Rate this post

Vòng lặp While và Lặp lại trong khi được sử dụng thay thế cho các vòng lặp for-in khi số lần lặp không được biết trước. Vòng lặp while thực hiện một tập hợp các câu lệnh cho đến khi một điều kiện sai xảy ra. Vòng lặp này thường được sử dụng khi bạn không biết về số lần lặp.

Các bài viết khác:

Swift trong khi vòng lặp

Vòng lặp while trong Swift đánh giá điều kiện của nó khi bắt đầu mỗi lần vượt qua.

Cú pháp:

Ở đây, TestExpression là một biểu thức Boolean. Nếu đó là sự thật,

  • Các câu lệnh bên trong vòng lặp while được thực thi.
  • Và, TestExpressionis đã đánh giá lại.

Quá trình này tiếp tục cho đến khi TestExpression đánh giá sai. Khi TestExpression nhận được điều kiện sai, vòng lặp while sẽ kết thúc.

Lưu đồ của vòng lặp While

Ví dụ:

Output:

Trong chương trình trên, vòng lặp while được thực hiện cho đến khi điều kiện được đánh giá là false và ngay sau khi nó nhận được điều kiện false, nó sẽ kết thúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now