậy hoặc nó có thể được tiêm vĩnh viễn trên một trang web dễ bị tấn công thông qua một cuộc tấn công tiêm. Cuộc tấn công này có thể được thực hiện trên các ứng dụng Java hoặc C ++ và ảnh hưởng đến bất kỳ hệ điều hành nào.

Các bài viết liên quan:

Khái niệm về Mobile code và Untrusted mobile code

Mobile code là thuật ngữ được sử dụng để chỉ các đoạn mã (code) được tải và thực thi trên các thiết bị di động, chẳng hạn như điện thoại di động, máy tính bảng, hay các thiết bị thông minh khác. Mobile code cho phép ứng dụng hoặc nền tảng gửi và chạy các đoạn mã từ xa trên thiết bị người dùng, mở rộng khả năng của ứng dụng và cung cấp trải nghiệm tương tác đa dạng.

Tuy nhiên, untrusted mobile code là những đoạn mã mà người dùng không tin tưởng hoặc không kiểm soát. Đây có thể là các mã độc hại, đặt ra mối đe dọa đến an ninh và sự riêng tư của người dùng. Untrusted mobile code có thể được gửi từ các nguồn không đáng tin cậy hoặc bị thay đổi, sửa đổi từ mã gốc ban đầu.

Việc thực thi untrusted mobile code có thể dẫn đến các vấn đề bảo mật, bao gồm đánh cắp thông tin cá nhân, tấn công mạng, xâm nhập hệ thống, hay lợi dụng quyền truy cập để thực hiện các hành vi độc hại. Do đó, việc xác minh và kiểm soát mobile code được gửi và thực thi trên thiết bị di động là rất quan trọng để đảm bảo an toàn và bảo mật cho người dùng.

Các ví dụ

Đoạn mã sau đây trình bày cách thức tấn công này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng một ứng dụng Java.

 // ở đây khai báo một URL đối tượng với đường dẫn của lớp độc hại
 URL[] urlPath= new URL[]{new URL("file:subdir/")};
// ở đây tạo một đối tượng "bộ tải" chịu trách nhiệm tải một lớp trong đường dẫn URL
 URLClassLoader classLoader = new URLClassLoader(urlPath);
 // ở đây khai báo một đối tượng của một lớp độc hại có trong "classLoader"
 Class loadedClass = Class.forName("loadMe", true, classLoader);<br><br>

Để giải quyết vấn đề này, cần sử dụng một số loại cơ chế toàn vẹn để đảm bảo rằng mã di động không bị sửa đổi.

Nguy cơ và tác động của tấn công Mobile code invoking untrusted mobile code

Tấn công Mobile code invoking untrusted mobile code mang theo nhiều nguy cơ và tác động đáng lo ngại, bao gồm:

 1. Mất dữ liệu: Untrusted mobile code có thể được thiết kế để xâm nhập và đánh cắp dữ liệu quan trọng từ thiết bị di động, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, thông tin đăng nhập, hoặc các dữ liệu nhạy cảm khác.
 2. Tấn công mạng: Untrusted mobile code có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công mạng khác nhau, chẳng hạn như tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công phủ định dịch vụ (DDoS), hay tấn công tìm kiếm lỗ hổng trong hệ thống.
 3. Quyền truy cập trái phép: Untrusted mobile code có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật trong thiết bị di động để thu thập thông tin quyền truy cập, như quyền truy cập vào danh bạ, tin nhắn, ảnh, hoặc quyền truy cập vào các tính năng hệ thống.
 4. Lây nhiễm và lan truyền: Untrusted mobile code có thể được thiết kế để lây nhiễm vào các ứng dụng khác trên thiết bị di động hoặc lan truyền đến các thiết bị khác trong mạng, gây ra sự lan rộng của mã độc và tăng nguy cơ tấn công.
 5. Mở cửa cho tấn công khác: Untrusted mobile code có thể tạo ra các lỗ hổng bảo mật hoặc mở cửa cho các cuộc tấn công khác trong hệ thống, cho phép kẻ tấn công xâm nhập và kiểm soát thiết bị di động.

Tóm lại, tấn công Mobile code invoking untrusted mobile code có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với tính bảo mật và sự riêng tư của người dùng, cũng như gây tổn hại cho hệ thống và mạng. Việc xác minh và kiểm soát mobile code là cần thiết để ngăn chặn và ngăn cản tác động của tấn công này.

Xem thêm Tấn công Mobile code non-final public field

Các kỹ thuật tấn công Mobile code invoking untrusted mobile code

Có một số kỹ thuật tấn công phổ biến liên quan đến Mobile code invoking untrusted mobile code. Dưới đây là một số ví dụ:

 1. Code Injection: Kỹ thuật này liên quan đến việc chèn mã độc vào mobile code. Kẻ tấn công có thể chèn mã độc vào mobile code để lợi dụng các lỗ hổng bảo mật trong ứng dụng hoặc hệ điều hành, gây ra các tác động xâm nhập hoặc kiểm soát thiết bị di động.
 2. Remote Code Execution (RCE): Đây là kỹ thuật tấn công trong đó kẻ tấn công sử dụng untrusted mobile code để thực thi mã từ xa trên thiết bị di động mục tiêu. Kỹ thuật này cho phép kẻ tấn công thực hiện các hành động độc hại trên thiết bị, như đánh cắp dữ liệu, tấn công mạng, hoặc kiểm soát hệ thống.
 3. Code Sandbox Escape: Một số ứng dụng và môi trường thực thi mobile code có cơ chế sandbox để giới hạn quyền truy cập của mã độc. Tuy nhiên, kỹ thuật Code Sandbox Escape nhằm mục đích vượt qua các giới hạn này bằng cách tìm lỗ hổng trong cơ chế sandbox và thực hiện các hành động không được phép.
 4. Phishing Attacks: Kẻ tấn công có thể sử dụng untrusted mobile code để triển khai các cuộc tấn công lừa đảo như phishing. Mã độc có thể mô phỏng giao diện người dùng chính thức và lừa người dùng tiết lộ thông tin nhạy cảm như tên người dùng, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng và gửi cho kẻ tấn công.
 5. Malicious App Interaction: Kỹ thuật này liên quan đến việc sử dụng untrusted mobile code để tương tác với các ứng dụng khác trên thiết bị di động. Mã độc có thể lợi dụng các quyền truy cập của ứng dụng để đánh cắp thông tin, thay đổi cài đặt, hoặc gửi dữ liệu không mong muốn đến máy chủ từ xa.

Đây chỉ là một số ví dụ về các kỹ thuật tấn công liên quan đến Mobile code invoking untrusted mobile code. Kẻ tấn công có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tấn công thiết bị di động và người dùng. Để bảo vệ chống lại các tấn công này, việc kiểm tra và xác minh tính an toàn của mobile code trước khi thực thi là rất quan trọng.

Xem thêm Tìm hiểu tấn công Mobile code object hijack

Biện pháp phòng ngừa và bảo vệ

Để phòng ngừa và bảo vệ khỏi tấn công “Mobile code invoking untrusted mobile code”, bạn có thể áp dụng các biện pháp sau:

 1. Xác thực và kiểm tra tính an toàn: Trước khi thực thi mobile code, hãy xác thực và kiểm tra tính an toàn của mã nguồn. Đảm bảo rằng mobile code được tải từ nguồn tin cậy và không chứa mã độc hoặc lỗ hổng bảo mật.
 2. Sử dụng sandbox và giới hạn quyền truy cập: Đối với môi trường thực thi mobile code, sử dụng sandbox để giới hạn quyền truy cập của mã. Điều này giúp hạn chế tác động của untrusted mobile code lên hệ thống và dữ liệu quan trọng.
 3. Kiểm tra và cập nhật thường xuyên: Đảm bảo rằng các thiết bị di động và ứng dụng đang chạy phiên bản phần mềm mới nhất, bao gồm cả các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật. Kiểm tra và cập nhật thường xuyên giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật đã biết và giảm nguy cơ tấn công.
 4. Hạn chế quyền truy cập: Đối với ứng dụng di động, hãy hạn chế quyền truy cập của mobile code vào các tài nguyên nhạy cảm như thông tin người dùng, dữ liệu cá nhân và hệ thống.
 5. Mã hóa dữ liệu: Đảm bảo rằng dữ liệu quan trọng được mã hóa trước khi được lưu trữ hoặc truyền đi. Sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh và bảo mật để ngăn chặn kẻ tấn công truy cập và hiểu được thông tin quan trọng.
 6. Giáo dục và nhận thức: Đào tạo nhân viên và người dùng cuối về các nguy cơ của tấn công “Mobile code invoking untrusted mobile code” và cách phòng ngừa chúng. Tăng cường nhận thức về bảo mật và thực thi các chính sách và quy trình an toàn.
 7. Kiểm tra bảo mật: Thực hiện kiểm tra bảo mật thường xuyên để phát hiện và khắc phục các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống và ứng dụng. Kiểm tra bảo mật bao gồm kiểm tra mã nguồn, kiểm tra xâm nhập và kiểm tra đánh giá bảo mật tổng thể.

Tuy nhiên, không có biện pháp bảo mật nào là tuyệt đối. Do đó, cần áp dụng một sự kết hợp các biện pháp bảo mật khác nhau và theo dõi sự phát triển của các kỹ thuật tấn công mới để duy trì mức độ an toàn cao cho hệ thống và ứng dụng của bạn.

Xem thêm TensorFlow Mobile

Thực hiện kiểm tra và giám sát

Để đảm bảo an toàn và bảo vệ khỏi tấn công “Mobile code invoking untrusted mobile code”, bạn có thể thực hiện các hoạt động kiểm tra và giám sát như sau:

 1. Kiểm tra bảo mật: Thực hiện kiểm tra bảo mật định kỳ để phát hiện các lỗ hổng bảo mật trong hệ thống và ứng dụng của bạn. Điều này bao gồm kiểm tra mã nguồn, kiểm tra xâm nhập và kiểm tra đánh giá bảo mật tổng thể. Sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích bảo mật để tìm kiếm các lỗ hổng và mối đe dọa tiềm năng.
 2. Xác thực và giám sát mobile code: Thiết lập quy trình xác thực và giám sát mobile code được thực thi trong hệ thống. Đảm bảo rằng mobile code chỉ được chạy sau khi được xác minh và kiểm tra tính an toàn. Giám sát việc thực thi mobile code để phát hiện bất thường và hoạt động không hợp lệ.
 3. Giám sát hoạt động mạng: Theo dõi hoạt động mạng để phát hiện các hành vi không hợp lệ hoặc đáng ngờ từ untrusted mobile code. Sử dụng các công cụ giám sát mạng để phát hiện các mẫu hoạt động đáng ngờ, lưu lượng mạng không bình thường hoặc các giao tiếp không an toàn.
 4. Ghi nhật ký và phân tích log: Kích hoạt ghi nhật ký chi tiết về hoạt động của mobile code và hệ thống. Phân tích log để tìm kiếm các hoạt động bất thường, đăng nhập không hợp lệ hoặc các cố gắng truy cập không ủy quyền.
 5. Cập nhật và bảo mật hệ thống: Đảm bảo rằng hệ thống và ứng dụng của bạn được cập nhật đều đặn với các bản vá lỗi và cập nhật bảo mật mới nhất. Theo dõi và áp dụng các biện pháp bảo mật khắc phục các lỗ hổng đã biết và đối phó với các mối đe dọa mới.
 6. Giáo dục và nhận thức: Đào tạo nhân viên và người dùng cuối về các kỹ thuật tấn công mobile code và tầm quan trọng của việc thực hiện biện pháp bảo mật. Nâng cao nhận thức về bảo mật, bao gồm việc sử dụng mật khẩu mạnh, tránh mở các tệp không xác định gốc và không chạy mobile code không tin cậy.

Bằng cách thực hiện các biện pháp bảo mật và các hoạt động kiểm tra và giám sát, bạn có thể giảm nguy cơ tấn công “Mobile code invoking untrusted mobile code” và bảo vệ hệ thống và ứng dụng của mình.

Xem thêm Banner Website và Mobile

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now