meta description

Tối ưu hóa meta description

Meta description có số chữ maximum khoảng 155 ký tự và được đặt trong phần HTML – tóm tắt nội dung của một trang.  Phần lớn những công cụ tìm kiếm cho thấy kết quả khi các cụm từ được mô tả rõ ràng Trong phần mô tả.  Vì vậy, việc tối ưu hóa meta…

Continue reading Tối ưu hóa meta description