Tối ưu hóa tiêu đề SEO

Viết tiêu đề trang(page title) tốt là một kỹ năng tối cần thiết cho bất kỳ ai làm SEO. Từ newbie đến master. Tại sao? Bởi vì thẻ tiêu đề là thứ đầu tiên người dùng nhìn thấy trong kết quả tìm kiếm và nó cũng là một trong những thành phần quan trọng nhất…

Continue reading Tối ưu hóa tiêu đề SEO