Xây dựng liên kết

Xây dựng liên kết

Trước khi nội dung của bạn có thể xếp hạng, các bạn cần xây liên kết nội bộ và liên kết bên ngoài. Google tìm thấy các bài đăng và trang có nội dung chất lượng khi chúng được liên kết đến từ một nơi nào đó trên web. Liên kết nội bộ sẽ kết…

Continue reading Xây dựng liên kết