Rate this post

Java, một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ nhất, đã trở thành lựa chọn hàng đầu trong phát triển ứng dụng do khả năng di động, độ tin cậy và tính an toàn cao. Một trong những tính năng quan trọng nhất của Java là hỗ trợ lập trình đa luồng, cho phép thực thi nhiều luồng xử lý đồng thời để tối ưu hóa hiệu suất và khai thác tối đa sức mạnh của phần cứng hiện đại.

Trong bối cảnh đa luồng, một vấn đề quan trọng cần giải quyết là việc quản lý truy cập tới tài nguyên chung, đảm bảo rằng không có hai luồng nào cùng thực hiện thao tác trên cùng một tài nguyên tại cùng một thời điểm, ngăn chặn sự xung đột và dữ liệu không nhất quán. Đây chính là nơi mà khái niệm “đồng bộ hóa” (synchronization) trở nên cực kỳ quan trọng.

Mục tiêu của bài viết này là đưa ra cái nhìn sâu sắc về từ khóa synchronized trong Java – một công cụ mạnh mẽ cho đồng bộ hóa. Chúng ta sẽ khám phá cách synchronized giúp quản lý truy cập tới tài nguyên chung trong môi trường đa luồng, đảm bảo rằng mỗi luồng thực hiện các thao tác một cách an toàn và hiệu quả, mà không làm ảnh hưởng tới tính toàn vẹn của dữ liệu. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ xem xét một số điều cần lưu ý khi sử dụng synchronized để tránh các vấn đề phức tạp như deadlocks, giảm hiệu suất, và những kỹ thuật thay thế hiệu quả.

Khái niệm về Đa Luồng trong Java

Lập trình đa luồng là một khái niệm trung tâm trong Java, cho phép chạy đồng thời nhiều phần của một chương trình. Mỗi “luồng” là một đơn vị thực thi độc lập, có thể thực hiện các tác vụ khác nhau song song. Sử dụng đa luồng giúp tận dụng hiệu quả CPU, đặc biệt trong các hệ thống nhiều lõi, và cung cấp phản hồi nhanh hơn cho người dùng bằng cách phân chia công việc thành nhiều phần có thể xử lý đồng thời.

Tuy nhiên, lập trình đa luồng mang lại những thách thức riêng biệt, đặc biệt là trong việc quản lý tài nguyên chung. Khi nhiều luồng truy cập và thao tác trên cùng một tài nguyên, như biến chia sẻ hoặc đối tượng, có nguy cơ xảy ra xung đột và dữ liệu không nhất quán. Mỗi luồng có thể đọc hoặc viết dữ liệu mà không biết sự tồn tại của các luồng khác, dẫn đến hậu quả như việc ghi đè dữ liệu không mong muốn, làm mất tính toàn vẹn của dữ liệu.

Một ví dụ điển hình là khi hai luồng cố gắng cập nhật cùng một biến đếm. Nếu không được đồng bộ hóa đúng cách, cả hai luồng có thể đọc giá trị hiện tại của biến đếm, tăng nó lên, và sau đó lưu trở lại giá trị đã tăng. Do đó, biến đếm chỉ tăng lên một lần thay vì hai, vì mỗi luồng không nhận thức được sự thay đổi do luồng kia thực hiện.

Để giải quyết những vấn đề này, Java cung cấp một loạt công cụ và cơ chế đồng bộ hóa, trong đó synchronized đóng vai trò quan trọng. Bằng cách sử dụng synchronized, các nhà phát triển có thể kiểm soát chặt chẽ việc truy cập tài nguyên chung, đảm bảo rằng mỗi luồng có thể thực hiện các thao tác của mình một cách an toàn mà không làm ảnh hưởng đến các luồng khác. Điều này là chìa khóa để xây dựng các ứng dụng đa luồng hiệu quả và đáng tin cậy.

Giới thiệu về synchronized trong Java

Trong Java, từ khóa synchronized đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong lập trình đa luồng. Nó được sử dụng để kiểm soát việc truy cập đồng thời vào một phần mã hoặc tài nguyên nào đó từ nhiều luồng khác nhau. Khi một phương thức hoặc một khối mã được đánh dấu là synchronized, Java sẽ đảm bảo rằng chỉ có một luồng duy nhất có thể thực hiện phương thức hoặc khối mã đó tại một thời điểm. Điều này giúp ngăn chặn sự xung đột và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu khi nhiều luồng cùng làm việc trên cùng một tài nguyên.

Cách thức hoạt động của synchronized dựa trên một khái niệm gọi là “khóa”. Khi một luồng bắt đầu thực thi một phương thức hoặc một khối mã synchronized, nó sẽ lấy khóa đối tượng mà phương thức hoặc khối mã đó thuộc về. Trong thời gian luồng này giữ khóa, không luồng nào khác có thể thực thi bất kỳ phương thức hoặc khối mã synchronized nào khác trên cùng một đối tượng. Khi luồng hoàn thành việc thực thi, nó sẽ giải phóng khóa, cho phép các luồng khác có cơ hội thực thi.

Có hai cách sử dụng synchronized trong Java:

 1. Phương thức Synchronized: Khi một phương thức được đánh dấu là synchronized, toàn bộ phương thức được bảo vệ. Khóa được sử dụng trong trường hợp này là khóa của đối tượng mà phương thức thuộc về, hoặc trong trường hợp của phương thức static, là khóa của lớp đối tượng đó.
 2. Khối mã Synchronized: Có thể đặt một khối mã cụ thể trong một phương thức trong một khối synchronized. Điều này cho phép kiểm soát chặt chẽ hơn đối với việc đồng bộ hóa, vì bạn có thể chọn chỉ một phần của phương thức để đồng bộ, thay vì toàn bộ phương thức. Khóa cho một khối synchronized có thể là bất kỳ đối tượng nào, cung cấp một cấp độ linh hoạt cao hơn trong việc quản lý truy cập.

Sử dụng synchronized một cách hợp lý và chính xác giúp giải quyết các vấn đề phức tạp trong lập trình đa luồng, như điều kiện cuộc thi, đảm bảo rằng các luồng không làm hỏng dữ liệu hoặc không chạy vào trạng thái không xác định. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng việc sử dụng quá mức synchronized có thể gây ra sự chậm trễ trong thực thi chương trình và ảnh hưởng đến hiệu suất, do đó cần cân nhắc kỹ lưỡng khi áp dụng nó vào trong mã nguồn.

Nguyên tắc hoạt động của synchronized

Nguyên tắc hoạt động của từ khóa “synchronized” trong Java là đảm bảo rằng chỉ có một luồng được phép thực hiện truy cập vào phần tài nguyên được đồng bộ hóa tại một thời điểm. Khi một luồng thực hiện truy cập vào phần tài nguyên được đánh dấu là synchronized, nó sẽ khóa (lock) tài nguyên đó, ngăn các luồng khác khỏi việc truy cập vào tài nguyên đó cho đến khi luồng hiện tại hoàn thành truy cập.

Các nguyên tắc hoạt động của synchronized bao gồm:

 1. Khóa (Lock): Khi một luồng bắt đầu thực hiện phần tài nguyên synchronized, nó sẽ khóa tài nguyên đó, chỉ cho phép chính nó thực hiện truy cập. Các luồng khác cố gắng truy cập vào tài nguyên đó sẽ bị chặn cho đến khi tài nguyên được mở khóa.
 2. Hoàn thành (Release): Khi luồng hiện tại hoàn thành việc truy cập vào tài nguyên synchronized, nó sẽ mở khóa tài nguyên, cho phép các luồng khác tiếp tục truy cập.
 3. Độc quyền (Exclusivity): Chỉ có một luồng được phép khóa và truy cập vào tài nguyên synchronized tại một thời điểm. Điều này đảm bảo tính nhất quán và tránh xung đột truy cập đồng thời từ nhiều luồng.
 4. Chờ đợi (Waiting): Các luồng khác cố gắng truy cập vào tài nguyên synchronized khi tài nguyên đang bị khóa sẽ phải chờ đợi cho đến khi tài nguyên được mở khóa. Điều này đảm bảo rằng không có xung đột xảy ra và đồng thời tránh các vấn đề như race condition.

Nguyên tắc hoạt động của synchronized giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong môi trường đa luồng, đồng thời tránh xung đột và đảm bảo rằng các tài nguyên được truy cập một cách đúng đắn.

Xem thêm Giao thức Mạng trong TCP/IP

Sử dụng Synchronized

Synchronized ở Cấp Phương Thức (Method-Level Synchronization):

 • Khi synchronized được áp dụng cho một phương thức, toàn bộ phương thức được đồng bộ hóa. Điều này có nghĩa là một luồng cần phải có khóa của đối tượng chứa phương thức (hoặc khóa của lớp, trong trường hợp của phương thức static) để thực thi phương thức đó.
 • Điều này rất hữu ích khi toàn bộ logic của một phương thức cần được thực thi một cách nguyên tử, không bị gián đoạn bởi các luồng khác.
 • Ví dụ: Xem xét một lớp Counter với phương thức increment được đánh dấu là synchronized. Nếu hai luồng cùng gọi phương thức increment trên cùng một đối tượng Counter, một luồng sẽ phải chờ đến khi luồng kia hoàn thành phương thức trước khi có thể bắt đầu.
public class Counter {
  private int count = 0;

  public synchronized void increment() {
    count++;
  }
}

Synchronized ở Cấp Khối Lệnh (Block-Level Synchronization):

 • Sử dụng synchronized với một khối lệnh cụ thể bên trong phương thức cho phép kiểm soát tốt hơn việc đồng bộ hóa. Khóa cho khối synchronized có thể là bất kỳ đối tượng nào, cung cấp linh hoạt hơn trong việc quản lý truy cập.
 • Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất bằng cách giảm thiểu phần mã cần được đồng bộ hóa.
 • Ví dụ: Trong một lớp Counter có phương thức add, bạn có thể chỉ muốn đồng bộ một phần của phương thức liên quan đến việc cập nhật giá trị. Trong trường hợp này, chỉ khối lệnh cập nhật giá trị được đánh dấu là synchronized.
public class Counter {
  private int count = 0;

  public void add(int value) {
    synchronized (this) {
      count += value;
    }
  }
}

Cả hai cách sử dụng synchronized đều có ưu và nhược điểm riêng. Trong khi method-level synchronization đơn giản hơn và dễ sử dụng, block-level synchronization cung cấp độ linh hoạt cao hơn và có thể giúp tăng hiệu suất trong một số tình huống cụ thể. Lựa chọn phương pháp phù hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của tác vụ và cấu trúc của chương trình. Điều quan trọng là phải nhận thức được rằng việc sử dụng synchronized cần cân nhắc kỹ lưỡng để tránh tình trạng giảm hiệu suất không cần thiết và các vấn đề liên quan đến deadlocks.

Ưu điểm và nhược điểm của synchronized

Ưu điểm của từ khóa “synchronized” trong Java:

 1. Đảm bảo tính nhất quán: Synchronized đảm bảo rằng chỉ có một luồng được phép truy cập vào phần tài nguyên được đồng bộ hóa tại một thời điểm. Điều này giúp đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu khi nhiều luồng cùng truy cập và thay đổi dữ liệu.
 2. Đảm bảo an toàn đồng thời: Synchronized giúp tránh xung đột và đảm bảo an toàn khi có nhiều luồng cùng truy cập và thay đổi dữ liệu. Nó ngăn chặn các vấn đề như race condition và xung đột giữa các luồng.
 3. Dễ sử dụng: Synchronized là một cách đơn giản để đảm bảo tính nhất quán và an toàn trong môi trường đa luồng. Nó chỉ đơn giản là thêm từ khóa synchronized vào phương thức hoặc khối mã cần được đồng bộ hóa.

Nhược điểm của từ khóa “synchronized” trong Java:

 1. Hiệu suất giảm: Synchronized có thể làm giảm hiệu suất của ứng dụng vì khi một luồng khóa tài nguyên, các luồng khác phải chờ đợi cho đến khi tài nguyên được mở khóa. Điều này có thể gây ra tình trạng block và làm giảm hiệu suất chương trình.
 2. Khả năng xảy ra deadlock: Nếu không sử dụng synchronized đúng cách, có thể xảy ra tình huống deadlock khi hai hay nhiều luồng cùng chờ đợi nhau và không thể tiếp tục thực thi. Điều này có thể xảy ra khi sử dụng quá nhiều synchronized trong ứng dụng.
 3. Khó điều khiển và debug: Khi sử dụng synchronized, cần phải kiểm soát và đồng bộ hóa các điểm truy cập vào tài nguyên chia sẻ. Điều này có thể làm cho mã trở nên phức tạp hơn và khó khăn trong việc debug và tìm lỗi.

Tuy nhiên, với sự cải tiến của các cơ chế đồng bộ hóa trong Java và sự phát triển của các phương pháp khác như Lock và ConcurrentHashMap, các nhược điểm trên có thể được khắc phục và tối ưu hóa hiệu suất trong các ứng dụng đa luồng.

Synchronized và đa luồng (multithreading)

Synchronized là một khái niệm quan trọng trong đa luồng (multithreading) trong Java. Nó được sử dụng để đồng bộ hóa truy cập và thay đổi dữ liệu trong môi trường đa luồng, nhằm đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu.

Khi một phương thức hoặc khối mã được đánh dấu bằng từ khóa synchronized, chỉ có một luồng được phép thực thi phần mã đó tại một thời điểm. Các luồng khác phải chờ đợi cho đến khi luồng hiện tại hoàn thành việc thực thi trong khối synchronized.

Synchronized hoạt động dựa trên cơ chế khóa (lock) và monitor. Khi một luồng thực thi vào khối synchronized, nó sẽ mở khóa (acquire lock) và khi hoàn thành, nó sẽ giải khóa (release lock). Khi một luồng đã mở khóa, các luồng khác có thể vào khối synchronized để thực thi.

Synchronized giúp đảm bảo tính nhất quán và an toàn dữ liệu trong các tình huống như race condition, khi nhiều luồng cùng truy cập và thay đổi dữ liệu. Nó ngăn chặn xung đột và đảm bảo rằng chỉ một luồng được phép truy cập vào tài nguyên được đồng bộ hóa tại một thời điểm.

Tuy nhiên, việc sử dụng synchronized cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh các vấn đề như deadlock và giảm hiệu suất của ứng dụng. Đồng thời, cần phải đảm bảo việc sử dụng synchronized đúng cách và đồng bộ hóa đúng điểm truy cập vào tài nguyên chia sẻ để tránh các lỗi và vấn đề gây khó khăn trong debug.

Ngoài synchronized, trong Java còn có các phương pháp khác để đạt được đồng bộ hóa và quản lý đa luồng như sử dụng Lock, Condition, Semaphore, và các cấu trúc dữ liệu như ConcurrentHashMap. Việc lựa chọn phương pháp đồng bộ hóa phù hợp sẽ giúp tối ưu hiệu suất và đảm bảo tính nhất quán trong môi trường đa luồng.

Xem thêm Biểu đồ phân bổ tài nguyên trong hệ điều hành

Synchronized và hiệu suất (performance)

Hiệu Suất và Vấn Đề Cần Lưu Ý

Khi sử dụng synchronized trong Java, hiệu suất ứng dụng có thể bị ảnh hưởng theo nhiều cách. Mặc dù synchronized cung cấp một cách tiện lợi để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong môi trường đa luồng, việc này cũng có thể gây ra sự chậm trễ và giảm hiệu suất do overhead của việc quản lý khóa.

 1. Ảnh hưởng đến Hiệu Suất:
 • Mỗi khi một luồng cố gắng truy cập một phương thức hoặc khối mã synchronized, nó phải chờ để lấy khóa. Điều này có thể tạo ra sự chậm trễ, đặc biệt nếu có nhiều luồng cạnh tranh để truy cập cùng một tài nguyên.
 • Khi synchronized được sử dụng không cần thiết hoặc không chính xác, nó có thể tạo ra bottleneck, nơi mà tất cả các luồng đều phải chờ đợi để thực thi mã, dẫn đến việc giảm đáng kể hiệu suất chung của ứng dụng.
 1. Vấn Đề Deadlocks:
 • Deadlocks xảy ra khi hai luồng hoặc nhiều hơn chờ đợi lẫn nhau để giải phóng khóa mà họ đang giữ. Điều này có thể xảy ra nếu các luồng cố gắng lấy nhiều khóa cùng một lúc nhưng theo thứ tự khác nhau.
 • Ví dụ, nếu luồng A giữ khóa 1 và chờ khóa 2, trong khi luồng B giữ khóa 2 và chờ khóa 1, cả hai luồng đều không thể tiến triển, dẫn đến tình trạng bế tắc.
 1. Vấn Đề Contention:
 • Contention xảy ra khi nhiều luồng cố gắng truy cập cùng một tài nguyên được bảo vệ bởi synchronized, gây ra sự chờ đợi và giảm hiệu suất.
 • Việc giảm contention có thể được thực hiện bằng cách giảm phạm vi của đồng bộ hóa, sử dụng block-level synchronization thay vì method-level, hoặc áp dụng các kỹ thuật đồng bộ hóa khác.

Do đó, khi sử dụng synchronized, cần lưu ý:

 • Minh bạch và Cụ thể: Hãy chắc chắn rằng việc sử dụng synchronized là cần thiết và cụ thể nhất có thể. Tránh đồng bộ hóa quá mức có thể ảnh hưởng đến hiệu suất.
 • Thiết kế Cẩn thận: Cân nhắc kỹ lưỡng cách các luồng tương tác với nhau và tài nguyên họ truy cập để tránh deadlocks.
 • Sử dụng Các Phương Pháp Đồng Bộ Hóa Khác: Trong một số trường hợp, việc sử dụng các cấu trúc dữ liệu đồng bộ hóa, ReentrantLocks, hoặc Atomic variables có thể là một lựa chọn tốt hơn để quản lý truy cập đồng bộ.

Hiểu rõ về cách thức synchronized tác động tới hiệu suất và các vấn đề tiềm ẩn liên quan đến nó sẽ giúp các nhà phát triển Java tạo ra các ứng dụng đa luồng hiệu quả, mạnh mẽ và an toàn.

Xem thêm Truy vấn Plan Cache Commands trong MongoDB

Một số ví dụ về synchronized trong java

 1. Sử dụng synchronized trong một phương thức để đảm bảo rằng chỉ một thread được thực thi cùng một lúc :
public class Counter {
  private int count = 0;
  public synchronized void increment() {
    count++;
  }
}
 1. Sử dụng synchronized trong một khối lệnh để chỉ cho một thread thực thi một block cụ thể :
public class BankAccount {
  private int balance = 0;
  public void deposit(int amount) {
    synchronized(this) {
      balance += amount;
    }
  }
  public void withdraw(int amount) {
    synchronized(this) {
      balance -= amount;
    }
  }
}
 1. Sử dụng synchronized trong một class để chỉ cho một thread thực thi một phương thức trong class đó :
public class Singleton {
  private static Singleton instance;
  private Singleton() { }
  public static synchronized Singleton getInstance() {
    if (instance == null) {
      instance = new Singleton();
    }
    return instance;
  }
}
 1. Sử dụng synchronized trong một block trong nhiều thread để chỉ cho một thread thực thi block đó :
class Task implements Runnable {
  private final Object lock;
  public Task(Object lock) {
    this.lock = lock;
  }
  public void run() {
    synchronized (lock) {
      // Perform a task
    }
  }
}

Trong các ví dụ trên chỉ là một số trong nhiều cách sử dụng synchronized trong Java, có thể có nhiều cách khác để sử dụng synchronized tùy theo nhu cầu của chương trình.

Các phương pháp thay thế synchronized

Có một số phương pháp thay thế synchronized để đạt được đồng bộ hóa và giảm tác động lên hiệu suất. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

 1. ReentrantLock: ReentrantLock là một lớp trong gói java.util.concurrent.locks, cung cấp khả năng đồng bộ hóa tương tự như synchronized. Tuy nhiên, ReentrantLock cho phép tuỳ chỉnh hơn với các phương thức như lock() và unlock(), và hỗ trợ các khối lệnh try-finally để đảm bảo việc giải phóng khóa một cách an toàn.
 2. AtomicInteger: AtomicInteger là một lớp trong gói java.util.concurrent.atomic, cung cấp cơ chế đồng bộ hóa cho các phép toán trên số nguyên. Bằng cách sử dụng phương thức atomic, bạn có thể thực hiện các thao tác như tăng, giảm, cộng và trừ một cách an toàn trong môi trường đa luồng.
 3. Semaphore: Semaphore là một lớp trong gói java.util.concurrent, cho phép bạn kiểm soát số lượng luồng được phép thực thi đồng thời. Semaphore hữu ích khi bạn muốn giới hạn số lượng luồng có thể truy cập vào một phần code cùng một lúc.
 4. ConcurrentHashMap: ConcurrentHashMap là một cấu trúc dữ liệu không đồng bộ trong gói java.util.concurrent, được thiết kế đặc biệt để xử lý đa luồng mà không cần đồng bộ hóa toàn bộ. Nó cung cấp các phương thức an toàn để thao tác với các phần tử của bảng băm trong môi trường đa luồng.
 5. synchronized block: Thay vì đồng bộ hóa toàn bộ phương thức, bạn có thể sử dụng synchronized block để đồng bộ hóa chỉ một phần code cần thiết. Bằng cách sử dụng từ khóa synchronized trên một đối tượng hoặc một khối lệnh, bạn có thể đảm bảo rằng chỉ một luồng được phép truy cập vào phần code đó cùng một thời điểm.

Việc lựa chọn phương pháp thay thế synchronized phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của ứng dụng và ngữ cảnh sử dụng. Cần xem xét tính an toàn, hiệu suất và độ phức tạp của mỗi phương pháp trước khi quyết định sử dụng.

Xem thêm 100+ bài tập Java

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now