Rate this post

Suy luận trong trí tuệ nhân tạo có hai dạng quan trọng là Suy luận quy nạp và Suy luận theo lối suy luận. Cả hai hình thức suy luận đều có tiền đề và kết luận, nhưng cả hai hình thức lập luận đều mâu thuẫn với nhau. Sau đây là danh sách để so sánh giữa suy luận quy nạp và suy diễn:

  • Suy luận quy nạp sử dụng các dữ kiện, thông tin hoặc kiến ​​thức có sẵn để suy ra một kết luận hợp lệ, trong khi lập luận quy nạp bao gồm việc tổng hợp hóa từ các sự kiện và quan sát cụ thể.
  • Lập luận quy nạp sử dụng cách tiếp cận từ trên xuống, trong khi lập luận quy nạp sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên.
  • Lập luận quy nạp chuyển từ phát biểu khái quát thành kết luận xác đáng, trong khi lập luận quy nạp chuyển từ quan sát cụ thể sang khái quát hóa.
  • Trong lập luận suy diễn, các kết luận là chắc chắn, trong khi trong suy luận Quy nạp, các kết luận là xác suất.
  • Lập luận quy nạp có thể hợp lệ hoặc không hợp lệ, có nghĩa là nếu tiền đề là đúng thì kết luận phải đúng, trong khi lập luận quy nạp có thể mạnh hoặc yếu, có nghĩa là kết luận có thể sai ngay cả khi tiền đề là đúng.
  • Sự khác biệt giữa quy nạp và suy diễn có thể được giải thích bằng cách sử dụng sơ đồ dưới đây trên cơ sở lập luận:

Biểu đồ so sánh

Cơ sở để so sánhSuy luận suy luậnSuy luận quy nạp
Định nghĩaSuy luận suy luận là hình thức suy luận hợp lệ, để suy ra thông tin hoặc kết luận mới từ các sự kiện và thông tin liên quan đã biết. Suy luận quy nạp đi đến kết luận bằng quá trình khái quát hóa bằng cách sử dụng các dữ kiện hoặc sự kiện cụ thể.
Cách tiếp cận Lập luận suy luận theo cách tiếp cận từ trên xuống. Lập luận quy nạp theo cách tiếp cận từ dưới lên.
Bắt đầu từ Suy luận suy luận bắt đầu từ Mặt bằng. Suy luận quy nạp bắt đầu từ Kết luận.
Tính hợp lệ Trong suy luận suy diễn kết luận phải đúng nếu tiền đề đúng. Trong suy luận quy nạp, chân lý tiền đề không đảm bảo chân lý kết luận.
Cách sử dụng Sử dụng lập luận suy diễn rất khó, vì chúng ta cần các dữ kiện phải đúng. Sử dụng lập luận quy nạp nhanh chóng và dễ dàng, vì chúng ta cần bằng chứng thay vì dữ kiện có thật. Chúng ta thường sử dụng nó trong cuộc sống hàng ngày.
Lý thuyết Quy trình → giả thuyết → các mẫu → xác nhận. Quan sát- → mẫu → giả thuyết → Lý thuyết.
Lập luậnTrong suy luận suy diễn, các lập luận có thể hợp lệ hoặc không hợp lệ. Trong lập luận quy nạp, lập luận có thể yếu hoặc mạnh.
Cấu trúcSuy luận suy luận đạt từ sự kiện chung đến sự kiện cụ thể. Suy luận quy nạp đạt từ sự kiện cụ thể đến sự kiện chung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Contact Me on Zalo
Call now