Rate this post

Thuộc tính tabindex trong HTML cho phép bạn thiết lập thứ tự di chuyển của phím tab giữa các phần tử trong trang web. Mặc định, các phần tử sẽ được di chuyển theo thứ tự xuất hiện trong mã HTML.

Các bài viết liên quan:

Giới thiệu về tabindex trong HTML

Tabindex trong HTML là một thuộc tính được sử dụng để xác định thứ tự tập trung và trình tự điều hướng giữa các phần tử trên trang web. Nó cho phép người dùng truy cập và điều hướng trên trang web bằng cách sử dụng bàn phím hoặc các thiết bị hỗ trợ trình duyệt. Thuộc tính tabindex được gán cho các phần tử như các liên kết, nút bấm, trường nhập liệu, v.v. để xác định thứ tự truy cập của chúng.

Khi một phần tử có thuộc tính tabindex được kích hoạt, trình duyệt sẽ tạo ra một danh sách các phần tử có thể truy cập và xác định thứ tự truy cập dựa trên giá trị của tabindex. Người dùng có thể sử dụng các phím mũi tên hoặc phím tab để di chuyển qua các phần tử có tabindex. Điều này giúp cải thiện trải nghiệm truy cập và tăng tính tương tác của trang web, đặc biệt là đối với những người dùng không thể sử dụng chuột hoặc cần sử dụng bàn phím để truy cập.

Xem thêm Copywriting cho điện thoại di động

Thuộc tính tabindex có giá trị là một số nguyên, và các phần tử có cùng giá trị tabindex sẽ được trình duyệt xử lý theo thứ tự xuất hiện trong mã nguồn HTML. Bằng cách sử dụng tabindex, bạn có thể kiểm soát trình tự truy cập của các phần tử trên trang và đảm bảo người dùng có thể truy cập và điều hướng dễ dàng.

Tuy nhiên, khi sử dụng tabindex, cần lưu ý một số điểm quan trọng. Trình tự truy cập quá phức tạp hoặc không hợp lý có thể gây khó khăn cho người dùng. Ngoài ra, việc sử dụng tabindex không thích hợp có thể gây ra sự xung đột giữa các yếu tố truy cập và gây ra trải nghiệm người dùng không mong muốn.

Để tận dụng tối đa tiềm năng của tabindex, hãy cân nhắc cách sử dụng một cách có tổ chức và tốt nhất cho trang web của bạn.

Ví dụ:

<input type="text" tabindex="1">
<input type="password" tabindex="2">
<input type="submit" tabindex="3">

Trong ví dụ trên, khi người dùng nhấn tab, nó sẽ di chuyển tới ô văn bản đầu tiên, sau đó ô mật khẩu và cuối cùng là nút gửi.

Bạn có thể sử dụng giá trị số nguyên để thiết lập thứ tự, và các giá trị âm để loại bỏ một phần tử khỏi thứ tự tab. Các giá trị lớn hơn 0 sẽ được di chuyển trước, còn các giá trị âm sẽ được di chuyển sau.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng thuộc tính tabindex cho các thẻ khác như <a>, <button>, <select>, <textarea>

Lưu ý rằng sử dụng tabindex không phải lúc nào cũng là tốt, nó có thể gây khó khăn cho người dùng khi sử dụng trang web, vì vậy hãy cân nhắc kĩ trước khi sử dụng.

Xem thêm Lập trình Flutter

Khi nào nên sử dụng tabindex

Tabindex được sử dụng để thiết lập thứ tự di chuyển giữa các phần tử trong trang web khi người dùng sử dụng phím tab. Nó có thể được sử dụng trong những trường hợp sau:

 1. Khi bạn muốn tạo ra một thứ tự di chuyển tùy chỉnh giữa các phần tử, ví dụ như tạo một thứ tự di chuyển từ trái sang phải trong một biểu mẫu.
 2. Khi bạn muốn loại bỏ một phần tử khỏi thứ tự di chuyển tab mặc định, ví dụ như loại bỏ một nút bấm không cần thiết khỏi thứ tự di chuyển.
 3. Khi bạn muốn thiết lập thứ tự di chuyển cho các phần tử không thuộc về form, ví dụ như một liên kết hoặc một nút bấm trong trang web.
 4. Khi bạn muốn tạo ra một trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn cho người dùng có thể sử dụng chuột hoặc bàn phím để di chuyển giữa các phần tử trong trang.

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý rằng sử dụng tabindex không phải lúc nào cũng là tốt vì nó có thể gây khó khăn cho người dùng trong việc sử dụng trang web. Nếu không cần thiết, hãy tránh sử dụng tabindex.

Sử dụng tabindex trong các phần tử HTML

Thuộc tính tabindex có thể được sử dụng trong nhiều phần tử HTML khác nhau để xác định thứ tự truy cập của chúng. Dưới đây là một số phần tử phổ biến mà bạn có thể sử dụng tabindex:

 1. Liên kết (<a>): Bạn có thể thêm thuộc tính tabindex vào các liên kết để xác định thứ tự truy cập của chúng. Ví dụ: <a href="#" tabindex="1">Liên kết 1</a>
 2. Nút (<button>): Thuộc tính tabindex cũng có thể được sử dụng trong các nút để xác định thứ tự truy cập của chúng. Ví dụ: <button tabindex="2">Nút 2</button>
 3. Trường nhập liệu (<input>, <textarea>): Bạn có thể sử dụng tabindex để xác định thứ tự truy cập giữa các trường nhập liệu. Ví dụ: <input type="text" tabindex="3">
 4. Phần tử có thể tương tác được (<select>, <checkbox>, <radio>): Sử dụng tabindex để xác định thứ tự truy cập giữa các phần tử có thể tương tác. Ví dụ: <select tabindex="4">...</select>
 5. Phần tử không tương tác (<div>, <span>, <p>): Mặc dù các phần tử này không thể tương tác, nhưng bạn vẫn có thể sử dụng tabindex để xác định thứ tự truy cập giữa chúng. Ví dụ: <div tabindex="5">...</div>

Lưu ý rằng giá trị tabindex là một số nguyên và phần tử có giá trị nhỏ hơn sẽ được truy cập trước. Nếu cùng một giá trị tabindex được sử dụng cho nhiều phần tử, thứ tự truy cập sẽ tuân theo thứ tự xuất hiện trong mã nguồn HTML.

Qua việc sử dụng tabindex trong các phần tử HTML, bạn có thể điều chỉnh thứ tự truy cập của các phần tử trên trang và cung cấp một trải nghiệm truy cập tốt hơn cho người dùng. Tuy nhiên, hãy đảm bảo sử dụng tabindex một cách hợp lý và có tổ chức để tránh gây khó khăn cho người dùng khi truy cập trang web.

Xem thêm Responsive Web là gì?

Lợi ích của sử dụng tabindex

Sử dụng thuộc tính tabindex trong HTML mang lại một số lợi ích quan trọng cho trải nghiệm người dùng và tăng tính khả truy cập của trang web. Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng tabindex:

 1. Truy cập dễ dàng: Thuộc tính tabindex cho phép người dùng điều hướng và tương tác với các phần tử trên trang web bằng bàn phím. Điều này hữu ích đối với người dùng không thể sử dụng chuột hoặc có khó khăn trong việc sử dụng thiết bị nhập liệu khác.
 2. Thứ tự truy cập tuỳ chỉnh: Bằng cách sử dụng tabindex, bạn có thể định rõ thứ tự truy cập của các phần tử trên trang web. Điều này giúp người dùng dễ dàng điều hướng và tương tác theo thứ tự logic, tạo ra một trải nghiệm truy cập thuận tiện hơn.
 3. Tăng khả truy cập: Sử dụng tabindex cung cấp sự linh hoạt trong việc điều chỉnh thứ tự truy cập cho các phần tử. Điều này giúp đảm bảo rằng các phần tử quan trọng như nút Submit, trường nhập liệu hay các liên kết quan trọng được truy cập một cách dễ dàng và nhanh chóng.
 4. Hỗ trợ chuẩn: Thuộc tính tabindex là một phần chuẩn của HTML và được hỗ trợ rộng rãi trên các trình duyệt hiện đại. Điều này đảm bảo rằng trang web của bạn có khả năng tương thích trên nhiều nền tảng và thiết bị khác nhau.

Tóm lại, sử dụng tabindex trong HTML mang lại lợi ích về truy cập, tăng tính khả truy cập và cải thiện trải nghiệm người dùng. Điều này làm cho trang web của bạn dễ sử dụng và tiện ích cho mọi người, bất kể phương tiện truy cập mà họ sử dụng.

Tối ưu hóa tabindex cho truy cập và SEO

Khi tối ưu hóa tabindex cho truy cập và SEO, có một số điểm quan trọng cần xem xét:

 1. Thứ tự logic: Đảm bảo rằng thứ tự tabindex được sắp xếp một cách logic và theo luồng tự nhiên của trang. Điều này giúp người dùng điều hướng trang web một cách dễ dàng và trải nghiệm truy cập tốt hơn. Hãy đặt tabindex theo thứ tự logic từ trên xuống dưới và từ trái sang phải.
 2. Tránh sử dụng quá nhiều tabindex: Sử dụng tabindex một cách hợp lý và tránh việc áp dụng nó cho quá nhiều phần tử trên trang. Việc sử dụng quá nhiều tabindex có thể gây rối và làm mất đi tính tự nhiên của trang. Hãy tập trung vào các phần tử quan trọng như các nút điều hướng, trường nhập liệu và liên kết quan trọng.
 3. Sử dụng tabindex cho các phần tử tương tác quan trọng: Đặt tabindex cho các phần tử tương tác quan trọng như nút Submit, nút đăng nhập, trường tìm kiếm và các liên kết quan trọng. Điều này giúp người dùng truy cập trực tiếp đến các phần tử quan trọng và nhanh chóng thực hiện các hành động mong muốn trên trang.
 4. Hạn chế sử dụng tabindex cho phần tử không tương tác: Tránh đặt tabindex cho các phần tử không tương tác như các phần tử thể hiện thông tin hoặc chỉ để hiển thị nội dung. tabindex không nên được sử dụng cho mục đích chỉ để cải thiện vị trí của các phần tử trên trang.
 5. Sử dụng tabindex kết hợp với các kỹ thuật truy cập khác: tabindex có thể được sử dụng kết hợp với các kỹ thuật truy cập khác như phím tắt và điều hướng bằng bàn phím. Khi kết hợp các kỹ thuật này, bạn có thể tạo ra một trải nghiệm truy cập toàn diện hơn cho người dùng.

Tuy nhiên, khi tối ưu hóa tabindex, hãy cẩn thận với việc sử dụng quá nhiều tabindex hoặc thay đổi quá nhiều thứ tự truy cập, vì điều này có thể làm mất đi tính tự nhiên của trang và gây khó khăn cho người dùng. Hãy đảm bảo rằng việc sử dụng tabindex là hợp lý và hướng dẫn người dùng điều hướng trang một cách thuận tiện và tự nhiên.

Lưu ý và thực hành an toàn khi sử dụng tabindex

Khi sử dụng tabindex, có một số lưu ý và thực hành an toàn mà bạn nên cân nhắc:

 1. Sử dụng tabindex một cách hợp lý: Đặt tabindex chỉ cho các phần tử tương tác quan trọng và cần thiết trên trang, chẳng hạn như các trường nhập liệu, nút điều hướng và liên kết quan trọng. Tránh sử dụng tabindex cho các phần tử không cần thiết hoặc chỉ để thay đổi vị trí trên trang.
 2. Kiểm tra truy cập bằng bàn phím: Khi sử dụng tabindex, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn vẫn có khả năng truy cập và sử dụng bằng bàn phím. Kiểm tra xem người dùng có thể dễ dàng điều hướng đến các phần tử có tabindex sử dụng các phím tắt hoặc phím tab.
 3. Xem xét trình duyệt và thiết bị khác nhau: Đảm bảo rằng trang web của bạn vẫn hoạt động một cách chính xác với các trình duyệt và thiết bị khác nhau. Các quy tắc tabindex có thể được hiểu khác nhau đối với các trình duyệt và thiết bị khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra và đảm bảo tính nhất quán trên nhiều nền tảng.
 4. Kiểm tra độ dễ đọc và dễ hiểu: Khi sử dụng tabindex, hãy đảm bảo rằng trang web của bạn vẫn dễ đọc và dễ hiểu cho người dùng, bao gồm cả người dùng sử dụng công cụ hỗ trợ đọc màn hình. Các phần tử tabindex không nên gây rối hoặc làm mất tính truy cập của trang.
 5. Kiểm tra và thử nghiệm: Trước khi triển khai tabindex trên trang web chính thức, hãy thực hiện kiểm tra và thử nghiệm để đảm bảo tính nhất quán và tính chính xác của việc sử dụng tabindex. Kiểm tra các trường hợp sử dụng khác nhau và đảm bảo rằng trang web hoạt động như mong đợi.
 6. Theo dõi và cập nhật: Theo dõi việc sử dụng tabindex trên trang web của bạn và cập nhật nếu cần thiết. Kiểm tra các báo cáo hoặc phản hồi từ người dùng và sửa lỗi hoặc cải thiện khi cần thiết để đảm bảo truy cập và trải nghiệm tốt hơn.

Tóm lại, khi sử dụng tabindex, hãy đảm bảo rằng bạn sử dụng nó một cách cẩn thận và cân nhắc để tăng cường truy cập và trải nghiệm của người dùng.

Xem thêm Mobile Marketing là gì?

Một số ví dụ sử dụng tabindex

Ví dụ 1: Tạo một thứ tự di chuyển từ trái sang phải trong một biểu mẫu đăng nhập

<form>
 <label for="username">Tên đăng nhập:</label>
 <input type="text" id="username" tabindex="1">
 <br>
 <label for="password">Mật khẩu:</label>
 <input type="password" id="password" tabindex="2">
 <br>
 <input type="submit" value="Đăng nhập" tabindex="3">
</form>

Ví dụ 2: Loại bỏ một nút bấm không cần thiết khỏi thứ tự di chuyển

<form>
 <input type="text" tabindex="1">
 <input type="password" tabindex="2">
 <input type="submit" value="Đăng nhập" tabindex="3">
 <input type="button" value="Nút không cần thiết" tabindex="-1">
</form>

Trong ví dụ này, nút không cần thiết sẽ không được di chuyển đến khi người dùng tự thêm tabindex vào.

Ví dụ 3: Thiết lập thứ tự di chuyển cho các phần tử không thuộc về form

<a href="#section1" tabindex="1">Phần 1</a> |
<a href="#section2" tabindex="2">Phần 2</a> |
<a href="#section3" tabindex="3">Phần 3</a>

Trong ví dụ này, khi người dùng nhấn tab sẽ di chuyển tới các liên kết tương ứng với tabindex đã thiết lập.

Như vậy, có thể sử dụng tabindex để tùy chỉnh thứ tự di chuyển giữa các phần tử trong trang web, tạo ra một trải nghiệm truy cập dễ dàng hơn cho người dùng. Tuy nhiên, lại cần cân nhắc kỹ trước khi sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now