Rate this post

  Bởi vì hầu hết mọi người đều quen thuộc với các hệ thống data base quan hệ thương mại, có thể dễ dàng hiểu warehouse là gì bằng cách so sánh hai loại hệ thống này.

  Các bài viết liên quan:

  Nhiệm vụ chính của hệ thống data base hoạt động trực tuyến là thực hiện xử lý truy vấn và chuyển giao trực tuyến. Các hệ thống này được gọi là hệ thống xử lý giao dịch trực tuyến (OLTP). Chúng bao gồm hầu hết các hoạt động hàng ngày của một tổ chức như mua hàng, kiểm kê, sản xuất, ngân hàng, tính lương, đăng ký và hạch toán.

  Xem thêm Data Warehouse những kiến thức cơ bản

  Mặt khác, hệ thống warehouse phục vụ người dùng hoặc nhân viên tri thức trong vai trò phân tích dữ liệu và ra quyết định. Các hệ thống như vậy có thể sắp xếp và trình bày dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng của những người dùng khác nhau. Các hệ thống này được gọi là hệ thống xử lý phân tích trực tuyến (OLAP).

  Các đặc điểm phân biệt chính của OLTP OLAP được tóm tắt như sau:

  1. Người dùng và định hướng hệ thống: Hệ thống OLTP hướng tới khách hàng và được sử dụng để xử lý giao dịch và truy vấn bởi các nhân viên, khách hàng và các chuyên gia công nghệ thông tin. Hệ thống OLAP định hướng thị trường và được sử dụng để phân tích dữ liệu bởi các nhân viên tri thức, bao gồm các nhà quản lý, giám đốc điều hành và nhà phân tích.
  2. Nội dung dữ liệu: Hệ thống OLTP quản lý dữ liệu hiện tại, thông thường, quá chi tiết để có thể dễ dàng sử dụng cho việc ra quyết định. Hệ thống OLAP quản lý một lượng lớn dữ liệu lịch sử, cung cấp các phương tiện để tóm tắt và tổng hợp, đồng thời lưu trữ và quản lý thông tin ở các mức độ chi tiết khác nhau. Các tính năng này giúp dữ liệu dễ sử dụng hơn để đưa ra quyết định sáng suốt.
  3. Thiết kế data base: Một hệ thống OLTP thường áp dụng mô hình dữ liệu mối quan hệ thực thể (ER) và thiết kế cơ sở dữ liệu hướng ứng dụng. Hệ thống OLAP thường sử dụng mô hình ngôi sao hoặc bông tuyết và thiết kế cơ sở dữ liệu hướng chủ đề.
  4. Chế độ xem: Hệ thống OLTP chủ yếu tập trung vào dữ liệu hiện tại trong doanh nghiệp hoặc bộ phận mà không đề cập đến dữ liệu lịch sử hoặc dữ liệu trong các tổ chức khác nhau. Ngược lại, một hệ thống OLAP thường kéo dài nhiều phiên bản của một lược đồ data base, do quá trình phát triển của một tổ chức. Hệ thống OLAP cũng xử lý thông tin bắt nguồn từ các tổ chức khác nhau, tích hợp thông tin từ nhiều warehouse. Do khối lượng lớn của chúng, dữ liệu OLAP được lưu trữ trên nhiều phương tiện lưu trữ.
  5. Các mẫu truy cập: Các mẫu truy cập của hệ thống OLTP chủ yếu bao gồm các giao dịch nguyên tử, ngắn. Một hệ thống như vậy yêu cầu các mechanisms kiểm soát và phục hồi đồng thời. Tuy nhiên, các truy cập vào hệ thống OLAP chủ yếu là các hoạt động chỉ đọc (vì hầu hết các warehouse lưu trữ thông tin lịch sử thay vì cập nhật), mặc dù nhiều truy vấn có thể là các truy vấn phức tạp.
  6. Các tính năng khác phân biệt giữa hệ thống OLTP và OLAP bao gồm kích thước data base, tần suất hoạt động và số liệu hiệu suất.

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

  Contact Me on Zalo
  Call now