Hướng dẫn đăng ký tài khoản wordpress.com

WordPress.com là dịch vụ viết blog miễn phí, khi đăng ký tài khoản tại wordpress.com sẽ có sub-domain dạng tenmien.wordpress.com dễ sử dụng, thường được dùng để viết blog, có nhiều giao diện cho người dùng lựa chọn, có cộng đồng viết Blog rất đông đảo. Nhưng WordPress.com có những hạn chế như: không cài…

Continue reading Hướng dẫn đăng ký tài khoản wordpress.com