Rate this post

Trong JavaScript, switch là một câu lệnh điều khiển được sử dụng để chọn một trong nhiều khối lệnh khác nhau để thực thi dựa trên giá trị của một biến hoặc hàm.

Vì sao nên sử dụng Switch ?

Sử dụng switch trong JavaScript có nhiều lý do sau:

 1. Dễ đọc và quản lý: Cú pháp của switch rất dễ hiểu và dễ quản lý, giúp cho mã của bạn trở nên rõ ràng và dễ đọc hơn.
 2. Tối ưu tốc độ: Trong một số trường hợp, sử dụng switch có thể tối ưu tốc độ hơn so với sử dụng nhiều câu lệnh if-else liên tiếp.
 3. Chuyển đổi giá trị dễ dàng: switch cho phép chúng ta chuyển đổi giá trị của một biến dễ dàng và nhanh chóng.
 4. Lựa chọn nhiều lựa chọn: Nó cho phép chúng ta chọn một trong nhiều lựa chọn khác nhau dựa trên giá trị của một biến hoặc hàm.
 5. Tách biệt các trường hợp: switch cho phép chúng ta tách biệt các trường hợp một cách rõ ràng, giúp cho chúng ta dễ dàng theo dõi và quản lý các tình huống khác nhau.
 1. Tái sử dụng mã: switch cho phép chúng ta tái sử dụng mã dễ dàng, điều đó giúp giảm thiểu số lượng dòng mã và giảm thiểu sự phức tạp của mã.
 2. Tối ưu hóa tốc độ chương trình: Sử dụng switch có thể tăng tốc độ chương trình nếu có nhiều trường hợp cần so sánh với giá trị biến.
 3. Tiện dụng: Cú pháp switch rất tiện dụng trong việc xử lý các trường hợp lựa chọn đơn giản, nó giúp cho mã dễ đọc và dễ hiểu hơn.
 4. Dễ kiểm tra lỗi: Sử dụng switch giúp dễ dàng kiểm tra lỗi, nếu giá trị của biến không nằm trong các trường hợp được xác định, chúng ta có thể sử dụng default để xử lý.
 5. Ưu tiên trường hợp: Khi sử dụng switch chúng ta có thể ưu tiên trường hợp cần thực hiện trước để tăng tốc độ chương trình.

Cấu trúc Switch case trong java script

Để hiểu rõ hơn về switch case, bạn cần có:

 1. Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ lập trình JavaScript.
 2. Một trình soạn thảo mã (code editor).
 3. Trình duyệt web.
 4. Sự tập trung và sáng tạo (não là yếu tố quan trọng nhất 😃).

Switch case là một cấu trúc có thể được sử dụng để thay thế nhiều câu lệnh if-else trong JavaScript. Nó cho phép bạn so sánh một giá trị với nhiều biến thể khác nhau.

Cú pháp của switch case như sau:

switch (x) {
 case 'value1':
  // Code thực hiện khi x === 'value1'
  break;

 case 'value2':
  // Code thực hiện khi x === 'value2'
  break;

 default:
  // Code thực hiện khi không có trường hợp nào phù hợp
}

Giá trị của biến x sẽ được so sánh với các giá trị trong các case. Nếu tìm thấy một trường hợp trùng khớp, code bên trong case đó sẽ được thực hiện, và sau đó sẽ có lệnh break để thoát khỏi switch case. Nếu không có trường hợp nào khớp, code trong default sẽ được thực hiện (nếu nó tồn tại).

Dưới đây là một vài ví dụ thực tế về cách sử dụng switch case trong JavaScript:

Ví dụ 1: Play & Pause Switch đơn giản

switch (movieState) {
 case 'play':
  playMovie();
  break;
 case 'pause':
  pauseMovie();
  break;
 default:
  doNothing();
}

Ví dụ 2: Tính toán đơn giản dựa trên giá trị

switch (result) {
 case 4:
  alert('Quá nhỏ');
  break;
 case 8:
  alert('Chính xác!');
  break;
 case 10:
  alert('Quá lớn');
  break;
 default:
  alert('Giá trị không chính xác!');
}

Ví dụ 3: Sử dụng getDay() để xác định ngày trong tuần

switch (new Date().getDay()) {
 case 0:
  day = 'Chủ Nhật';
  break;
 case 1:
  day = 'Thứ Hai';
  break;
 case 2:
  day = 'Thứ Ba';
  break;
 case 3:
  day = 'Thứ Tư';
  break;
 case 4:
  day = 'Thứ Năm';
  break;
 case 5:
  day = 'Thứ Sáu';
  break;
 case 6:
  day = 'Thứ Bảy';
  break;
}

Nếu không có câu lệnh break, code sẽ “rơi” từ case này sang case khác. Điều này có thể tạo ra lỗi logic nếu không được kiểm soát.

Trong trường hợp bạn muốn so sánh một biểu thức, bạn có thể sử dụng một cách linh hoạt bằng cách sử dụng switch (true):

switch (true) {
 case x >= 10:
  correct();
  break;
 default:
  neverhappens();
}

Như vậy, bạn đã hiểu về switch case trong JavaScript và cách sử dụng nó trong các tình huống thực tế khác nhau. Switch case là một công cụ mạnh mẽ để quản lý luồng điều khiển trong chương trình của bạn và thực hiện các hành động tùy thuộc vào giá trị của biến.

Như vậy, bạn đã hiểu về switch case trong JavaScript và cách sử dụng nó trong các tình huống thực tế khác nhau. Switch case là một công cụ mạnh mẽ để quản lý luồng điều khiển trong chương trình của bạn và thực hiện các hành động tùy thuộc vào giá trị của biến.

Một số lưu ý khi sử dụng Switch 

Khi sử dụng switch trong JavaScript, chúng ta cần chú ý những điểm sau:

 1. Sử dụng break; sau mỗi trường hợp: Nếu không sử dụng break; sau mỗi trường hợp, chương trình sẽ tiếp tục chạy qua các trường hợp còn lại.
 2. Sử dụng default:: Nếu không sử dụng default:, chương trình sẽ không xử lý trường hợp mặc định khi giá trị của biến không nằm trong các trường hợp được xác định.
 3. Sử dụng switch cho các giá trị đơn giản: switch thường được sử dụng cho các giá trị đơn giản như kiểu dữ liệu cơ bản, nếu cần so sánh giá trị phức tạp thì sử dụng if else hoặc các hàm khác.
 4. Chú ý khi sử dụng giá trị String: Nếu sử dụng giá trị String trong switch, chúng ta cần chú ý đến việc so sánh chính xác giá trị và chú ý đến việc chuyển đổi chữ hoa chữ thường.
 5. Sử dụng switch cho các tình huống lựa chọn đơn giản: Nếu cần xử lý các tình huống phức tạp hoặc có nhiều điều kiện, thì sử dụng câu lệnh if-else hoặc các hàm khác có thể là tùy chọn tốt hơn.
 6. Chú ý khi sử dụng giá trị số: Nếu sử dụng giá trị số trong switch, chúng ta cần chú ý đến việc chuyển đổi giá trị sang kiểu dữ liệu khác nếu cần.
 7. Sử dụng switch cho các tình huống có số lượng trường hợp có hạn: Khi sử dụng switch chúng ta nên giới hạn số lượng trường hợp để tránh làm tăng phức tạp của chương trình.
 8. Sử dụng switch cho các tình huống lựa chọn đơn giản: Khi sử dụng switch chúng ta nên chỉ sử dụng cho các tình huống lựa chọn đơn giản.

Kết luận 

Switch trong JavaScript là một câu lệnh rất hữu ích cho việc xử lý các tình huống khác nhau với các giá trị khác nhau. Nó cho phép chúng ta xử lý nhiều điều kiện với các câu lệnh khác nhau mà không cần sử dụng nhiều câu lệnh if-else. Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý đến việc sử dụng switch cho các tình huống thích hợp và giới hạn số lượng trường hợp để tránh làm tăng phức tạp của chương trình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now